Avdelningen för landsbygd

Avdelningen för landsbygd arbetar bland annat med stöd till landsbygdens och skärgårdens utveckling, jordbruksstöd, livsmedelssäkerhet, smittskydd för människor och djur samt djurskydd.

Den 1 januari 2010 bildades avdelningen för landsbygd vid Länsstyrelsen i Stockholm. Avdelningen med cirka 60 medarbetare omfattar de tidigare lantbruks- och veterinärenheterna som låg under miljöavdelningen. Förutom dessa två enheter har även fiskefrågorna flyttats till avdelningen.

Avdelningschef: Ulrika Geber, Landsbygdsdirektör