Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 900 träffar
 • Pressinbjudan: Samhällets utökade ansvar vid våld i nära relationer

  Foto: Lindz Graham/FlickerCC
  2014-11-24 Pressmeddelande:

  Socialstyrelsen och länsstyrelserna arrangerar sju regionala konferenser om kommuners och landstings utökade ansvar för arbetet mot våld i nära relationer. Syftet är att upptäcka våldet tidigare ä...

 • Många samtal till Länsstyrelsens hotline om människohandel

  Person som pratar i telefon
  2014-11-24

  Sedan 1 januari har Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm (NMT) haft en hotline för misstänkta människohandelsärenden. Till och med oktober har...

 • God krisberedskap i Stockholms län

  Tankbil i tät trafik i Stockholms innerstad
  2014-11-21

  Länets förmåga att hantera allvarliga händelser är förhållandevis god. Det framgår av den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen har överlämnat till regeringen. – God beredskap är en nöd...

 • Hälsoprojekt för nyanlända

  Foto: ITU/FlickrCC
  2014-11-20

  Personer som flytt till Sverige har ibland olika typer av hälsoproblem, inte sällan kopplat till traumatiska erfarenheter i hemlandet. Länsstyrelsen har därför beviljat pengar till ett hälsofrämjan...

 • Pris till Årets naturbevakare 2014

  Gunnar Hjertstrand, "Årets naturbevakare 2014". Foto: Mats Gothnier
  2014-11-20

  Tillsynsman Gunnar Hjertstrand har utsetts till ”Årets naturbevakare 2014”. Priset får han för sitt mångåriga engagemang, stora kunskap och förmåga att hitta nya sätt att arbeta på. – En fantast...

 • Fjäderfä ska hållas inomhus-information om fågelinfluensa H5N8

  Foto: TheBosque/FlickrCC
  2014-11-19

  Jordbruksverket har fattat beslut om restriktioner för svenska fjäderfän. Anledningen är de fall av fågelinfluensa som förekommit bland fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien.

 • Myndigheter samverkar för att stoppa illegal tobak

  Illegal tobak
  2014-11-19

  I dag, under rökfria veckan, arrangerar Länsstyrelsen i Stockholm konferensen "Tobakstillsyn i samverkan", om hur myndigheter kan skapa en bättre kontroll mot illegal tobaksförsäljning. Konferensen...

 • Strandskyddsöversyn klar för hela Stockholms län

  Havsvik om hösten.
  2014-11-19

  Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att se över och fatta beslut kring områden med utvidgat strandskydd i Stockholms län. Efter en noggrann översyn har beslut nu tagits för Danderyd, Haninge, Lid...

 • Konferens: Gör mångfald företagen mer konkurrenskraftiga?

  Foto: TechEd/Flickr-CC
  2014-11-18

  Nu är det dags för ”Regional mötesplats 2014”. Lyssna på den senaste forskningen om mångfaldens betydelse för konkurrenskraft, och ta del av goda exempel. – Det är uppenbart att vi som företagsf...

 • Varsvik vindkraftpark invigs i Hallstavik

  Foto: Jan Jansson/Teknomedia
  2014-11-18

  I dag invigs Varsvik vindkraftpark utanför Hallstavik i Norrtälje kommun. Därmed har Stockholms län fått sin första större vindkraftpark. – Detta innebär ett viktigt steg mot minskad klimatpåve...

 • Den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län just nu

  Nutid och framtid november 2014
  2014-11-13

  Trots internationella orosmoln fortsätter ekonomin att utvecklas positivt i Stockholmsregionen och resten av Sverige. Det framgår av den senaste utgåvan av nyhetsbrevet Läget i länet – arbetsmarkna...

 • Skydd för våldsutsatta kvinnor och barn

  Nutid och framtid november 2014
  2014-11-11 Pressmeddelande:

  Från tio till 400 platser på skyddade boenden för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett resultat av det arbete som sedan 2003 har bedrivits av länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. – Det är en mycket positiv utveckling. Men satsningen behöver ...

 • Sök uppdrag som notarius publicus!

  Foto: Dennis Skley/FlickrCC
  2014-11-11

  Notarius publicus är en person som fått samhällets förtroende att intyga dokuments äkthet, skriva fullmakter, utfärda intyg med mera. Nu söker Länsstyrelsen lämpliga kandidater i Stockholms kommun....

 • Fortsatt rekordhög befolkningstillväxt

  Foto: Thisparticulargreg/FlickrCC
  2014-11-10

  Befolkningsökningen i Stockholms län uppgick till 29 391 personer under de tre första kvartalen 2014. Detta överträffas endast av motsvarande period 2011 och rekordåret 2009. – Allt pekar på a...

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  logotyp
  2014-11-10

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats...

 • Nytt praktverk om Stockholms kulturhistoriska miljöer

  Omslag till boken Alla tiders Stockholm
  2014-11-06

  Stockholm anses av många vara en av världens vackraste städer. Nu släpper Länsstyrelsen och förlaget Stockholmia praktverket ”Alla tiders Stockholm” om huvudstadens ovärderliga kulturhistoriska mi...

 • Nya siffror: Historiskt höga nivåer på bostadsbyggandet

  Lyftkranar mot eftermiddagshimmel.
  2014-11-05

  Bostadsbyggandet ligger just nu på en historiskt hög nivå i Stockholms län, visar Boverkets nya analyser. Den positiva trenden ser ut att hålla i sig även under nästa år. – Det är väldigt positiva ...

 • Samarbetsprojekt runt Östersjön får en miljard kronor

  Logotyp för Central Baltic Programme
  2014-11-04

  Onsdag 5 november sjösätts EU:s nya Central Baltic-program för gränsöverskridande samarbeten i mellersta Östersjöregionen. Sammanlagt 115 miljoner euro ska fördelas 2014–2020 till projekt som kan f...

 • Sänkt hastighet för bättre luft

  Bilar på rad.
  2014-11-04

  Trafikverket sänkte från och med den 1 november hastigheten på vissa vägsträckor längs E4 och E18 i länet. Sänkningarna ingår i det paket av åtgärder som finns med i det regionala åtgärdsprogrammet fö...

 • Förorenade områden åtgärdas i Stockholms län

  Förorenad mark - syns inte men finns
  2014-11-03

  I Stockholms län finns cirka 10 900 konstaterat eller misstänkt förorenade områden. Av dessa har drygt 850 områden åtgärdats helt eller delvis. Det aktuella läget, och planerade insatser, har samm...

Träffar per nyhetstyp