Årsrapport 2008 - Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Färjan Isabella och pollenstråk i åländska vatten.
Löpnummer:
Rapport 2009:4
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-340-3
Publicerad:
2009
Sidantal:
32
Finns endast som pdf.
Informationscentralen för Egentliga Östersjön följer händelser i havsmiljön i området från Ålands hav ner till Öresund. Rapporten ger information om algblomningar och andra storskaliga händelser under 2008.
Kommentar: