Nyhetsarkiv 

Urval: Miljö & klimat, Nyhet, 2012Rensa urval
Din sökning gav 35 träffar
 • Mot renare luft – länets nya åtgärdsprogram antaget

  Bilkö.
  2012-12-27

  Länsstyrelsen har i dag antagit ett nytt åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i länet. Programmet innehåller ett antal åtgärder som tillsammans bidrar till att minska andelen kvävedioxid och farl...

 • E-betalning hos länsstyrelserna

  Bilkö.
  2012-12-11

  Den 11 december införs möjligheten att betala för tre av länsstyrelsernas e-tjänster via internet. Samtidigt uppgraderas e-tjänsterna så att det går enklare och snabbare att ansöka eller anmäla ett ärende hos länsstyrelserna.

 • Dåligt år för flera Mälarfåglar

  Fisktärna
  2012-10-24

  Småskrake, gråtrut, skrattmås och havstrut är exempel på fåglar vars bestånd ser ut att minska i Mälaren. Det visar åtta års årliga inventeringar. Resultaten presenteras i en ny rapport.

 • Nu kan du anmäla samråd via e-tjänst

  Fisktärna
  2012-10-23

  Ska du göra ett ingrepp i naturen som kräver samråd? Från den 23 oktober har du möjlighet att göra detta via e-tjänst hos länsstyrelserna. Med e-tjänsterna blir det både enklare att göra en anmälan och en snabbare handläggning av din anmälan. Ingen e-legitimation behövs.

 • Matproduktion utan oljeberoende

  Foto: Mette Kjöbek Petersen
  2012-09-21

  ”Olja, matsäkerhet och kommunala planer” är ett seminarium om hur övergången från fossila bränslen inom den svenska livsmedelsförsörjningen ska kunna påbörjas. Länsstyrelsen arrangerar seminariet ...

 • Landshövdingen nominerar Södertälje till ”Årets Matlandethuvudstad 2013”

  Grönsaker från Södertälje.
  2012-08-31

  Södertälje genomsyras av pionjärskap när det gäller miljö- och kretsloppstänkande och närproducerad mat. Dessutom har man stora visioner kring den offentliga måltiden. Av dessa, och flera andra, an...

 • Se på när Länsstyrelsen elfiskar grönling

  Grönling
  2012-08-21

  Grönling är en ovanlig fiskart som i Stockholms län bara förekommer i Igelbäcken. På Igelbäckens dag på söndag elfiskar länfiskekonsulent Henrik C Andersson grönling tillsammans med fiskforskare fr...

 • Hur mår din sjö?

  Grönling
  2012-08-06

  Med start den 1 augusti undersöker Länsstyrelsen vattenkvaliteten i 79 sjöar i sexton av länets kommuner. Provtagningen görs med hjälp av sjöflyplan och båt.

 • Algansamlingar på ytan… ute till havs

  Bild: SMHI
  2012-07-27

  Det varma vädret gör att algblomningen har tagit fart. Men ännu så länge har ytansamlingarna av algerna bara setts ute till havs, och det är liten risk att kusterna kommer att drabbas de närmaste d...

 • Havstulpaner på båten - tvätta nu!

  Havstulpaner
  2012-07-20

  Nu har havstulpaner börjat slå sig ner på båtbottnar. Dessa små kräftdjur ställer till det för båtägare genom att båten drar mer bränsle. Men de kan enkelt tvättas bort om man gör det i tid, vilket oc...

 • Insatserna för god vattenkvalitet måste öka

  God vattenkvalitet? Foto: Camilla Wessberg, Länsstyrelsen i Uppsala län.
  2012-07-02

  Det återstår mycket arbete för att nå god vattenkvalitet i Sverige. Det konstaterar de fem regionala vattenmyndigheterna när 2011 års åtgärdsarbete sammanställts. – Ett av Stockholmsregionens b...

 • Inga giftalger i sikte

  algblomning
  2012-06-29

  Algblomningen har ännu inte tagit fart i Östersjön. Det visar den informationssammanställning som Länsstyrelsen nu publicerar. – Det verkar vara lugnt på algfronten i hela Östersjön, förutom ett om...

 • Länsstyrelsen tillstyrker arbetsplanen för Förbifart Stockholm

  Förbifart Stockholms tänkta dragning, utsnitt
  2012-06-19

  Länsstyrelsen beslutade i dag att tillstyrka arbetsplanen för ”E4 Förbifart Stockholm”. – En av knäckfrågorna är hur man ska lyckas skapa tillräckligt god luftkvalitet i den långa tunneln, säger Cl...

 • Fäll inte sjuka och döende askar

  Sjuka askar
  2012-06-05

  Den mystiska askskottssjukan sprider sig just nu snabbt över Sverige, också här i Stockholms län. Askskottssjukan är en svampsjukdom som drabbar träd över hela landet. I värsta fall dör trädet. ...

 • Utställningen ”Nordens Venedig – varmare och blötare” på turné

  Nordens venedig. Foto: Mikael Sjöberg.
  2012-05-15

  Länsstyrelsens utställning på Kulturhuset om hur klimatförändringarna påverkar oss har varit mycket uppskattad. Nu beger den sig ut på turné i Stockholms län – först ut är Lidingö. – Vår målsätt...

 • Seminarium: Framtidens lantbruk i ett förändrat klimat

  Foto: Christina Fagergren
  2012-05-04

  Varmare och blötare klimat påverkar jordbruk och djurhållning. Samtidigt måste jordbrukets utsläpp av växthusgaser minska. Dessa frågor belyses under ett halvdagsseminarium på Länsstyrelsen 10 maj....

 • Nytt i miljömålsarbetet

  Miljömålsillustrationer.
  2012-04-26

  Idag har regeringen beslutat om etappmål och om nya preciseringar av de sexton nationella miljökvalitetsmålen. Tillsammans beskriver miljökvalitetsmålen hur miljön ska se ut år 2020.

 • Upptäck Tyresåns sjöar i vår

  Utflyktskartan "Upptäck Tyresån"
  2012-04-26

  Fågelspaning vid Ågestasjön, en vandring i nationalpark vid Bylsjön eller ett uppfriskande dopp från klipporna i Gömmaren. En ny utflyktskarta guidar dig till många naturupplevelser kring sjöarna i...

 • Nominera ett bidrag till utmärkelsen "Mälarens Vattenpris 2012"

  Logotyp för Mälarens vattenpris
  2012-04-16

  Mälaren är Sveriges tredje största sjö och dricksvattentäkt för närmare 2 miljoner människor. Nu utlyser länsstyrelserna runt Mälaren ett pris för bästa vattenplan. Nominera den kommun, föreni...

 • Skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård 2012

  Skarvar
  2012-04-13

  Länsstyrelsen beslutade under fredagen att tillåta viss skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård. Beslutet innebär dels att ägg får prickas för att förhindra kläckning av ungar, dels att vuxna fåg...