Okejsex.nu – var går gränsen?

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-323-6
Publicerad:
2008
Sidantal:
144
Det här är en bok som riktar sig till dig som har funderingar kring, eller vill veta mer om var gränsen går, vad som är okej sex och vad som inte är det. Boken kan med fördel användas i skolor som diskussionsunderlag för att samtala om frågan.
Kommentar:
Finns endast som pdf.