Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1120 träffar
 • Antalet sysselsatta i länet ökade med 22 100 personer 2015

  Diagram (illustration)
  2016-02-08

  Det fortsätter att se förhållandevis ljust ut för Stockholms län. Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som Länsstyrelsen publicerar i dag.

 • Penningtvättsutredningens arbete klart

  Pengar
  2016-02-04

  Penningtvättsutredningen överlämnade den 1 februari 2016 sitt slutbetänkande till regeringen. I betänkandet föreslås en rad åtgärder för att förenkla och samtidigt skärpa reglerna när det gäller penni...

 • Samefolkets dag 6 februari

  Samernas flagga
  2016-02-04

  Den 6 februari är Samefolkets dag – en nationaldag som är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Dagen firades första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefol...

 • Hur bygger vi socialt hållbara städer?

  Bild ur en av filmerna med personer som diskuterar
  2016-02-03

  År 2012-2015 har Länsstyrelsen haft i uppdrag att samla och sprida kunskap om det urbana utvecklingsarbetet. Länsstyrelsen har låtit Demokrativerkstan Ungt Bestämmande agera reportrar och sammanfat...

 • Bazaren 2016 – hundratals jobb väntar på sökande

  Bazaren 2016
  2016-02-02 Pressmeddelande:

  Möten som på ett eller annat sätt leder in på arbetsmarknaden. Det är poängen med jobb-, utbildnings- och nyföretagarmässan Bazaren som slår upp portarna för fjortonde året i rad på Kulturhuset i Stoc...

 • Ny risk- och sårbarhetsanalys om skyfall, social oro och informationssäkerhet

  Bil som kör på översvämmad väg
  2016-02-02

  Länsstyrelsen analyserar varje år olika risker som regionen står inför och ger förslag till förbättringar i krisberedskapen. I årets analys har tre riskområden granskats – informationssäkerhet, so...

 • Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknaden

  Husfasad
  2016-02-01

  Bostadsproduktionen ökar, men inte tillräckligt. Det konstaterar länsstyrelserna i den gemensamma rapporten till regeringen. Bristen på framför allt hyresbostäder är det största hindret för att gruppe...

 • Förslag på riktlinjer för stöd till nationella minoritetsspråk

  Samiska flaggan
  2016-02-01

  Skillnaderna är stora när det gäller hur kommunerna och landstingen/regionerna använder statsbidraget som ska täcka merkostnader för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. Det ...

 • Rekordmånga bostäder i planeringen

  Många nya bostäder i kommunernas detaljplaner
  2016-01-29

  Kommunernas planering för nya bostäder 2015 överträffade med råge rekordnoteringen från 2014. Det finns nu planer som omfattar drygt 58 000 nya bostäder i Stockholms län. Det visar den senaste...

 • Förslag på åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner

  Ensamkommande barn
  2016-01-27

  Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked. Det är några rekommendationer för att fö...

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Äpplen
  2016-01-26

  Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registr...

 • Havsöring i Stockholms skärgård – temakväll med filmpremiär

  Filmen "Silverskatten", om havsöringsfiske i Stockholms skärgård
  2016-01-12

  Den 20 januari anordnar Länsstyrelsen tillsammans med Sportfiskarna en temakväll på Filmhuset vid Gärdet om havsöring i Stockholms skärgård. Då blir det även premiärvisning av nya filmen ”Silverskatte...

 • 172 miljoner kronor till lantbrukare i Stockholms län

  Vinterlandskap
  2015-12-29

  Under december betalar Länsstyrelsen ut 153 miljoner kronor i direktstöd, och 13 miljoner kronor i miljöersättningar till länets lantbrukare. Tidigare under hösten har 6 miljoner kronor i miljöer...

 • Var femte kan tänka sig att bjuda yngre syskon på alkohol

  Hejdå alkoholskador
  2015-12-18 Pressmeddelande:

  Drygt 20 procent av unga vuxna i Stockholms län kan tänka sig att bjuda minderåriga syskon på alkohol. Fler än 10 procent kan tänka sig att köpa ut. Det visar en undersökning som Centralförbundet ...

 • Ta med resekuraget i år igen

  Passfodral för Resekurage
  2015-12-17 Pressmeddelande:

  Utlandsresenärer uppmanas återigen att ta med sitt civilkurage på resan och anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn utomlands till polisen på den digitala plattformen resekurage.se.

 • Bidrag till skyddsväst för jakthund

  bild på skyddsväst
  2015-12-16

  Nu kan du som jagar i Sjundareviret och är bosatt i Stockholms län söka bidrag till skyddsväst för din jakthund.

 • Hallwylska palatset i Stockholm blir byggnadsminne – igen

  Hallwylska palatsets innergård
  2015-12-16

  Hallwylska palatset byggdes 1898 och var ett av de sista exklusiva palatsen för privatpersoner som uppfördes i landet. Nu har Länsstyrelsen förklarat palatset som byggnadsminne enligt kulturmiljöl...

 • Minst två bekräftade vargvalpar i Sjundareviret

  Vargungarna i Sjundareviret i december 2015
  2015-12-15

  Länsstyrelsen har nu fångat två vargungar som har fötts i Sjundareviret på bild. Obduktionsrapporten från vargtiken som sköts i höstas visar att det som mest kan ha fötts sex valpar under våren 2015.

 • Nationalstadsparken: Ny kartläggning visar var åtgärder mot buller gör mest nytta

  Trafikplatsen Haga Norra sett från Hagatippen i Nationalstadsparken. Foto: Lars Nyberg.
  2015-12-15

  Delar av Kungliga nationalstadsparken har höga bullernivåer. En kartläggning som Länsstyrelsen har beställt pekar ut de platser i parken med höga rekreationsvärden där ljuddämpande insatser kan göra s...

 • Sysselsättningen fortsätter att öka

  Läget i länet dec 2015
  2015-12-14

  Konjunkturen är fortsatt stark för Stockholms län. Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som Länsstyrelsen publicerar i dag.

Träffar per nyhetstyp