Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 844 träffar
 • Bi-sjukdomen Amerikansk yngelröta nu i Västmanland, Södermanland och på Gotland

  Blomma med bi
  2014-08-14

  Utbrott av amerikansk yngelröta har nu konstaterats i Västmanlands, Södermanlands och Gotlands län. Utöver Stockholms län ansvarar Länsstyrelsen Stockholm för bitillsynen i Västmanlands, Södermanla...

 • Innovationskraft Sthlm: Handbok i regional samverkan

  Jordglob med stockholmsregionen
  2014-08-14

  Samverkansprocesser är ofta komplexa. I en ny rapport presenteras erfarenheter från det regionala arbetet inom Innovationskraft Sthlm. – Genom att ta fram och förankra gemensamma kunskapsunderlag ...

 • Information om branden i Västmanland

  Jordglob med stockholmsregionen
  2014-08-11

  Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland annat för kommunikation, samordning och ledning.

 • Brandlukt från Västmanland i Stockholmsområdet

  skogsbrand
  2014-08-07

  Under onsdagen har räddningstjänst och polis fått många samtal från personer som känt brandlukt i Järfälla, Kungsängen och Märsta. Räddningstjänsten har varit och kontrollerat och inte hittat någo...

 • Mer pengar till miljöarbete inom lantbruket

  Greppa näringen
  2014-07-31

  Stockholms län får ytterligare drygt 600 000 kronor till miljöarbete inom lantbruket. Pengarna kommer från de 20 extra miljoner som Jordbruksverket under året fördelar till arbetet inom projektet ”...

 • Nya rapporter om havstulpaner - tvätta båten nu!

  Havstulpaner
  2014-07-29

  Nu kommer nya rapporter om tillväxt av havstulpaner i Stockholms län. Dessa små kräftdjur ställer till det för båtägare genom att båten drar mer bränsle. Men de kan enkelt tvättas bort om man ...

 • Utbrott av bi-sjukdom i Stockholms län

  Bi på blomma
  2014-07-23

  Ett utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Stockholms län. Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning. – Smittad...

 • Hur mår din sjö 2014?

  Vattenprovstagning
  2014-07-22

  Med start den 1 augusti undersöker Länsstyrelsen vattenkvaliteten i 85 sjöar i sexton av länets kommuner. Provtagningen görs med hjälp av sjöflygplan och båt.

 • Eldningsförbud i hela Stockholms län

  Skogsbrand
  2014-07-21

  Just nu är det extremt torrt i markerna och därför har brandcheferna i länet utfärdat eldningsförbud. Eldningsförbudet gäller tills vidare.

 • Havstulpaner på båten - tvätta nu!

  Havstulpaner
  2014-07-14

  Nu har havstulpaner börjat slå sig ner på båtbottnar. Dessa små kräftdjur ställer till det för båtägare genom att båten drar mer bränsle. Men de kan enkelt tvättas bort om man gör det i tid, v...

 • Satsning på observationsbesök under sommarens festivaler

  Festivalpublik
  2014-07-09

  Länsstyrelserna kommer i sommar att kartlägga hur Festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. God kunskap, samverkan mellan myndigheter, ansvarsfull...

 • Utö i stenhård konkurrens om geologiskt pris

  Utös historia skriven i sten.
  2014-07-08

  Nu ska det utses vilken plats i Sverige som bäst berättar hur vår del av världen formades. På Utö i Stockholms skärgård är spåren tydliga av hur vulkanutbrott pressade upp landmassorna över havsyta...

 • Handlingsplan för klimatanpassning överlämnad till regeringen

  Klimatanpassningsplansbild
  2014-06-25 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Stockholm överlämnar i dag länets regionala handlingsplan för klimatanpassning till regeringen. Planen ”Ett robust samhälle” innehåller konkreta förslag på 43 åtgärder som ska göra...

 • Ny statistik över jämställdheten i Stockholms län

  Ny statistik om jämställdhet
  2014-06-23

  Kvinnor har sämre inkomster, högre deltidsarbetslöshet och mindre pensionssparande än män. Det är en del av den bild som nya ”På tal om kvinnor och män” ger av jämställdheten i Stockholms län. –...

 • Ålandsskär blir naturreservat

  Äldre bevarad bebyggelse, Ålandsskär. Foto: Länsstyrelsen.
  2014-06-23

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda naturreservat av Ålandsskär i Haninge kommun. Därmed är hela den värdefulla natur- och kulturmiljön i Huvudskärs skärgård skyddad och fortsatt tillgänglig ...

 • Stöd till kvinnoledda företag som vill satsa på en internationell marknad

  Kvinnliga företagsledare. Foto: Jodi Womack/Flickr-CC
  2014-06-23

  Det finns nu åter möjlighet för företag i Stockholms och Gotlands län att söka pengar för internationalisering. Stödet riktar sig till företag med en kvinna som vd, 2-49 anställda, minst en miljon...

 • Kvinnofridssamordnare en framgångsfaktor för kommuner

  Detalj omslaget till rapport om kvinnofridssamordnare
  2014-06-18

  Sammanlagt 28 av Stockholms läns stadsdelar och kommuner har en särskild kvinnofridssamordnare, medan 12 saknar funktionen. En ny rapport från Länsstyrelsen visar nu att kvinnofridssamordnare lede...

 • Länets mest förorenade bottensediment

  Hammarby sjö.
  2014-06-16

  Länets mest förorenade sediment har inventerats och riskklassats. Populära rekreationsområden som Brunnsviken, Trekanten och Hammarby sjö bedöms utgöra en risk ur ett miljö- och hälsoperspektiv. ...

 • Nya regler för besökare i Ängsö nationalpark

  Ängsö nationalpark
  2014-06-13

  Från och med den 1 januari 2015 blir det tillåtet att tälta i upp till två dygn i Ängsö nationalpark. Besökare kan då också använda friluftskök i parken. Även tillståndsplikten för kommersiell verksam...

 • Ny statistik om inflyttningen till Stockholms län

  Befolkningen i Stockholms län ökar
  2014-06-13

  Människor från Västra Götaland och Skåne bor gärna i Stockholms län, men hallänningarna verkar mindre benägna att flytta hit. Det är en möjlig slutsats av nyhetsbrevet ”Nutid & framtid” som i sin s...

Träffar per nyhetstyp