Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 929 träffar
 • Pressinbjudan: Samråd om framtidens vattenmiljöer

  Samråd vattenförvaltning
  2015-01-29

  Den 3 februari arrangeras ett samrådsmöte i Stockholm i syfte att stämma av behov och samla in synpunkter kring vad vi kan göra för att få bättre kvalitet i våra vatten. Kommuner, berörda aktörer och ...

 • Ny rapport: Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Hemlöshetsrapportens omslagsbild
  2015-01-28 Pressmeddelande:

  För tre år sedan fick länsstyrelserna i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. I dag överlämnas slutrapporten till regeringen. Av den framgår bland annat att: ...

 • Pressinbjudan: Bazaren 2015 – en genväg till arbetsmarknaden

  Tara Soltani fick jobb via Bazaren
  2015-01-26 Pressmeddelande:

  Torsdag 29 januari börjar Bazaren; jobb-, utbildnings- och nyföretagarmässan som blivit ett begrepp inom svensk arbetsmarknadspolitik. För Tara Soltani ledde den till fast anställning. – Att f...

 • Internationella minnesdagen för förintelsens offer

  Tågrälsen slutade i Auschwitz
  2015-01-23

  Den 27 januari är det den internationella minnesdagen för de människor som föll offer för förintelsen. En mängd ceremonier och aktiviteter genomförs i hela världen. I Stockholm högtidlighålls d...

 • Avloppsslam blir allt renare – och används inom allt fler områden

  Rötat avloppsslam.
  2015-01-22

  Kvaliteten på det slam som bildas som biprodukt vid reningen av avloppsvatten i länet blir allt bättre, visar en ny rapport från Länsstyrelsen. Slammet används bland annat som gödning på åkrar, väx...

 • Stockholms Fiskmarknad etablerad på Stureplan

  Stockholms fiskmarknad
  2015-01-21

  I dag inviger landshövding Chris Heister Stockholms Matmarknad, där Stockholms Fiskmarknad finns representerad. Därmed har målet med en permanent marknad för regionalt fångad fisk blivit verklighet...

 • Cykelturism en växande möjlighet för Stockholms län

  Foto: Otto Kristensen/FlickrCC
  2015-01-20

  Att cykla på fritiden och semestern har blivit allt mer populärt, och cykelturismen har blivit en lönsam näring som sätter regioner på kartan. För att skapa en gemensam handlingsplan för cykelturi...

 • Vargrevir i södra Stockholms län bekräftat

  Vargurin med löpblod, söder om Nykvarn, januari 2015.
  2015-01-20

  DNA-analyser bekräftar att det vargpar som de senaste månaderna setts i södra Stockholms län har bildat ett revir. – Vi försöker nu få en bild av revirets gränser, säger rovdjurshandläggare Arne Sö...

 • Dags att anmäla uppställningsplats för bisamhällen

  Bi som pollinerar en blomma.
  2015-01-19

  Före den 31 mars i år ska alla som håller bin anmäla in var deras bikupor står. Anmälan ska lämnas in till Länsstyrelsen i Stockholms län. – Kontroll över spridningsvägar är det effektivaste s...

 • Troligt vargpar i södra Stockholms län

  Vargspår
  2015-01-08

  Snöfall under jul- och nyårshelgerna gjorde det möjligt för Länsstyrelsens personal att spåra efter varg väster om Järna, i södra Stockholms län. Spår efter två vargar som gått tillsammans, och som...

 • Radonbidraget avslutas vid årsskiftet 2014/2015

  Vargspår
  2014-12-30

  Enligt ett beslut från regeringen kommer bidraget för radonsanering att försvinna. Om du vill söka bidraget så måste din ansökan vara inkommen till länsstyrelsen senast den 31 december 2014. Därefter går det inte längre att söka bidraget.

 • Fortsatt fiskeförbud vid Gålö i Stockholms skärgård

  Gädda
  2014-12-22

  Havs- och vattenmyndigheten fattade i dag beslut om att fiskeförbudet i fredningsområdena vid Gålö i Stockholms skärgård förlängs. – För att få bättre bestånd av gädda och gös är ett fortsatt fisk...

 • Ett av miljömålen nås inom utsatt tid i Stockholms län

  Miljömål
  2014-12-17

  I veckan presenterades en sammanställning över hur det går i det nationella miljömålsarbetet. Stockholms län är ett av fem län i landet som klarar av att nå ett av de 16 uppsatta målen.

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  Bild från webbsidan resekurage.se
  2014-12-16 Pressmeddelande:

  På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage. Resekurage riktar sig fr...

 • Nytt webbstöd för arbetet mot våld i nära relationer

  Logotyp för webbstödet
  2014-12-15

  Nu lanseras ett webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet är ett samarbete mellan länsstyrelserna och Nationellt c...

 • Slut med farliga transporter på Lidingövägen och Valhallavägen

  Norra länken. Källa Trafikverket.
  2014-12-12

  Länsstyrelsen har genomfört en översyn av rekommenderade vägar för farligt gods i länet. I samband med detta har de lokala trafikföreskrifterna för Stockholms innerstad ändrats. Bland annat innebä...

 • Minskad övergödning men brunare vatten

  Sjöarnas vatten blir allt brunare.
  2014-12-11

  En undersökning som Länsstyrelsen genomfört i 185 av länets sjöar under perioden 1995–2012 visar att halten fosfor i sjöarna minskar stadigt. Samtidigt ökar halterna av organiskt kol. Med kolet f...

 • Svenska myndigheter och Childhood i samarbete mot sexuell exploatering av barn utomlands

  Sjöarnas vatten blir allt brunare.
  2014-12-10 Pressmeddelande:

  Kommande veckor ger sig hundratusentals svenskar ut på resa, och helt ofrivilligt kommer många att komma i kontakt med sexuell exploatering av barn. En ny undersökning visar att endast en av tio svenskar vet hur man gör för att anmäla brottet till Polisen, och en vanlig missuppfattning är att det...

 • Översynsarbete av samtliga skyddsobjekt klart

  skyddsobjektsskylt
  2014-12-09

  Länsstyrelsen har avslutat en stor översyn av samtliga beslut om skyddsobjekt i Stockholms län. Därmed står det klart att inget objekt kommer att förlora sin skyddsstatus när den gamla lagen slutar...

 • Rapport: Så stöttas företagande bland utrikes födda kvinnor bäst

  Ny rapport om stöd till kvinnors företagande
  2014-12-05 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Stockholm presenterar i dag en ny rapport om hur företagandet bland utrikes födda kvinnor stöttas bäst. Rapporten sätter fingret på tre specifika framgångsfaktorer som tillsammans k...

Träffar per nyhetstyp