Jämställd samhällsplanering - ett diskussionsunderlag från projektet BoJämt 

Omslag
Löpnummer:
Rapport 2007:7 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-254-3 
Publiceringsår:
2007 
Sidantal:
64 
Finns bara som pdf.
Grunden för BoJämts arbete är det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, att alla kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta diskussionsmaterial är en redovisning av det arbete som hittills bedrivits inom projektet.

Kontakta oss

Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00