Landshövding och länsledning

​Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens länsledning består av landshövdingen tillsammans med länsöverdirektören. 

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses i regel i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).  

Ännu har ingen efterträdare utsetts efter Chris Heister vars förordnande gick ut 31 augusti 2017 efter drygt fem och ett halvt år som landshövding i Stockholms län. Under perioden 1 september fram till det att en ny landshövding är utsedd har regeringen utsett tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding.

Länsöverdirektören

Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Länsöverdirektören fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Åsa Ryding Åsa Ryding är av regeringen utsedd till vikarierande länsöverdirektör i Stockholms län från den 1 juli 2017.

Åsa Ryding kommer närmast från tjänsten som chef för avdelningen för rättsliga frågor.