Djurskyddskontrollen flyttar till Länsstyrelsen

Omslagsbild
Löpnummer:
Faktablad 2008:6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
2
Från och med den 1 januari 2009 tar länsstyrelserna över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel.
Kommentar: