Ungdomsmottagningarnas arbete mot hedersrelaterat våld

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2006:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-239-7
Publicerad:
2006
Sidantal:
45
Ungdomsmottagningarnas arbete mot hedersrelaterat våld
Ett kompetens - och metodutvecklingsprojekt i Stockholms län.
Kommentar: