Mälarfisk - innehåll av metaller och stabila organiska ämnen 2001 

Publiceringsår:
2001 
Sidantal:
16 
Denna undersökning har genomförts på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund med bistånd från Fiskeriverket och berörda länsstyrelser. Gädda, gös och abborre har infångats från olika delar av Mälaren genom yrkesfiskares försorg (i östra Mälaren fritidsfiskare). Fiskar inom bestämda storleksintervall har utsorterats och använts i undersökningen. Koncentrationen av ett antal metaller och stabila organiska ämnen har bestämts i fiskens muskel- och levervävnad. Tyngdpunkten har lagts på analyser av kvicksilver och polyklorerade bifenyler, PCB.

Kontakta oss

Joakim Pansar
Handläggare
Enheten för miljöanalys och miljöplanering
Joakim punkt Pansar snabela lansstyrelsen punkt se¤Joakim punkt Pansar snabela lansstyrelsen punkt se
010-2231508
070-4135786
Enheten för miljöanalys och miljöplanering
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00