Avdelningen för information 

Människor som lever, arbetar och studerar i Stockholms län ska på ett enkelt, begripligt och tydligt sätt kunna ta del av Länsstyrelsens verksamhet. I vår kommunikation ska vi tydligt visa vad Länsstyrelsen gör för att främja Stockholmsregionens utveckling – samt ge en samlad bild av läget i länet.

Länsstyrelsen informerar på många sätt. Vår främsta informationskanal är vår webbplats -  en viktig och omfattande källa. Webbplatsen ger en samlad och aktuell bild av Länsstyrelsens verksamhet. Här finns till exempel nyheter om våra beslut och initiativ samt beskrivningar av våra olika ansvarsområden.

Media, såväl nationell som lokal, bevakar löpande vårt arbete. Vi arbetar för att ge god service och information till journalister.

Vi ger ut pressmeddelanden och våra medarbetare finns tillgängliga för att svara på frågor. Vi ger ut rapporter, faktablad, broschyrer och andra trycksaker inom många olika ämnesområden. En förteckning över dessa finns under "Publikationer".

Vi arrangerar och medverkar i seminarier, konferenser och mässor. 

Kontakta oss

Marie Månsson
Informationsdirektör
Avdelningen för information
010-2231464
Avdelningen för information
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00