Bottenfauna i Stockholms län 2008 

Omslagsbild
Diarienummer:
502-2008-013253 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
93 
Rapporten redovisar resultaten från en undersökning av bottenfaunan i 20 lokaler i sjöar och vattendrag i länet. Bedömning och klassificering av bottenfaunans biologiska status har skett i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (2007).

Kontakta oss

Joakim Pansar
Handläggare
Enheten för miljöanalys och miljöplanering
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00