Nyhetsarkiv 

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, Infrastruktur och ITRensa urval
Din sökning gav 113 träffar
 • Nationalstadsparken: Ny kartläggning visar var åtgärder mot buller gör mest nytta

  Trafikplatsen Haga Norra sett från Hagatippen i Nationalstadsparken. Foto: Lars Nyberg.
  2015-12-15

  Delar av Kungliga nationalstadsparken har höga bullernivåer. En kartläggning som Länsstyrelsen har beställt pekar ut de platser i parken med höga rekreationsvärden där ljuddämpande insatser kan göra s...

 • Strategier beslutade för tre av länets prioriterade miljömål

  Miljömålen. Illustration: Tobias Flyglar.
  2015-12-03

  Länsstyrelsen har fastställt regionala strategier för det fortsatta arbetet med miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö och Ingen övergödning. Alla tre målen har pekats ut som priorite...

 • Stockholm 2016 – full fart framåt

  Full fart framåt 2016
  2015-12-01 Pressmeddelande:

  I dag överlämnar Länsstyrelsen rapporten ”Stockholm 2016 – full fart framåt” till regeringen. Den visar att regionen utvecklas positivt – men att arbetet med att åtgärda brister när det gäller til...

 • Allt fler cyklar – men utbyggnaden av cykelvägar går för långsamt

  cykelbana - symbol
  2015-10-13

  Våren 2014 lanserades en regional cykelplan för Stockholms län. Målet är att cykeltrafiken i länet år 2030 ska utgöra 20 procent av det totala resandet – Antalet cyklister ökar för varje år, men ta...

 • Pressinbjudan: Fördjupad presentation av cykelbokslut 2015

  Regional cykelplan
  2015-10-09 Pressmeddelande:

  Våren 2014 lanserades en regional cykelplan för Stockholms län 2014–2030. Målet är att cykeltrafiken i länet år 2030 ska utgöra 20 procent av det totala resandet Den 13 oktober presenteras det ...

 • Tolv gränsöverskridande projekt i länet får finansiering från Central Baltic-programmet

  Interreg Central Baltic logotyp
  2015-08-28

  Tolv gränsöverskridande projekt i Östersjöregionen, som har anknytning till Stockholms län, har beviljats stöd från EU-programmet Central Baltic i den första ansökningsomgången. – Det är roligt att...

 • Dags att söka projektstöd från Central Baltic-programmet

  Interreg Central Baltics logotyp
  2015-08-21

  Den 24 augusti startar en ny ansökningsperiod för projektstöd från EU:s Central Baltic-program för gränsöverskridande samarbeten i mellersta Östersjöregionen. Sammanlagt 115 miljoner euro ska förde...

 • Rekommendationer för ny bebyggelse vid Östersjökusten

  Nya rekommendationer
  2015-07-02

  Världshaven stiger och med dem även Östersjöns nivå. Om ett par decennier har havsnivån passerat den landhöjning vi har idag i länet och kustnära bebyggelse behöver anpassas till de nya förutsättn...

 • ”Superkommuner” i Stockholms län nominerade

  Foto: Casper Hedberg/Solna stad (FlickrCC)
  2015-05-06

  Tidningen Dagens Samhälle nominerar tre kommuner i Stockholms län till utmärkelsen ”Årets Superkommun”: Danderyd, Solna och Sundbyberg. Vem som vinner avslöjas vid en stor gala 28 maj.

 • Fler pendlar men kortare sträcka

  Pendling
  2015-04-16

  Allt fler personer i Stockholms län pendlar över kommun- och länsgränser, men sträckan är något kortare än tidigare. Det visar den senaste utgåvan av Länsstyrelsens nyhetsbrev Nutid & framtid som p...

 • Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

  Kollektivtrafik
  2015-03-24

  Arbetspendlingen till, från och inom Stockholms län är fortsatt hög även om inpendlingen minskat något jämfört med 2012. Det visar ny statistik som i dag publiceras i den senaste utgåvan av Länssty...

 • Regionala miljödagen: Mer miljö och hållbarhet i stadsplaneringen

  Regionala miljödagen 2015
  2015-03-17

  Tydligare hänsyn till miljö, hälsa och hållbarhet i den framtida stadsplaneringen. Det är temat på länets regionala miljödag den 14 april. – Detta är väldigt viktiga frågor – inte minst här i Stock...

 • Rekommendationer för ny bebyggelse runt Mälaren

  Rapportens framsidesbild
  2015-03-10 Pressmeddelande:

  Mälaren har stor översvämningsrisk i dag. Därför har länsstyrelserna i regionen nu tagit fram gemensamma rekommendationer för på vilka nivåer ny bebyggelse runt sjön kan planeras. Rapporten pr...

 • En region där alla mår bra – är det möjligt?

  Foto: Christina Fagergren
  2015-02-16

  Ett övergripande mål för all samhällsbyggnad är att skapa förutsättningar för att människor ska må bra, på kort och lång sikt. I den snabbt växande Stockholmsregionen ställs detta på sin spets. ...

 • Rekordmånga bostäder planeras i Stockholms län

  Många planerade lägenheter under 2014
  2015-02-03

  2014 blev ett rekordår när det gäller planer för nya bostäder. Det framgår av ny statistik som presenteras i senaste utgåvan av nyhetsbrevet Nutid & framtid. – Det är mycket glädjande att kommun...

 • Cykelturism en växande möjlighet för Stockholms län

  Foto: Otto Kristensen/FlickrCC
  2015-01-20

  Att cykla på fritiden och semestern har blivit allt mer populärt, och cykelturismen har blivit en lönsam näring som sätter regioner på kartan. För att skapa en gemensam handlingsplan för cykelturi...

 • Ett av miljömålen nås inom utsatt tid i Stockholms län

  Miljömål
  2014-12-17

  I veckan presenterades en sammanställning över hur det går i det nationella miljömålsarbetet. Stockholms län är ett av fem län i landet som klarar av att nå ett av de 16 uppsatta målen.

 • Slut med farliga transporter på Lidingövägen och Valhallavägen

  Norra länken. Källa Trafikverket.
  2014-12-12

  Länsstyrelsen har genomfört en översyn av rekommenderade vägar för farligt gods i länet. I samband med detta har de lokala trafikföreskrifterna för Stockholms innerstad ändrats. Bland annat innebä...

 • Nytt praktverk om Stockholms kulturhistoriska miljöer

  Omslag till boken Alla tiders Stockholm
  2014-11-06

  Stockholm anses av många vara en av världens vackraste städer. Nu släpper Länsstyrelsen och förlaget Stockholmia praktverket ”Alla tiders Stockholm” om huvudstadens ovärderliga kulturhistoriska mi...

 • Samarbetsprojekt runt Östersjön får en miljard kronor

  Logotyp för Central Baltic Programme
  2014-11-04

  Onsdag 5 november sjösätts EU:s nya Central Baltic-program för gränsöverskridande samarbeten i mellersta Östersjöregionen. Sammanlagt 115 miljoner euro ska fördelas 2014–2020 till projekt som kan f...