Nyhetsarkiv 

Urval: Djur & natur, Skyddad naturRensa urval
Din sökning gav 73 träffar
 • Lär om geologi i Nationalstadsparken

  På geologisk exkursion i Frescati.
  2014-09-04

  Den trettonde september är Geologins dag – en festdag för dig som är intresserad av sten, mineral, jord och bergarter. Naturhistoriska riksmuseet arrangerar då geologisk vandring i Kungliga nation...

 • Utö i stenhård konkurrens om geologiskt pris

  Utös historia skriven i sten.
  2014-07-08

  Nu ska det utses vilken plats i Sverige som bäst berättar hur vår del av världen formades. På Utö i Stockholms skärgård är spåren tydliga av hur vulkanutbrott pressade upp landmassorna över havsyta...

 • Ålandsskär blir naturreservat

  Äldre bevarad bebyggelse, Ålandsskär. Foto: Länsstyrelsen.
  2014-06-23

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda naturreservat av Ålandsskär i Haninge kommun. Därmed är hela den värdefulla natur- och kulturmiljön i Huvudskärs skärgård skyddad och fortsatt tillgänglig ...

 • Nya regler för besökare i Ängsö nationalpark

  Ängsö nationalpark
  2014-06-13

  Från och med den 1 januari 2015 blir det tillåtet att tälta i upp till två dygn i Ängsö nationalpark. Besökare kan då också använda friluftskök i parken. Även tillståndsplikten för kommersiell verksam...

 • Sveriges nya strategi för oljeskydd klar

  Oljesanering. Foto: Kustbevakningen.
  2014-06-11

  Stora fartygsolyckor beräknas inträffa ungefär vart fjärde år på Östersjön och i Västerhavet, och risken för att olja ska läcka ut är därmed stor. För att minimera skador på miljö och andra områden...

 • Ny webbplats för Sveriges nationalparker

  Ny webbplats
  2014-05-24

  Den 24 maj firar hela Europa nationalparkernas dag. Då släpps den nya webbplatsen Sverigesnationalparker.se. Där hittar du all information som behövs för att planera ett besök i Sveriges 29 nation...

 • Översyn av utvidgat strandskydd: Förslag för Danderyd, Haninge, Lidingö, Solna, Sollentuna, Tyresö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker

  Vy över vatten.
  2014-05-13

  I dag skickar Länsstyrelsen ut förslag till beslut från den pågående översynen av utvidgat strandskydd för ytterligare 10 av länets kommuner. Fram till den 12 september 2014 kan markägare och andr...

 • 2,4 miljoner kronor till lokala naturvårdsprojekt

  Vitsippor.
  2014-04-01

  Länsstyrelsen har fördelat närmare 2,4 miljoner kronor till stöd för naturvårdsprojekt i nio av länets kommuner.

 • Lovön blir naturreservat

  Lovö, Berga.
  2014-03-18 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har fattat beslut om naturreservat på Lovön med kringliggande öar i Ekerö kommun. – Vi är mycket glada att vi nu får ett långsiktigt skydd för det värdefulla område som Lovön med omn...

 • Sänkt hastighet i del av Furusundsleden

  sänkt fart i furusundsleden
  2014-03-10

  Länsstyrelsen har i dag beslutat om sänkt maxhastighet i en del av Furusundsleden, till tio knop. Beslutet gäller alla skepp – med undantag för passagerarfärjor mellan Stockholm och Åbo och den tur...

 • ”När stan växer blir grönområdena allt viktigare”

  Foto: Christina Fagergren
  2014-02-04

  När staden växer och klimatet blir både varmare och blötare ökar behovet av grönytor. Det är utgångspunkten för den workshop som Länsstyrelsen arrangerar om grönplanering, klimatanpassning och biol...

 • Beslut om utvidgat strandskydd för Nacka, Stockholm och Värmdö

  Is längs strandkanten på på Björnö, Värmdö kommun.
  2014-01-22

  Länsstyrelsen har fattat nya beslut om utvidgat strandskydd för de tre kommunerna Nacka, Stockholm och Värmdö. Det är de första färdiga besluten i den pågående översynen av det utvidgade strandsky...

 • Översyn av utvidgat strandskydd: Förslag för Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Norrtälje och Salem

  Hus vid strandkant
  2013-12-11

  I dag skickar Länsstyrelsen ut förslag till beslut från den pågående översynen av utvidgat strandskydd för ytterligare fem av länets kommuner. Fram till den 8 april 2014 kan markägare och andra ber...

 • Länsstyrelsen säger ja till högt hus i Hjorthagen

  Översiktsbild
  2013-12-03

  Länsstyrelsen är positiv till planerna på ett 45 våningar högt bostadshus i Hjorthagen i Stockholm. Det planerade bostadshuset, som ersätter en av gasklockorna strax utanför Nationalstadsparken, ko...

 • Stockholms län mest hållbart i Europa

  Rapportomslaget
  2013-11-06

  Eco Social Forum offentliggjorde vid ett seminarium i EU-parlamentet i Bryssel i förra veckan en undersökning som rankar Stockholmsregionen till den mest ekosocialt hållbara i EU. Länsstyrelsen va...

 • Skåda havsöring med Henrik C Andersson

  Havsöring.
  2013-10-16

  Följ med länsfiskekonsulent Henrik C Andersson till Vitsån i Haninge, där havsöringen just nu vandrat upp för att leka. – Vitsån är ett av länets bästa vattendrag om man vill titta på lekande havsö...

 • Bogesundslandet har blivit naturreservat

  Skog Bogesundslandet.
  2013-10-10 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har fattat beslut om bildande av Bogesundslandets naturreservat i Vaxholms kommun. Syftet med reservatsbildningen är att bevara ett stort och välbesökt friluftsområde, men också att ...

 • Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet

  Mete = friluftsliv.
  2013-10-08

  I det förslag som Länsstyrelsen nu skickar på remiss föreslås att tre nya områden i Stockholms län pekas ut som riksintressen för friluftslivet. För de nio befintliga områdena föreslår Länsstyrels...

 • Mälarens vattenpris till Enköpings kommun

  Logotyp Mälarens vattenpris
  2013-08-29 Pressmeddelande:

  Mälarens vattenpris för 2013 går till Enköpings kommun. Priset är ett erkännande av det innovativa arbete som kommunen bedriver för att rena dagvattnet från tungmetaller och näringsämnen innan det ...

 • Ny rapport om hoten mot Mälaren

  Mälaren
  2013-08-29 Pressmeddelande:

  I dag överlämnas en ny rapport om Mälarens framtid till regeringen. I rapporten föreslås en rad analyser för att kunna förutse klimatförändringarnas konsekvenser för Mälaren och samhällsutvecklinge...