Innovationskraft Sthlm

Här kan du prenumerera på nyhetsbrevet från Innovationskraft Sthlm.

Vi samlar regionala aktörer för att få fler aktörer i regionen att bli mer delaktiga och bidra till målen:

  • Stockholmsregionen ska uppfattas som mer attraktiv.
  • Samverkan ska öka och resultat från samarbeten förbättras.
  • Leveransförmågan i forsknings- och innovationssystemet ska bli högre.

Hantering av e-postadresser

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev är din anmälan en inkommen allmän handling. Det innebär att Länsstyrelsen kan bli skyldig att lämna ut e-postadresser om någon begär det. Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår hantering av e-postadresser. För att skydda din personliga information används ändamålsenlig säkerhetsteknologi. Läs mer om Personuppgiftslagen (PuL) Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/