Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är ett nyhetsbrev som ges ut av Länsstyrelsens enhet för minoritetsfrågor och Sametinget, som tillsammans har regeringens uppdrag att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Nyhetsbrevet är digitalt och skickas via e-post cirka fyra gånger per år.

Hantering av e-postadresser

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev är din anmälan en inkommen allmän handling. Det innebär att Länsstyrelsen kan bli skyldig att lämna ut e-postadresser om någon begär det.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår hantering av e-postadresser.

För att skydda din personliga information används ändamålsenlig säkerhetsteknologi. Läs mer om Personuppgiftslagen (PuL) Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/