Om länet

Ericsson Globe

Stockholmsområdet är en av Europas mest attraktiva och framgångsrika regioner.

Företagandet är starkt, forskningen, utbildningen och innovationsförmågan av högsta klass. En tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt skapas här.

Sett till befolkningsmängd är vi landets största län. I dagsläget bor drygt två miljoner människor, en femtedel av Sveriges befolkning, i länets 26 kommuner. Länets attraktivitet bidrar till fortsatt hög inflyttning från andra delar av landet. 

Under flikarna till vänster har vi samlat fakta och kartor om Stockholms län. Här hittar du även sammanställningar och analyser som Länsstyrelsen gör.

 Symboler för länet

Uppland och Södermanland är de landskap som ingår i Stockholms län.

Södermanlands landskapsblomma
Näckros, Södermanlands landskapsblomma. Foto: Birgitta Persson

Upplands landskapsblomma
Kungsängslilja, Upplands landskapsblomma. Foto: Birgitta Persson

>> Vissa landskapssymboler för Stockholm län

>> Landskapssymboler för alla län

Stockholms län har:
Länsbokstav AB
Länsnummer 01