Nyhetsarkiv 

Urval: Djur & natur, Skyddad naturRensa urval
Din sökning gav 100 träffar
 • Skyddet stärks för Kungliga nationalstadsparkens mest värdefulla träd

  Hagaparken i Nationalstadsparken. Foto: Carles Tomas Marti
  2016-02-09

  Länsstyrelsen har fattat beslut om ett starkare skydd för stora och särskilt värdefulla träd i Kungliga nationalstadsparken.

 • Havsöring i Stockholms skärgård – temakväll med filmpremiär

  Filmen "Silverskatten", om havsöringsfiske i Stockholms skärgård
  2016-01-12

  Den 20 januari anordnar Länsstyrelsen tillsammans med Sportfiskarna en temakväll på Filmhuset vid Gärdet om havsöring i Stockholms skärgård. Då blir det även premiärvisning av nya filmen ”Silverskatte...

 • Nationalstadsparken: Ny kartläggning visar var åtgärder mot buller gör mest nytta

  Trafikplatsen Haga Norra sett från Hagatippen i Nationalstadsparken. Foto: Lars Nyberg.
  2015-12-15

  Delar av Kungliga nationalstadsparken har höga bullernivåer. En kartläggning som Länsstyrelsen har beställt pekar ut de platser i parken med höga rekreationsvärden där ljuddämpande insatser kan göra s...

 • Strategier beslutade för tre av länets prioriterade miljömål

  Miljömålen. Illustration: Tobias Flyglar.
  2015-12-03

  Länsstyrelsen har fastställt regionala strategier för det fortsatta arbetet med miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö och Ingen övergödning. Alla tre målen har pekats ut som priorite...

 • Chans att se lekande havsöring i Vitsån

  Havsöring.
  2015-10-16

  Följ med länsfiskekonsulent Henrik C Andersson till Vitsån i Haninge, där havsöringen just nu vandrat upp för att leka. – Vitsån är ett av länets bästa vattendrag om man vill titta på lekande havsö...

 • Ny broschyr om viktiga kustnära miljöer

  Omslag till foldern Skydda och vårda våra viktiga vikar
  2015-06-30

  Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. En ny broschyr presenterar de grunda havsvik...

 • Drygt 2 miljoner kronor extra till länets skyddade natur

  Bogesundslandets naturreservat. Foto: Örjan Hallnäs.
  2015-06-29

  I vårbudgeten gjorde regeringen en extra satsning på värdefull natur. Det är nu klart att Länsstyrelsen i Stockholm genom detta får drygt 2,2 miljoner kronor extra till satsningar på åtgärder i länets...

 • Lär dig mer om fjärilar

  Asknätsfjäril. Foto: Miguel Jaramillo.
  2015-06-22

  Hummelsvedjan i Norrtälje kommun är en av länets fjärilsrikaste trakter. Den 30 juni invigs en skyltad fjärilsväg som ger besökaren inblick i fjärilarnas fascinerande värld.

 • Länsstyrelsen föreslår utökat skydd av träd i Nationalstadsparken

  Logotyp Nationalstadsparken
  2015-06-10

  Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till skydd av värdefulla träd i Kungliga nationalstadsparken.

 • Detta händer i Nationalstadsparken – sommar och höst

  Evenemangsfolder för Nationalstadsparken 2015. Foto: Johan Sjölander.
  2015-06-04

  Under 2015 händer extra mycket aktiviteter i Nationalstadsparken, både när det gäller natur- och kulturhändelser. Nu finns en evenemangskalender för allt som händer under andra halvåret att ladda ner....

 • Träffa oss på Angarnssjöängen den 23 maj

  Barn vid Angarnssjöängen.
  2015-05-22

  Lördagen den 23 maj arrangerar Länsstyrelsen en dag full med aktiviteter för hela familjen i Angarnssjöängens naturreservat i Vallentuna kommun. Ta med picknickkorgen och möt oss där.

 • Nämdöskärgården ett steg närmare nationalpark

  Bullerö
  2015-05-21

  Naturvårdsverket presenterade i dag sin nya genomförandeplan för nya nationalparker i Sverige. Av den framgår att Nämdöskärgårdens nationalpark i Stockholms skärgård kan vara verklighet inom några ...

 • Hitta ut i länets naturreservat med ny app

  Hitta ut i naturen med Stockholms läns Naturkarta
  2015-05-19 Pressmeddelande:

  Nu lanserar Länsstyrelsen en mobilapplikation för att göra det enklare att hitta ut till 30 av länets naturreservat och våra två nationalparker. Lanseringen firas även med en vårdag för hela familjen ...

 • Bogesundslandets naturreservat fastställt

  Skog Bogesundslandet.
  2015-04-29 Pressmeddelande:

  Regeringen beslutade nyligen om det överklagade Bogesundslandets naturreservat i Vaxholms kommun. Förutom en mindre komplettering av bestämmelserna avslogs överklagandena. Det innebär att Läns...

 • Förlängd fartbegränsning i Furusundsleden

  Hastighetsbegräsningen för skepp sänks i en del av Furusundsleden till tio knop.
  2015-04-24

  Förbudet för skepp att köra fortare än tio knop i Furusundsleden förlängs med högst ett år. Passagerarfärjor mellan Stockholm och Åbo och den turlistbundna skärgårdstrafiken undantas och får köra ...

 • Arholma-Idö naturreservat utvidgas

  Grund vik i Arholma-Idö naturreservat. Foto: Länsstyrelsen.
  2015-04-01

  Länsstyrelsen har beslutat om en utvidgning av Arholma-Idö naturreservat i Norrtälje kommun. I och med detta ingår nu hela Idö i reservatet.

 • Nio smala vikar i länet föreslås få ökat skydd

  Vatten.
  2015-04-01

  På uppdrag av regeringen och Naturvårdsverket pekar Länsstyrelsen nu ut ett antal smala havsvikar i länet som föreslås bli Natura 2000-område. Det rör sig om sammanlagt nio vikar i kommunerna Norrtä...

 • 11 miljoner kronor till lokala miljöåtgärder

  Miljömålen. Illustrationer, Tobias Flyglar.
  2015-03-31

  Länsstyrelsen har fördelat drygt 11 miljoner kronor till projekt kring lokala miljöåtgärder i länet. 19 projekt rör förbättringar av vattenmiljön, till exempel kalkning av åkermark, båttvättar, anl...

 • Kungliga nationalstadsparken fyller 20 år

  Kungliga nationalstadsparken logotyp
  2015-03-02 Pressmeddelande:

  I år är det tjugo år sedan Kungliga nationalstadsparken bildades. Detta uppmärksammas med en rad aktiviteter i parken under hela året. Samtidigt pågår en utveckling av parken för 100 miljoner kr...

 • Oxön och Skogstorp – två nya naturreservat

  Oxöns naturreservat.
  2015-02-23

  Länsstyrelsen har beslutat att bilda Oxöns och Skogstorps naturreservat i Norrtälje respektive Södertälje kommun. Totalt finns nu cirka 300 naturreservat att upptäcka i Stockholms län.