Introduktion och integration i utveckling 

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2004:27 
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-157-9 
Publiceringsår:
2004 
Sidantal:
39 
Länsstyrelsen har regeringsuppdraget att stödja en positiv integrationsutveckling i länet. Som ett led i detta arbete har vi genomfört en enkätundersökning av hur länets 26 kommuner arbetar med introduktion av nyanlända och för en bättre integration mellan majoritetsbefolkningen och andra grupper i minoritet.

Kontakta oss

Avdelningen för tillväxt
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00