Strandexploatering i Stockholms län - Mälaren och Östersjön

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2004:5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-130-7
Publicerad:
2004
Sidantal:
25
För att stränderna inte ska bli exploaterade utöver vad naturen klarar av utan att det uppmärksammas behövs övervakning av strandzoner längs våra hav och sjöar. Övervakningen och rapporteringen om tillståndet för Stockholms läns stränder har Länsstyrelsen ett stort ansvar för. Med denna rapport ger vi en översiktlig bild av hur exploaterade länets stränder är, kring Mälaren, vid kusten och i skärgårdsområdena.
Kommentar: