Nyhetsarkiv 

Urval: Djur & natur, Skyddad naturRensa urval
Din sökning gav 66 träffar
 • 2,4 miljoner kronor till lokala naturvårdsprojekt

  Vitsippor.
  2014-04-01

  Länsstyrelsen har fördelat närmare 2,4 miljoner kronor till stöd för naturvårdsprojekt i nio av länets kommuner.

 • Lovön blir naturreservat

  Lovö, Berga.
  2014-03-18 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har fattat beslut om naturreservat på Lovön med kringliggande öar i Ekerö kommun. – Vi är mycket glada att vi nu får ett långsiktigt skydd för det värdefulla område som Lovön med omn...

 • Sänkt hastighet i del av Furusundsleden

  sänkt fart i furusundsleden
  2014-03-10

  Länsstyrelsen har i dag beslutat om sänkt maxhastighet i en del av Furusundsleden, till tio knop. Beslutet gäller alla skepp – med undantag för passagerarfärjor mellan Stockholm och Åbo och den tur...

 • ”När stan växer blir grönområdena allt viktigare”

  Foto: Christina Fagergren
  2014-02-04

  När staden växer och klimatet blir både varmare och blötare ökar behovet av grönytor. Det är utgångspunkten för den workshop som Länsstyrelsen arrangerar om grönplanering, klimatanpassning och biol...

 • Beslut om utvidgat strandskydd för Nacka, Stockholm och Värmdö

  Is längs strandkanten på på Björnö, Värmdö kommun.
  2014-01-22

  Länsstyrelsen har fattat nya beslut om utvidgat strandskydd för de tre kommunerna Nacka, Stockholm och Värmdö. Det är de första färdiga besluten i den pågående översynen av det utvidgade strandsky...

 • Översyn av utvidgat strandskydd: Förslag för Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Norrtälje och Salem

  Hus vid strandkant
  2013-12-11

  I dag skickar Länsstyrelsen ut förslag till beslut från den pågående översynen av utvidgat strandskydd för ytterligare fem av länets kommuner. Fram till den 8 april 2014 kan markägare och andra ber...

 • Länsstyrelsen säger ja till högt hus i Hjorthagen

  Översiktsbild
  2013-12-03

  Länsstyrelsen är positiv till planerna på ett 45 våningar högt bostadshus i Hjorthagen i Stockholm. Det planerade bostadshuset, som ersätter en av gasklockorna strax utanför Nationalstadsparken, ko...

 • Stockholms län mest hållbart i Europa

  Rapportomslaget
  2013-11-06

  Eco Social Forum offentliggjorde vid ett seminarium i EU-parlamentet i Bryssel i förra veckan en undersökning som rankar Stockholmsregionen till den mest ekosocialt hållbara i EU. Länsstyrelsen va...

 • Skåda havsöring med Henrik C Andersson

  Havsöring.
  2013-10-16

  Följ med länsfiskekonsulent Henrik C Andersson till Vitsån i Haninge, där havsöringen just nu vandrat upp för att leka. – Vitsån är ett av länets bästa vattendrag om man vill titta på lekande havsö...

 • Bogesundslandet har blivit naturreservat

  Skog Bogesundslandet.
  2013-10-10 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har fattat beslut om bildande av Bogesundslandets naturreservat i Vaxholms kommun. Syftet med reservatsbildningen är att bevara ett stort och välbesökt friluftsområde, men också att ...

 • Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet

  Mete = friluftsliv.
  2013-10-08

  I det förslag som Länsstyrelsen nu skickar på remiss föreslås att tre nya områden i Stockholms län pekas ut som riksintressen för friluftslivet. För de nio befintliga områdena föreslår Länsstyrels...

 • Mälarens vattenpris till Enköpings kommun

  Logotyp Mälarens vattenpris
  2013-08-29 Pressmeddelande:

  Mälarens vattenpris för 2013 går till Enköpings kommun. Priset är ett erkännande av det innovativa arbete som kommunen bedriver för att rena dagvattnet från tungmetaller och näringsämnen innan det ...

 • Ny rapport om hoten mot Mälaren

  Mälaren
  2013-08-29 Pressmeddelande:

  I dag överlämnas en ny rapport om Mälarens framtid till regeringen. I rapporten föreslås en rad analyser för att kunna förutse klimatförändringarnas konsekvenser för Mälaren och samhällsutvecklinge...

 • Miljöminister Lena Ek besöker skärgården

  Skärgården
  2013-08-29

  Fredag 30 augusti besöker miljöminister Lena Ek Stockholms skärgård tillsammans med landshövding Chris Heister. Under besöket kommer man bland annat att prata om stranderosion, strandskydd och skär...

 • Göran Åström ny miljödirektör i Stockholms län

  Göran Åström, ny miljödirektör på Länsstyrelsen.
  2013-08-23

  Länets nye miljödirektör är på plats. Göran Åström kommer närmast från jobbet som bygg- och miljöchef i Skellefteå, en kommun som till ytan är större än Stockholms län men som bara har en bråkdel a...

 • Ny rapport om Mälaren: framtida hot och möjliga lösningar

  Logotypen
  2013-08-22 Pressmeddelande:

  På Mälarkonferensen 2013 samlas några av de främsta experterna på vattenfrågor för att diskutera Mälarens framtid och hälsa. Under konferensen presenteras bland annat en ny rapport om hoten mot Mäl...

 • Huvudskärs ö föreslås bli naturreservat

  Hamnen på Huvudskär.
  2013-07-03

  Länsstyrelsen föreslår att Huvudskärs ö görs till naturreservat. Syftet är att bevara områdets värdefulla naturvärden och kulturhistoriska miljöer, samt säkerställa framtida möjligheter till friluf...

 • Stora Nassa blir marint reservat

  Ön Stora Bonden på Stora Nassa. Källa: Länsstyrelsen.
  2013-06-10

  Stora Nassa är sedan tidigare skyddat som naturreservat och till stora delar som fågelskyddsområde och är ett av länets utpekade hänsynsområden. Från och med juni klassas det även som marint natu...

 • Mälaren – en livsviktig resurs i en växande region

  Logotyp
  2013-06-05

  Mälaren är vattnet vi dricker och vattnet vi badar i. Den ger oss sjöutsikt, unika fritidsmiljöer och är en viktig förutsättning för fiske, jordbruk och transporter. Men hur värderar vi en av våra ...

 • Länsstyrelsen föreslår att Lovön blir naturreservat

  Berga, Lovön.
  2013-06-04

  För att skydda Lovöns kultur- och naturvärden och värna friluftslivet föreslår Länsstyrelsen att Lovön skyddas som naturreservat när Förbifart Stockholm byggs. Beslutet och förslag till skötselpla...