Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen 2017 är en urvalsundersökning som omfattar 18 000 personer i åldern 18-85 år. Undersökningen har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Frågorna som ställts berör invånarnas syn på sitt boende, arbete, fritid, förtroendet för olika samhällsfunktioner med mera. Motsvarande undersökningar genomfördes år 2011, 2013 och 2015. 2017 uppgick svarsfrekvensen till 42 procent.

​​​Resultat från Medborgarundersökningen publiceras i tabeller och i nyhetsbrevet Nutid & framtid.

Medborgarundersökningen 2017

Nutid och framtid 2017:5. Stockholmarna är nöjda med livet men känner ökad otrygghet.

Bilagor

Resultat län.

Resultat kommuner.

Resultat stadsdelar.

Enkät.

Kalibreringsrapport.

Fakta om undersökningen.

Prenumerera på Nutid och framtid