Aldrig långt till naturen - skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2003:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
ISBN 91-7281-112-9
Publicerad:
2003
Sidantal:
112
Länsstyrelsen i Stockholms län fick sommaren 2002 regeringens uppdrag att ta fram ett program för varaktigt skydd av de mest värdefulla tätortsnära naturområdena.
Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Skåne län fick motsvarande uppdrag. Programmet, som ska tas fram tillsammans med kommunerna, ska innehålla de områden som ska skyddas, vem som ska ansvara för genomförandet, förvaltare samt tidsplan. Programmen ska rapporteras till regeringen senast den 1 oktober 2003, senare ändrat till 1 november.
Kommentar:
Den tryckta upplagan av rapporten är tyvärr slut.