Nyhetsarkiv 

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, Infrastruktur och ITRensa urval
Din sökning gav 108 träffar
 • Tolv gränsöverskridande projekt i länet får finansiering från Central Baltic-programmet

  Interreg Central Baltic logotyp
  2015-08-28

  Tolv gränsöverskridande projekt i Östersjöregionen, som har anknytning till Stockholms län, har beviljats stöd från EU-programmet Central Baltic i den första ansökningsomgången. – Det är roligt att...

 • Dags att söka projektstöd från Central Baltic-programmet

  Interreg Central Baltics logotyp
  2015-08-21

  Den 24 augusti startar en ny ansökningsperiod för projektstöd från EU:s Central Baltic-program för gränsöverskridande samarbeten i mellersta Östersjöregionen. Sammanlagt 115 miljoner euro ska förde...

 • Rekommendationer för ny bebyggelse vid Östersjökusten

  Nya rekommendationer
  2015-07-02

  Världshaven stiger och med dem även Östersjöns nivå. Om ett par decennier har havsnivån passerat den landhöjning vi har idag i länet och kustnära bebyggelse behöver anpassas till de nya förutsättn...

 • ”Superkommuner” i Stockholms län nominerade

  Foto: Casper Hedberg/Solna stad (FlickrCC)
  2015-05-06

  Tidningen Dagens Samhälle nominerar tre kommuner i Stockholms län till utmärkelsen ”Årets Superkommun”: Danderyd, Solna och Sundbyberg. Vem som vinner avslöjas vid en stor gala 28 maj.

 • Fler pendlar men kortare sträcka

  Pendling
  2015-04-16

  Allt fler personer i Stockholms län pendlar över kommun- och länsgränser, men sträckan är något kortare än tidigare. Det visar den senaste utgåvan av Länsstyrelsens nyhetsbrev Nutid & framtid som p...

 • Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

  Kollektivtrafik
  2015-03-24

  Arbetspendlingen till, från och inom Stockholms län är fortsatt hög även om inpendlingen minskat något jämfört med 2012. Det visar ny statistik som i dag publiceras i den senaste utgåvan av Länssty...

 • Regionala miljödagen: Mer miljö och hållbarhet i stadsplaneringen

  Regionala miljödagen 2015
  2015-03-17

  Tydligare hänsyn till miljö, hälsa och hållbarhet i den framtida stadsplaneringen. Det är temat på länets regionala miljödag den 14 april. – Detta är väldigt viktiga frågor – inte minst här i Stock...

 • Rekommendationer för ny bebyggelse runt Mälaren

  Rapportens framsidesbild
  2015-03-10 Pressmeddelande:

  Mälaren har stor översvämningsrisk i dag. Därför har länsstyrelserna i regionen nu tagit fram gemensamma rekommendationer för på vilka nivåer ny bebyggelse runt sjön kan planeras. Rapporten pr...

 • En region där alla mår bra – är det möjligt?

  Foto: Christina Fagergren
  2015-02-16

  Ett övergripande mål för all samhällsbyggnad är att skapa förutsättningar för att människor ska må bra, på kort och lång sikt. I den snabbt växande Stockholmsregionen ställs detta på sin spets. ...

 • Rekordmånga bostäder planeras i Stockholms län

  Många planerade lägenheter under 2014
  2015-02-03

  2014 blev ett rekordår när det gäller planer för nya bostäder. Det framgår av ny statistik som presenteras i senaste utgåvan av nyhetsbrevet Nutid & framtid. – Det är mycket glädjande att kommun...

 • Cykelturism en växande möjlighet för Stockholms län

  Foto: Otto Kristensen/FlickrCC
  2015-01-20

  Att cykla på fritiden och semestern har blivit allt mer populärt, och cykelturismen har blivit en lönsam näring som sätter regioner på kartan. För att skapa en gemensam handlingsplan för cykelturi...

 • Ett av miljömålen nås inom utsatt tid i Stockholms län

  Miljömål
  2014-12-17

  I veckan presenterades en sammanställning över hur det går i det nationella miljömålsarbetet. Stockholms län är ett av fem län i landet som klarar av att nå ett av de 16 uppsatta målen.

 • Slut med farliga transporter på Lidingövägen och Valhallavägen

  Norra länken. Källa Trafikverket.
  2014-12-12

  Länsstyrelsen har genomfört en översyn av rekommenderade vägar för farligt gods i länet. I samband med detta har de lokala trafikföreskrifterna för Stockholms innerstad ändrats. Bland annat innebä...

 • Nytt praktverk om Stockholms kulturhistoriska miljöer

  Omslag till boken Alla tiders Stockholm
  2014-11-06

  Stockholm anses av många vara en av världens vackraste städer. Nu släpper Länsstyrelsen och förlaget Stockholmia praktverket ”Alla tiders Stockholm” om huvudstadens ovärderliga kulturhistoriska mi...

 • Samarbetsprojekt runt Östersjön får en miljard kronor

  Logotyp för Central Baltic Programme
  2014-11-04

  Onsdag 5 november sjösätts EU:s nya Central Baltic-program för gränsöverskridande samarbeten i mellersta Östersjöregionen. Sammanlagt 115 miljoner euro ska fördelas 2014–2020 till projekt som kan f...

 • Rekordstort bostadsbyggande fortsätter

  Bild från rapportens framsida.
  2014-06-12 Pressmeddelande:

  Inte sedan miljonprogrammets tid har det byggts så mycket bostäder i Stockholms län som under 2013. Och trenden ser ut att fortsätta, första kvartalet i år påbörjades lika många bostäder som under ...

 • Länsplanen fastställd: Nästan 300 miljoner kronor extra

  Länsplan för Stockholms län 2014–2025.
  2014-06-04

  Den nya länsplanen för hur vägar och kollektivtrafik ska byggas ut i Stockholmsregionen är nu fastställd för åren 2014–2025. I samband med fastställandet blev det också klart att Stockholmsregionen...

 • Stockholms län nytt mål för cykelturism

  Foto: Otto Kristensen/FlickrCC
  2014-05-13

  Stockholms län ska bli ett besöksmål för cykelturism. Det är en av de förhoppningar som finns knutna till den förstudie som Länsstyrelsen nu drar igång. – Vi vill se ett nät av säkra och skyltad...

 • Landsbygdsprogrammet presenterat – satsningar på bredbandsutbyggnad

  Landsbygdsföretagande
  2014-04-02

  I dag presenterade Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Sveriges förslag till Landsbygdsprogram för 2014–2020. Programmet innehåller bland annat 2,8 miljarder kronor till utbyggnad av bredband och l...

 • Kvinnors restid ökar mest

  Grafik
  2014-04-02

  Män pendlar mer och längre än kvinnor i Stockholms län, men skillnaden är liten och krympande. Kvinnor har längre restid än männen, visar en sammanställning i Länsstyrelsens nyhetsbrev Nutid & fram...