Introduktion och integration i utveckling

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2004:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-157-9
Publicerad:
2004
Sidantal:
39
Länsstyrelsen har regeringsuppdraget att stödja en positiv integrationsutveckling i länet. Som ett led i detta arbete har vi genomfört en enkätundersökning av hur länets 26 kommuner arbetar med introduktion av nyanlända och för en bättre integration mellan majoritetsbefolkningen och andra grupper i minoritet.
Kommentar: