Avdelningen för landsbygd 

Avdelningen för landsbygd arbetar bland annat med stöd till landsbygdens och skärgårdens utveckling, jordbruksstöd, livsmedelssäkerhet, smittskydd för människor och djur samt djurskydd.

Den 1 januari 2010 bildades avdelningen för landsbygd vid Länsstyrelsen i Stockholm. Avdelningen med cirka 60 medarbetare omfattar de tidigare lantbruks- och veterinärenheterna som låg under miljöavdelningen. Förutom dessa två enheter har även fiskefrågorna flyttats till avdelningen.

Avdelningschef: Ulrika Geber, Landsbygdsdirektör

Kontakta oss

Avdelningen för landsbygd
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00