18 projekt till stöd för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld 2003-2004

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
30
I juni 2003 beslutade Sveriges regering att ge länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och i Västra Götaland i uppdrag att utveckla ett skyddat boende, med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld. Även ungdomar som riskerar att utsättas för sådant våld på grund av sexuell läggning skulle uppmärksammas. Länsstyrelserna beviljades 4,5 miljoner kronor vardera för uppdraget.
Kommentar: