18 projekt till stöd för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld 2003-2004 

Omslagsbild
Publiceringsår:
2005 
Sidantal:
30 
I juni 2003 beslutade Sveriges regering att ge länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och i Västra Götaland i uppdrag att utveckla ett skyddat boende, med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld. Även ungdomar som riskerar att utsättas för sådant våld på grund av sexuell läggning skulle uppmärksammas. Länsstyrelserna beviljades 4,5 miljoner kronor vardera för uppdraget.

Kontakta oss

Enheten för social utveckling
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00