Nyhetsbrev

Här hittar du alla nyhetsbrev som Länsstyrelsen i Stockholm ger ut. Klicka på respektive nyhetsbrevs rubrik för att anmäla dig som mottagare.

​​Tidigare utgåvor av respektive nyhetsbrev hittar du i publikationsarkivet.

Barn och unga i migration

Ett nyhetsbrev för dig som möter asylsökande barn och unga i kommunal verksamhet, i civilsamhället, på en myndighet eller på annat sätt. Nyhetsbrevet skickas ut 4-6 gånger per år.
Tidigare utgåvor >>

Ekologiskt livsmedelsföretagande i Stockholm–Mälarregionen​    

​Ett nyhetsbrev för dig som är, eller planerar att bli, verksam som producent av ekologiska och närproducerade livsmedel i Stockholm–Mälarregionen. Nyhetsbrevet är digitalt och kommer ut cirka 4–6 gånger per år. ​

Innovationskraft Sthlm

Nyhetsbrevet kommer cirka fem gånger om året med nyheter från Innovationskraft Sthlm – ett brett samarbete kring innovationsförmågan i Stockholms län.
Tidigare utgåvor >>

Landsbygd i Centrum

Landsbygd i centrum ges ut av avdelningen för landsbygd och utkommer fyra gånger per år varvat med utskick om inbjudningar till kurser, seminarier och andra kompetensutvecklande aktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.
Tidigare utgåvor >> 

Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi

Länsstyrelsen följer den allmänekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden i Stockholms län. Nyhetsbrevet skickas ut cirka fyra gånger per år.
Tidigare utgåvor >> 

Mottagande av asylsökande och nyanlända

Nyhetsbrevet skickas ut cirka en gång i månaden och innehåller kort information från Länsstyrelsen om mottagandet av asylsökande och nyanlända.
Tidigare utgåvor >>

Nationella minoriteter

Länsstyrelsen och Sametinget har regeringens uppdrag att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Nyhetsbrevet Nationella minoriteter skickas ut cirka fyra gånger om året. 
Tidigare utgåvor >>

Nutid & framtid

Nutid & framtid är en analysserie som tas fram av analysenheten. Syftet med serien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Stockholmsregionen. Skickas ut cirka fyra gånger per år.
Tidigare utgåvor >>  

Penningtvätt

Nyhetsbrev med nyheter och annan information om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nyhetsbrevet skickas ut några gånger per år.
Tidigare utgåvor >>

Samhällsbyggnad & miljö

Samhällsbyggnad & miljö ges ut av Länsstyrelsens avdelningar för samhällsbyggnad och miljö. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information från avdelningarnas arbete och tipsar om seminarier och kurser. Nyhetsbrevet ges ut cirka fem gånger per år och innehåller nyheter om miljö- och hälsoskyddsfrågor, naturvård, planering och byggande samt samhällsskydd och beredskap.
Tidigare utgåvor >> 

Social utveckling

Social utveckling ges ut av avdelningen för tillväxt och innehåller nyheter om Länsstyrelsens insatser kring våld i nära relation, mot prostitution och människohandel, hedersproblematik, alkohol-, tobak- och drogförebyggande åtgärder, flyktingmottagning och ensamkommande barn, jämställdhet samt mänskliga rättigheter. 

Nyhetsbrevet skickas ut cirka fem gånger per år.
Tidigare utgåvor >>

VIDA-projektet

I detta nyhetsbrev kan du läsa om VIDA-projektet som främjar språkträning, hälsa och nätverk för nyanlända. Genom VIDA kan nyanlända få föreningsaktiviteter som en del av sina åtgärdsplaner. Brevet innehåller bland annat intervjuer med deltagare och föreningar och beskriver hur projektet utvecklas. Nyhetsbrevet kommer ut ca 4 gånger per år.
Tidigare utgåvor >> 

Överförmyndare

Nyhetsbrevet till överförmyndare ges ut av enheten för tillsyn. Nyhetsbrevet skickas ut cirka två gånger året.
Tidigare utgåvor >>