Nyhetsarkiv 

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, Infrastruktur och ITRensa urval
Din sökning gav 118 träffar
 • Beslut om fartbegränsning i Furusundsleden

  Furusundsleden
  2016-04-21 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har beslutat om fartbegränsning i den drygt tio kilometer långa delen av Furusundsleden i Österåkers kommun som utretts med avseende på stranderosionsskador orsakade av sjötrafiken.

 • Solnaborna länets mest jämställda arbetspendlare

  Nutid & framtid om pendling och kön
  2016-04-19

  – men könsskillnaderna består. Såväl antalet kvinnor som män som pendlar inom och utom länet har ökat i antal jämfört med 2013, kvinnor något mer än män. Däremot är pendlingssträckan i stort sett o...

 • Nya riktlinjer för bebyggelse nära transporter av farligt gods

  Farligt gods - tankbil
  2016-04-11

  Länsstyrelsen har arbetat fram nya riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Syftet är att förtydliga hur Länsstyrelsen i Stockholms län ser på ris...

 • Ökad pendling till och från länet

  Pendling 2014
  2016-04-05

  Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis och – efter en tillfällig inbromsning i inpendlingen...

 • Stockholm Sveriges mest uppkopplade län

  bredbandsutbyggnad
  2016-03-16

  Över 88 procent av hushållen i Stockholms län har nu snabbt bredband och det gör länet till Sveriges mest uppkopplade. Det nationella målet om att 90 procent ska ha tillgång till snabbt bredband på 10...

 • Nationalstadsparken: Ny kartläggning visar var åtgärder mot buller gör mest nytta

  Trafikplatsen Haga Norra sett från Hagatippen i Nationalstadsparken. Foto: Lars Nyberg.
  2015-12-15

  Delar av Kungliga nationalstadsparken har höga bullernivåer. En kartläggning som Länsstyrelsen har beställt pekar ut de platser i parken med höga rekreationsvärden där ljuddämpande insatser kan göra s...

 • Strategier beslutade för tre av länets prioriterade miljömål

  Miljömålen. Illustration: Tobias Flyglar.
  2015-12-03

  Länsstyrelsen har fastställt regionala strategier för det fortsatta arbetet med miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö och Ingen övergödning. Alla tre målen har pekats ut som priorite...

 • Stockholm 2016 – full fart framåt

  Full fart framåt 2016
  2015-12-01 Pressmeddelande:

  I dag överlämnar Länsstyrelsen rapporten ”Stockholm 2016 – full fart framåt” till regeringen. Den visar att regionen utvecklas positivt – men att arbetet med att åtgärda brister när det gäller til...

 • Allt fler cyklar – men utbyggnaden av cykelvägar går för långsamt

  cykelbana - symbol
  2015-10-13

  Våren 2014 lanserades en regional cykelplan för Stockholms län. Målet är att cykeltrafiken i länet år 2030 ska utgöra 20 procent av det totala resandet – Antalet cyklister ökar för varje år, men ta...

 • Pressinbjudan: Fördjupad presentation av cykelbokslut 2015

  Regional cykelplan
  2015-10-09 Pressmeddelande:

  Våren 2014 lanserades en regional cykelplan för Stockholms län 2014–2030. Målet är att cykeltrafiken i länet år 2030 ska utgöra 20 procent av det totala resandet Den 13 oktober presenteras det ...

 • Tolv gränsöverskridande projekt i länet får finansiering från Central Baltic-programmet

  Interreg Central Baltic logotyp
  2015-08-28

  Tolv gränsöverskridande projekt i Östersjöregionen, som har anknytning till Stockholms län, har beviljats stöd från EU-programmet Central Baltic i den första ansökningsomgången. – Det är roligt att...

 • Dags att söka projektstöd från Central Baltic-programmet

  Interreg Central Baltics logotyp
  2015-08-21

  Den 24 augusti startar en ny ansökningsperiod för projektstöd från EU:s Central Baltic-program för gränsöverskridande samarbeten i mellersta Östersjöregionen. Sammanlagt 115 miljoner euro ska förde...

 • Rekommendationer för ny bebyggelse vid Östersjökusten

  Nya rekommendationer
  2015-07-02

  Världshaven stiger och med dem även Östersjöns nivå. Om ett par decennier har havsnivån passerat den landhöjning vi har idag i länet och kustnära bebyggelse behöver anpassas till de nya förutsättn...

 • ”Superkommuner” i Stockholms län nominerade

  Foto: Casper Hedberg/Solna stad (FlickrCC)
  2015-05-06

  Tidningen Dagens Samhälle nominerar tre kommuner i Stockholms län till utmärkelsen ”Årets Superkommun”: Danderyd, Solna och Sundbyberg. Vem som vinner avslöjas vid en stor gala 28 maj.

 • Fler pendlar men kortare sträcka

  Pendling
  2015-04-16

  Allt fler personer i Stockholms län pendlar över kommun- och länsgränser, men sträckan är något kortare än tidigare. Det visar den senaste utgåvan av Länsstyrelsens nyhetsbrev Nutid & framtid som p...

 • Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

  Kollektivtrafik
  2015-03-24

  Arbetspendlingen till, från och inom Stockholms län är fortsatt hög även om inpendlingen minskat något jämfört med 2012. Det visar ny statistik som i dag publiceras i den senaste utgåvan av Länssty...

 • Regionala miljödagen: Mer miljö och hållbarhet i stadsplaneringen

  Regionala miljödagen 2015
  2015-03-17

  Tydligare hänsyn till miljö, hälsa och hållbarhet i den framtida stadsplaneringen. Det är temat på länets regionala miljödag den 14 april. – Detta är väldigt viktiga frågor – inte minst här i Stock...

 • Rekommendationer för ny bebyggelse runt Mälaren

  Rapportens framsidesbild
  2015-03-10 Pressmeddelande:

  Mälaren har stor översvämningsrisk i dag. Därför har länsstyrelserna i regionen nu tagit fram gemensamma rekommendationer för på vilka nivåer ny bebyggelse runt sjön kan planeras. Rapporten pr...

 • En region där alla mår bra – är det möjligt?

  Foto: Christina Fagergren
  2015-02-16

  Ett övergripande mål för all samhällsbyggnad är att skapa förutsättningar för att människor ska må bra, på kort och lång sikt. I den snabbt växande Stockholmsregionen ställs detta på sin spets. ...

 • Rekordmånga bostäder planeras i Stockholms län

  Många planerade lägenheter under 2014
  2015-02-03

  2014 blev ett rekordår när det gäller planer för nya bostäder. Det framgår av ny statistik som presenteras i senaste utgåvan av nyhetsbrevet Nutid & framtid. – Det är mycket glädjande att kommun...