Bottenfauna i Stockholms län 2008

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
93
Rapporten redovisar resultaten från en undersökning av bottenfaunan i 20 lokaler i sjöar och vattendrag i länet. Bedömning och klassificering av bottenfaunans biologiska status har skett i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (2007).
Kommentar: