Nyhetsarkiv 

Urval: Skärgård, 2011Rensa urval
Din sökning gav 43 träffar
 • Nya miljoner till bredbandsutveckling

  Tangentbord
  2011-12-06

  Jordbruksverket satsar 300 miljoner kronor på bredbandsutveckling på landsbygden. I Stockholms län finns det nu över 36 miljoner kronor till utbyggnad av bredbandsnätet. – Organisationer, kommun...

 • Vattendag mot övergödning

  Karta Åkerströmmen
  2011-11-23

  Åkerströmmen är ett av de mest övergödda vattensystemen i hela Stockholms län. Nu anordnas en temadag om vad som orsakar problemen – och hur de ska åtgärdas. – Övergödningen leder till algblomni...

 • Vattendag i Stockholm

  vatten
  2011-09-30

  Tisdag 4 oktober är det Vattendagen i Stockholm. Då kommer politiker och tjänstemän att få lära sig allt om en av våra största och viktigaste tillgångar – och hur avgörande det är att vi skyddar den.

 • Sex miljoner kronor till kompetensutveckling av företagare på landsbygden

  Pengar
  2011-09-23

  Aktörer som anordnar kompetensutveckling i Mälar-Hjälmarregionen kan nu söka pengar för att erbjuda landsbygdsföretagare utveckling av sin verksamhet. Även grupper som arbetar med den egna bygdens...

 • Stor övning inför oljekatastrof i Östersjön

  Kustbevakningen
  2011-09-23

  Om en oljekatastrof inträffar i Östersjön hotas kusten längs många länder. Nu genomför Sverige, Finland och Estland den stora övningen Boilex 2011. – Oljeutsläppet som nyligen inträffade längs ...

 • Ny handbok: Så skyddas vattnet vid planering och byggande

  Bällstaån
  2011-09-15

  Vatten är en ovärderlig resurs som inte bryr sig om några administrativa gränser. För att hjälpa kommunerna att skydda vattnet vid fysisk planering ger Länsstyrelsen, Stockholms stad och Upplands V...

 • Vi behöver bli bättre på att vårda våra vatten

  Friskt vatten är en förutsättning
  2011-09-06

  Vattenvården i Sverige behöver stärkas väsentligt. Det är resultatet av den analys som de fem regionala vattenmyndigheterna nu har sammanställt.

 • Eva Merkel ny landsbygdsdirektör i Stockholms län

  Eva Merkel
  2011-09-05

  Nu har Eva Merkel tillträtt tjänsten som landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län. – Stockholms län har Sveriges tredje största landsortsbefolkning. Ett av mina mål är att fler ska sli...

 • 2,5 miljoner kr till kvinnors kompetens på landsbygden

  Sätra gård
  2011-09-02

  Länsstyrelsen delar nu ut 2,5 miljoner kronor till att anordna kompetens- och företagsutveckling för kvinnor som driver företag på landsbygden. Syftet är att skapa tillväxt och förnyelse genom att ...

 • Mälarens befarade framtidsscenarier

  Mälaren, en hotad insjö.
  2011-08-31 Pressmeddelande:

  Om ungefär hundra år beräknas havet att ligga på nästan samma nivå som Mälaren, för att därefter fortsätta att höjas. Då hotas dricksvattenförsörjningen för flera miljoner människor. Länsstyrelsens...

 • Dags att söka pengar för kulturminnesvård

  Kollektivhus på Kungsholmen
  2011-08-30

  Har du ett välbevarat äldre hus? Finns det ett kulturlandskap på dina ägor? Förvaltar du en fabriksbyggnad från industrialiseringens tid? Har du en sjöbod som vittnar om livsvillkoren i skärgården? ...

 • Fiskyngel kartläggs i skärgården

  Gäddyngel.
  2011-08-29

  I veckan startar Länsstyrelsen i Stockholm en storskalig inventering av fiskyngel på ett hundratal platser i Stockholms skärgård. Inventeringen ska bland annat ge en övergripande bild av hur olika fis...

 • Länsstyrelserna i Mälardalen utlyser vattenpris

  Logotyp
  2011-08-23

  Vid den stora Mälarkonferensen i Västerås avslöjades det under tisdagen att länsstyrelserna i Mälardalen utlyser ett nytt vattenpris. Priset kommer att delas ut under 2012 och går till den organis...

 • Utveckla ditt landsbygdsföretag med svamp

  Blandad svamp
  2011-07-19

  Vill du lära dig plocka några säkra vilda matsvampar? Lära dig förädla och tillaga goda svamprätter? Vill du sälja svamp i gårdsbutik, på Bondens egen marknad, till uppköpare och restauranger, eller a...

 • Upplev ”den tysta skärgården”

  Huvudskär
  2011-07-18

  Oljud, nedskräpning och svallvågor upplevs av många som störande i Stockholms skärgård. För att öka människors chans till oförstörda naturupplevelser har Länsstyrelsen på regeringens uppdrag därfö...

 • Ostadigt väder motverkar algblomningen

  Algblomning, Hanöbukten.
  2011-07-15

  Algblomningen fortsätter att vara lindrig längs de svenska kusterna, mycket tack vare det ostadiga vädret då blåst och regn motverkar ytansamlingar. – Bara några få platser är ännu så länge drabbad...

 • Ny webbkarta över båttvättar och tömningsstationer

  Borsttvätten i Stocksunds hamn
  2011-07-12

  En webbaserad karta gör det lättare att hitta rätt ställe för att tömma båtlatrinen eller att tvätta båtskrovet. Alla befintliga och planerade anläggningar visas med information om till exempel ko...

 • Höga halter av metaller och miljögifter i Stockholms sediment

  vågor
  2011-07-07

  Undersökningar i Mälaren och i skärgården visar att det fortfarande finns stora mängder metaller och organiska miljögifter i bottensedimenten. De högsta koncentrationerna finns i centrala Stockhol...

 • Årets första algblomning på svenska sidan av Östersjön

  Algblomning ute tills havs
  2011-07-07

  För första gången i år har det upptäckts algblomning på den svenska sidan av Östersjön. Satellitbilder och flygspaning visar att det samlats cyanobakterier vid Bornholm och till helgen riskerar Skåne ...

 • Årets första algblomning synbar på satellitbilder

  satellitbild
  2011-07-01

  På satellitbilder syns nu årets första ytansamlingar av algblomning i inre delen av Finska viken och i Gdanskbukten. Det finns även ett område öster om Bornholm med svaga blomningar under ytan. Risken...