Länsstyrelsens organisation 

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och regeringens företrädare i länet. Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.  

Länsstyrelsen är organiserad i sex avdelningar, en stab samt miljö­prövnings­delegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig funktion inom Länsstyrelsen som beslutar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Viltförvaltningsdelegation är en samverkansfunktion för frågor som rör viltförvaltningen i länet. 

Länsstyrelsens länsledningsgrupp utgörs, förutom av landshövding och länsöverdirektör, av avdelningscheferna. Länsstyrelsen lyder under Finansdepartementet.

Här finns en skiss över Länsstyrelsens organisation:

 organisationsskiss

Klicka här för att se skissen i större format 

Länsstyrelsens insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse. 

Ledamöter i insynsrådet är:

 • Professor Pontus Braunerhjelm, Kungliga Tekniska högskolan 
 • Generaldirektör Anna Ekström, Skolverket
 • Ordförande Erik Langby, KSL
 • Direktör Marika Markovits, Stockholms Stadsmission
 • Verkställande direktör Maria Rankka, Stockholms Handelskammare
 • Verkställande direktör Margareta Stenbock von Rosen, Ornö Sjötrafik 
 • F d riksdagsledamoten Maria Wetterstrand
 • Rektor Maria Lantz, Konstfack
 • Kontakta oss

  Enheten för kommunikation
  stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
  010-223 10 00