BoJämt - om jämställdhet i fysisk samhällsplanering 

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2008:1 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-293-2 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
27 
Riksdagens mål för jämställdhetspolitiken väcker många frågor om hur samhällsplaneringen kan bidra till jämställdhet. Syftet med BoJämt-projektet har varit att försöka konkretisera innebörden och identifiera vilka aspekter rörande jämställdhet som bör finnas med redan i den översiktliga planeringen.

Kontakta oss

Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00