Landshövding och länsledning

​Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens länsledning består av landshövdingen tillsammans med länsöverdirektören. 

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses i regel i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).  

Sven-Erik Österberg är av regeringen utsedd till landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län. Han tillträdde tjänsten den 1 februari 2018. Förordnandet är på fyra år och sträcker sig till 28 februari 2022. Sven-Erik Österberg var tidigare landshövding i Norrbottens län.                    

 

 

Länsöverdirektören

Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Länsöverdirektören fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande. För närvarande är tjänsten inte tillsatt.

Åsa Ryding är vikarierande länsöverdirektör. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för avdelningen för rättsliga frågor.

Den 19 juni 2018 tillträder Johan von Sydow som länsöverdirektör. Johan är i dag finansråd och administrativ chef på Finansdepartementet.