Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 917 träffar
 • Ett av miljömålen nås inom utsatt tid i Stockholms län

  Miljömål
  2014-12-17

  I veckan presenterades en sammanställning över hur det går i det nationella miljömålsarbetet. Stockholms län är ett av fem län i landet som klarar av att nå ett av de 16 uppsatta målen.

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  Bild från webbsidan resekurage.se
  2014-12-16 Pressmeddelande:

  På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage. Resekurage riktar sig fr...

 • Nytt webbstöd för arbetet mot våld i nära relationer

  Logotyp för webbstödet
  2014-12-15

  Nu lanseras ett webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet är ett samarbete mellan länsstyrelserna och Nationellt c...

 • Slut med farliga transporter på Lidingövägen och Valhallavägen

  Norra länken. Källa Trafikverket.
  2014-12-12

  Länsstyrelsen har genomfört en översyn av rekommenderade vägar för farligt gods i länet. I samband med detta har de lokala trafikföreskrifterna för Stockholms innerstad ändrats. Bland annat innebä...

 • Minskad övergödning men brunare vatten

  Sjöarnas vatten blir allt brunare.
  2014-12-11

  En undersökning som Länsstyrelsen genomfört i 185 av länets sjöar under perioden 1995–2012 visar att halten fosfor i sjöarna minskar stadigt. Samtidigt ökar halterna av organiskt kol. Med kolet f...

 • Svenska myndigheter och Childhood i samarbete mot sexuell exploatering av barn utomlands

  Sjöarnas vatten blir allt brunare.
  2014-12-10 Pressmeddelande:

  Kommande veckor ger sig hundratusentals svenskar ut på resa, och helt ofrivilligt kommer många att komma i kontakt med sexuell exploatering av barn. En ny undersökning visar att endast en av tio svenskar vet hur man gör för att anmäla brottet till Polisen, och en vanlig missuppfattning är att det...

 • Översynsarbete av samtliga skyddsobjekt klart

  skyddsobjektsskylt
  2014-12-09

  Länsstyrelsen har avslutat en stor översyn av samtliga beslut om skyddsobjekt i Stockholms län. Därmed står det klart att inget objekt kommer att förlora sin skyddsstatus när den gamla lagen slutar...

 • Rapport: Så stöttas företagande bland utrikes födda kvinnor bäst

  Ny rapport om stöd till kvinnors företagande
  2014-12-05 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Stockholm presenterar i dag en ny rapport om hur företagandet bland utrikes födda kvinnor stöttas bäst. Rapporten sätter fingret på tre specifika framgångsfaktorer som tillsammans k...

 • DNA-bekräftade vargobservationer

  Vargspillning
  2014-12-03

  DNA-analys av spillning bekräftar att det är en varg som under året setts i södra Stockholms län. Vargen är en tik som föddes i Värmland, och som härstammar från den ursprungliga Rialahannen. – ...

 • Ny rapport: Romers rättigheter åsidosatta i Sverige

  Foto: Maja-Kristin Nylander
  2014-12-02 Pressmeddelande:

  Diskriminering, fördomar och antiziganism är en del av många svenska romers vardag. Det framgår av den rapport som Länsstyrelsen i Stockholm i dag överlämnar till regeringen. – Än i dag har mång...

 • Rapport till regeringen: ”Så behöver Stockholms län utvecklas”

  Full fart framåt
  2014-12-02

  I dag överlämnar Länsstyrelsen rapporten ”Stockholm 2015 – full fart framåt” till regeringen. Den visar att regionen utvecklas positivt – men att arbetet med att åtgärda brister när det gäller til...

 • Kontanthantering fortfarande problematisk i skärgården

  Pengar
  2014-12-01

  Utvecklingen mot minskad användning av kontanter fortsätter att medföra problem, visar en ny rapport från länsstyrelserna. Detta gäller särskilt äldre och personer med funktionsnedsättningar, men ...

 • 214 miljoner kronor till lantbrukare i Stockholms län

  Grisar. Foto: Pär Karlsson.
  2014-12-01

  Den första december betalar Länsstyrelsen ut 166,5 miljoner kronor i gårdsstöd till 1 826 lantbrukare i länet. Den 29 december betalas även de resterande delarna av 2014 års miljöersättningar ut.

 • Levande julkalender i gamla stan

  Tessinska palatset på Slottsbacken
  2014-12-01

  För tionde året i rad kommer 24 fönsterluckor att öppnas på olika platser i gamla stan under december. Den 3 december är det Tessinska palatsets tur att utgöra levande julkalender, och landshövding...

 • Unika sårbarhetskartor för grundvatten i Stockholms län

  Foto: Tokkes/FlickrCC
  2014-11-28

  Samtliga räddningstjänster och kommuner i Stockholms län har nu tillgång till unika sårbarhetskartor för grundvattnet. Kartorna kommer att vara ett viktigt beslutsunderlag för att skydda grundvatte...

 • Så ska miljön i länet övervakas 2015–2020

  Provtagning av miljögifter i Riddarfjärden
  2014-11-27

  Naturvårdsverket har fastställt Länsstyrelsens program för regional miljöövervakning för de kommande sex åren. Ökad samverkan, fler olika mätningar vid färre provtagningsplatser, insatser som rör vatt...

 • Spice: billigt, tillgängligt och farligt

  Faktablad om spice
  2014-11-25

  Spice tros ligga bakom ett snabbt växande antal dödsfall i Sverige och resten av världen. En ny och faktaspäckad informationsfolder finns nu för ungdomar och deras föräldrar. – Spice är billigt,...

 • Pressinbjudan: Samhällets utökade ansvar vid våld i nära relationer

  Foto: Lindz Graham/FlickerCC
  2014-11-24 Pressmeddelande:

  Socialstyrelsen och länsstyrelserna arrangerar sju regionala konferenser om kommuners och landstings utökade ansvar för arbetet mot våld i nära relationer. Syftet är att upptäcka våldet tidigare ä...

 • Många samtal till Länsstyrelsens hotline om människohandel

  Person som pratar i telefon
  2014-11-24

  Sedan 1 januari har Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm (NMT) haft en hotline för misstänkta människohandelsärenden. Till och med oktober har...

 • God krisberedskap i Stockholms län

  Tankbil i tät trafik i Stockholms innerstad
  2014-11-21

  Länets förmåga att hantera allvarliga händelser är förhållandevis god. Det framgår av den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen har överlämnat till regeringen. – God beredskap är en nöd...

Träffar per nyhetstyp