Naturminnen i Stockholms län

Bild på trädstam
Löpnummer:
Rapport 2005:1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-160-9
Publicerad:
2005
Sidantal:
150
I Stockholms län finns idag 138 naturminnen. Skyddsformen tillkom 1909 och de flesta naturminnen bildades före 1965. Skyddsformen används idag mycket sparsamt. Naturminnen regleras liksom naturreservat enligt miljöbalkens sjunde kapitel. Vanligast bland naturminnena i länet är stora gamla ekar. Flera andra trädslag finns också representerade. Ett naturminne kan bestå av ett eller flera träd.
Kommentar: