Nyhetsarkiv 

Urval: Människa & samhälle, Pressmeddelande, 12 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 23 träffar
 • Pressinbjudan: Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering

  2015-03-20 Pressmeddelande:

  Människohandel och sexuell exploatering är ett internationellt problem som drabbar barn, unga och vuxna – även i Sverige. Under den nationella konferensen 23–24 mars kommer de främsta experterna att redogöra för den senaste forskningen, nyaste rapporterna och bästa verktygen. Närvarar gör blan...

 • Svag minoritetspolitisk utveckling under 2014

  Årsrapport nationella minoriteter
  2015-03-16 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag att följa upp hur lagen om de fem nationella minoriteternas rättigheter efterlevs. Den årliga rapporten, som nu lämnas till regeringen, ...

 • Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

  Rapportomslag
  2015-03-13 Pressmeddelande:

  Sexuella tjänster marknadsförs öppnare än någonsin i Sverige, visar Länsstyrelsens kartläggning. Trots det finns det inget som tyder på att prostitutionen skulle ha ökat i omfattning. – Jämfört ...

 • Pressinbjudan: Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

  Bild från omslaget till rapporten
  2015-03-04 Pressmeddelande:

  I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige. Resultatet presenteras vid en presskonferens 13 mars...

 • Ny statistik: Fler sysselsatta i Stockholms län

  Läget i länet, arbetsmarknad och ekonomi
  2015-02-24 Pressmeddelande:

  De flesta ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga indikatorer pekar åt rätt håll och antalet sysselsatta fortsätter att öka i Stockholms län. Allra bäst utveckling hade gruppen utrikes födda män, som...

 • Pressinbjudan: Det ekonomiska läget i Stockholms län just nu

  Läget i Stockholms län
  2015-02-23 Pressmeddelande:

  I morgon presenteras den senaste sammanställningen av det arbetsmarknadsmässiga och ekonomiska läget i Stockholms län.

 • Ny rapport: Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Hemlöshetsrapportens omslagsbild
  2015-01-28 Pressmeddelande:

  För tre år sedan fick länsstyrelserna i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. I dag överlämnas slutrapporten till regeringen. Av den framgår bland annat att: ...

 • Pressinbjudan: Bazaren 2015 – en genväg till arbetsmarknaden

  Tara Soltani fick jobb via Bazaren
  2015-01-26 Pressmeddelande:

  Torsdag 29 januari börjar Bazaren; jobb-, utbildnings- och nyföretagarmässan som blivit ett begrepp inom svensk arbetsmarknadspolitik. För Tara Soltani ledde den till fast anställning. – Att f...

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  Bild från webbsidan resekurage.se
  2014-12-16 Pressmeddelande:

  På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage. Resekurage riktar sig fr...

 • Svenska myndigheter och Childhood i samarbete mot sexuell exploatering av barn utomlands

  Bild från webbsidan resekurage.se
  2014-12-10 Pressmeddelande:

  Kommande veckor ger sig hundratusentals svenskar ut på resa, och helt ofrivilligt kommer många att komma i kontakt med sexuell exploatering av barn. En ny undersökning visar att endast en av tio svenskar vet hur man gör för att anmäla brottet till Polisen, och en vanlig missuppfattning är att det...

 • Rapport: Så stöttas företagande bland utrikes födda kvinnor bäst

  Ny rapport om stöd till kvinnors företagande
  2014-12-05 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Stockholm presenterar i dag en ny rapport om hur företagandet bland utrikes födda kvinnor stöttas bäst. Rapporten sätter fingret på tre specifika framgångsfaktorer som tillsammans k...

 • Ny rapport: Romers rättigheter åsidosatta i Sverige

  Foto: Maja-Kristin Nylander
  2014-12-02 Pressmeddelande:

  Diskriminering, fördomar och antiziganism är en del av många svenska romers vardag. Det framgår av den rapport som Länsstyrelsen i Stockholm i dag överlämnar till regeringen. – Än i dag har mång...

 • Pressinbjudan: Samhällets utökade ansvar vid våld i nära relationer

  Foto: Lindz Graham/FlickerCC
  2014-11-24 Pressmeddelande:

  Socialstyrelsen och länsstyrelserna arrangerar sju regionala konferenser om kommuners och landstings utökade ansvar för arbetet mot våld i nära relationer. Syftet är att upptäcka våldet tidigare ä...

 • Skydd för våldsutsatta kvinnor och barn

  Foto: Lindz Graham/FlickerCC
  2014-11-11 Pressmeddelande:

  Från tio till 400 platser på skyddade boenden för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett resultat av det arbete som sedan 2003 har bedrivits av länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. – Det är en mycket positiv utveckling. Men satsningen behöver ...

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelsernas logotyp
  2014-10-15 Pressmeddelande:

  Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan föro...

 • Tobaks- och alkoholanvändning minskar bland ungdomar

  Foto: Alessandra/FlickrCC
  2014-10-01 Pressmeddelande:

  Användningen av cigaretter, snus och alkohol fortsätter att minska bland ungdomar i Stockholms län. Det visar resultaten från Stockholmsenkäten 2014, som presenterades i dag. – Nykterheten bland...

 • Pressinbjudan: Minskad droganvändning bland ungdomar

  Unga
  2014-09-26 Pressmeddelande:

  Ungdomar i Stockholms län röker, snusar och super allt mindre. Det är några av resultaten från Stockholmsenkäten 2014, som presenteras 1 oktober. Media inbjuds att närvara.

 • Årets nybyggare 2014 bygger badrum, Årets pionjär bedriver tandvård

  Årets nybyggare i Stockholms län 2014.
  2014-09-24 Pressmeddelande:

  Priset för ”Årets nybyggare i Stockholms län 2014” går till Temerlan Mamergov, som startade företaget Standart bygg & platt AB. Till ”Årets pionjär” har Ibbe Gnem utsetts, som genom hårt arbete och...

 • Pressinbjudan: Årets nybyggare och Årets pionjär i Stockholm 2014

  Foto: Richard Taylor/FlickrCC
  2014-09-19 Pressmeddelande:

  Onsdag 24 september utdelas prisen ”Årets nybyggare” och ”Årets pionjär” i Stockholms län 2014. Priserna går till två personer med utländsk bakgrund som med små resurser lyckats starta och utveckl...

 • Uppblåsbara hjärnor ska minska langningen

  #hejdåalkoholskador
  2014-06-10 Pressmeddelande:

  I dagarna får 3000 tjugoåringar i Stockholms län varsin uppblåsbar hjärna i brevlådan. Utskicket är en del av kampanjen #hejdåalkoholskador som syftar till att få unga vuxna att sluta bjuda eller ...