BoJämt - om jämställdhet i fysisk samhällsplanering

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2008:1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-293-2
Publicerad:
2008
Sidantal:
27
Riksdagens mål för jämställdhetspolitiken väcker många frågor om hur samhällsplaneringen kan bidra till jämställdhet. Syftet med BoJämt-projektet har varit att försöka konkretisera innebörden och identifiera vilka aspekter rörande jämställdhet som bör finnas med redan i den översiktliga planeringen.
Kommentar: