Nyhetsarkiv 

Urval: Människa & samhälle, Pressmeddelande, 12 månader tillbakaRensa urval
Din sökning gav 20 träffar
 • Var femte kan tänka sig att bjuda yngre syskon på alkohol

  Hejdå alkoholskador
  2015-12-18 Pressmeddelande:

  Drygt 20 procent av unga vuxna i Stockholms län kan tänka sig att bjuda minderåriga syskon på alkohol. Fler än 10 procent kan tänka sig att köpa ut. Det visar en undersökning som Centralförbundet ...

 • Ta med resekuraget i år igen

  Passfodral för Resekurage
  2015-12-17 Pressmeddelande:

  Utlandsresenärer uppmanas återigen att ta med sitt civilkurage på resan och anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn utomlands till polisen på den digitala plattformen resekurage.se.

 • Ny kartläggning av människohandel med barn i Sverige

  Illustrationi rapporten Människohandel med barn
  2015-12-10 Pressmeddelande:

  En ny nationell kartläggning av misstänkt människohandel med barn visar på stora brister i hur de utsatta barnens rättigheter säkerställs. Endast 45 procent av de misstänkta fallen polisanmäls och av ...

 • Rökfri skola – en rättighet för barn

  Gymnasieungdomar röker på skolgård
  2015-12-08 Pressmeddelande:

  Trots att det är förbjudet i lag att röka på skolgårdar sedan 1994, röks det fortfarande vid svenska skolor. På vissa skolor har man lyckats att få bort rökningen på skolgården, men oftast betyder ...

 • Stockholm 2016 – full fart framåt

  Full fart framåt 2016
  2015-12-01 Pressmeddelande:

  I dag överlämnar Länsstyrelsen rapporten ”Stockholm 2016 – full fart framåt” till regeringen. Den visar att regionen utvecklas positivt – men att arbetet med att åtgärda brister när det gäller til...

 • Pressinbjudan: Romskt inflytande och delaktighet – på riktigt!

  Romska hjul
  2015-11-09 Pressmeddelande:

  De nationella minoriteterna har rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem. Romer och nyckelpersoner inom politiken är nu inbjuda till ett rundabordssamtal för att diskutera h...

 • Pressinbjudan: Konferens om våldsförebyggande med internationella föreläsare

  "En kommun fri från våld" logga
  2015-11-02 Pressmeddelande:

  Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Hur kan vi minska killar och mäns våld mot tjejer och kvinnor i Stockholms län? Under en konferens den 6 november låter Länsstyrelsen framstående...

 • ”Sorry syrran” – äldre syskon med hjärna borde neka att langa

  Antilangningspåse och kuvert
  2015-10-01 Pressmeddelande:

  Äldre kompisar och syskon är den vanligaste källan till alkohol för minderåriga. I dagarna får 3 000 tjugoåringar i Stockholms län en antilangningspåse med posten, som en del i kampanjen ”Hejdå alk...

 • Pris till nybyggare och pionjär med utländsk bakgrund

  Antilangningspåse och kuvert
  2015-09-25 Pressmeddelande:

  Efter att hans far drabbats av en stroke valde Chamoun ”Simon” Gouriye att bygga upp ett eget assistansbolag. I dag tilldelas han priset Årets pionjär i Stockholms län. Samtidigt får Behrang Gilanpour, som tillsammans med sin bror utvecklat miljöföretaget Ozonetech, priset för Årets nybyggare. ...

 • Almedalen: Samarbete mot sexuell exploatering av barn utomlands

  Från kampanjen
  2015-06-26 Pressmeddelande:

  Endast 1 av 10 svenskar vet vad de ska göra om de ser misstänkt sexuell exploatering av barn utomlands. Med ”Resekurage” tar Länsstyrelsen i Stockholm hjälp av svenska turister – som nu kan anmäla...

 • Nätverk ska förhindra att ensamkommande barn försvinner

  Från kampanjen
  2015-06-25 Pressmeddelande:

  Enligt Migrationsverket försvinner varje år cirka 300 ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Myndigheter och aktörer i Stockholms län skapar nu ett nätverk för att bättre förebygga att det händer och att samverka effektivare när ett barn försvunnit, utsatts för eller begått brott. – De h...

 • Kurvorna uppåt i Stockholms län

  Bild
  2015-06-09 Pressmeddelande:

  Det fortsätter att gå bra för Stockholms län när det gäller arbetsmarknad och ekonomi, visar Länsstyrelsens senaste analyser. Till exempel har antalet sysselsatta ökat mer i Stockholms län än i Skå...

 • Pressinbjudan: Att fly till Sverige – och återta sin hälsa

  Bild
  2015-05-29 Pressmeddelande:

  Personer som flytt till Sverige har ibland olika typer av hälsoproblem, inte sällan kopplade till traumatiska erfarenheter i hemlandet. Länsstyrelserna bjuder nu in till en konferens om samhällsorientering och hälsokommunikation. – Det är viktigt att öka möjligheterna för nyanlända att aktivt...

 • Mer än var fjärde 20-åring i Stockholms län kan tänka sig att bjuda minderåriga på alkohol

  Kampanjen hejdåalkoholskador
  2015-04-30 Pressmeddelande:

  Hela 29 procent av 20-åringarna i Stockholms län kan tänka sig att bjuda minderåriga på alkohol, och 12 procent kan tänka sig att köpa ut. Det visar en undersökning som Centralförbundet för alkoho...

 • Pressinbjudan: Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering

  Kampanjen hejdåalkoholskador
  2015-03-20 Pressmeddelande:

  Människohandel och sexuell exploatering är ett internationellt problem som drabbar barn, unga och vuxna – även i Sverige. Under den nationella konferensen 23–24 mars kommer de främsta experterna att redogöra för den senaste forskningen, nyaste rapporterna och bästa verktygen. Närvarar gör blan...

 • Svag minoritetspolitisk utveckling under 2014

  Årsrapport nationella minoriteter
  2015-03-16 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag att följa upp hur lagen om de fem nationella minoriteternas rättigheter efterlevs. Den årliga rapporten, som nu lämnas till regeringen, ...

 • Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

  Rapportomslag
  2015-03-13 Pressmeddelande:

  Sexuella tjänster marknadsförs öppnare än någonsin i Sverige, visar Länsstyrelsens kartläggning. Trots det finns det inget som tyder på att prostitutionen skulle ha ökat i omfattning. – Jämfört ...

 • Pressinbjudan: Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

  Bild från omslaget till rapporten
  2015-03-04 Pressmeddelande:

  I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige. Resultatet presenteras vid en presskonferens 13 mars...

 • Ny statistik: Fler sysselsatta i Stockholms län

  Läget i länet, arbetsmarknad och ekonomi
  2015-02-24 Pressmeddelande:

  De flesta ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga indikatorer pekar åt rätt håll och antalet sysselsatta fortsätter att öka i Stockholms län. Allra bäst utveckling hade gruppen utrikes födda män, som...

 • Pressinbjudan: Det ekonomiska läget i Stockholms län just nu

  Läget i Stockholms län
  2015-02-23 Pressmeddelande:

  I morgon presenteras den senaste sammanställningen av det arbetsmarknadsmässiga och ekonomiska läget i Stockholms län.