Världsarven i Stockholms län

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten.
Drottningholms slott

Det är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.

Sverige har 14 världsarv varar tre finns i Stockholms län: Birka och Hovgården, Drottningholm samt Skogskyrkogården. Du kan läsa mer om världsarven hos Riksantikvarieämbetet.

Till höger finns länkar till Sveriges alla världsarv och till alla världsarv i världen.

Birka och Hovgården

En av de bäst bevarade vikingatida handelsplatserna från åren 700-900, ovanligt många och värdefulla lämningar.

>> Läs mer

Drottningholm

Kungligt residens från 1700-talet och en för Europa tidstypisk arkitektur inspirerad av franska Versailles.

>> Läs mer

Skogskyrkogården 

Arkitektur och formgivet kulturlandskap i stilbildande samspel och ett av den moderna arkitekturens viktigaste bidrag.

>> Läs mer