Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 869 träffar
 • Tobaks- och alkoholanvändning minskar bland ungdomar

  Foto: Alessandra/FlickrCC
  2014-10-01 Pressmeddelande:

  Användningen av cigaretter, snus och alkohol fortsätter att minska bland ungdomar i Stockholms län. Det visar resultaten från Stockholmsenkäten 2014, som presenterades i dag. – Nykterheten bland...

 • Ny metod att stötta barn och ungdomar som bevittnar våld

  Foto: Lindz Graham/FlickrCC
  2014-10-01

  Med ekonomiskt stöd från bland annat Länsstyrelsen har metoden Signs of Safety vidareutvecklats för att hjälpa barn som utsätts för, eller bevittnar, våld i nära relationer. Metodstödet har utveckl...

 • Gruv- och stålindustrin rekryterar ingenjörer i Stockholm

  Smältande aluminium
  2014-09-30 Pressmeddelande:

  Gruv- och stålindustrin har växande brist på kvalificerad arbetskraft. Nu sammanförs företagen med arbetssökande utrikes födda ingenjörer som läst specialkurser i svenska på Kungliga Tekniska högs...

 • Så ska kompetensförsörjningen stärkas i Stockholmsregionen

  Studier
  2014-09-30

  EU:s strukturfonder ska stärka tillväxt och sysselsättning i Europas regioner. Länsstyrelsen redovisar i dag en handlingsplan för hur Europeiska socialfonden ska användas för att möta kompetensför...

 • Kurs i samverkan vid katastrofer

  Helikopter
  2014-09-30

  Länsstyrelsen genomför 6–9 oktober den årliga kursen i samverkan vid katastrofer och stora olyckor. Deltagare från bland annat polis, räddningstjänst, sjukvården, trafikaktörer, förvarsmakten och ...

 • Pressinbjudan: Vad görs för bättre luftkvalitet i Stockholmsregionen?

  Trafik, tulpaner och himmel vid Londonviadukten.
  2014-09-29 Pressmeddelande:

  Stockholmsregionen har under flera år riskerat att bötfällas av EU på grund av för höga halter luftföroreningar. Vilka åtgärder görs för att förbättra luftkvaliteten och vad har de för effekt? ...

 • Pressinbjudan: Minskad droganvändning bland ungdomar

  Unga
  2014-09-26 Pressmeddelande:

  Ungdomar i Stockholms län röker, snusar och super allt mindre. Det är några av resultaten från Stockholmsenkäten 2014, som presenteras 1 oktober. Media inbjuds att närvara.

 • Nytt stöd till kvinno- och tjejjourer

  Unga
  2014-09-25

  Projektet Minerva ska stärka tjej- och kvinnojourernas arbete i Stockholms län. Nu inleds fas två, då elva organisationer får tillgång till avancerad coachning för att utveckla verksamheten. – Huvudsyftet är att främja en långsiktig finansiering och professionalisering av organisationer som ar...

 • Årets nybyggare 2014 bygger badrum, Årets pionjär bedriver tandvård

  Årets nybyggare i Stockholms län 2014.
  2014-09-24 Pressmeddelande:

  Priset för ”Årets nybyggare i Stockholms län 2014” går till Temerlan Mamergov, som startade företaget Standart bygg & platt AB. Till ”Årets pionjär” har Ibbe Gnem utsetts, som genom hårt arbete och...

 • Pressinbjudan: Årets nybyggare och Årets pionjär i Stockholm 2014

  Foto: Richard Taylor/FlickrCC
  2014-09-19 Pressmeddelande:

  Onsdag 24 september utdelas prisen ”Årets nybyggare” och ”Årets pionjär” i Stockholms län 2014. Priserna går till två personer med utländsk bakgrund som med små resurser lyckats starta och utveckl...

 • Allt du vill veta om fisk och fiske

  Fena på gös.
  2014-09-18

  Helgen den 20–21 september är det ”En fena på Fisk” på Skansen. Då kan besökare låna utrustning och prova att fiska efter regnbågsforell, köpa färsk fisk från Stockholms skärgård, smaka på traditi...

 • Strandskyddsöversyn klar för tolv kommuner

  Adelsö, Ekerö kommun.
  2014-09-17

  Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att se över och fatta beslut kring områden med utvidgat strandskydd i Stockholms län. Efter en noggrann översyn har beslut nu tagits för Botkyrka, Ekerö, Huddi...

 • Länsstyrelsen räknar röster – valresultatet klart på fredag

  Rösträkning pågår.
  2014-09-16

  Drygt 250 personer på Länsstyrelsen är just nu frenetiskt sysselsatta med att räkna rösterna från riksdags-, landstings- och kommunalvalen som genomfördes i söndags. Senast på torsdag ska rösterna ...

 • Plöja rätt – bra för både miljö och ekonomi

  Plöjning
  2014-09-15

  En rätt inställd plog ger minskad bränsleförbrukning, minskad risk för svamptillväxt och bättre kontroll över ogräset. Därför arrangerar Länsstyrelsen nu kurser i effektiv plöjning. – Små föränd...

 • Stöd till våldsutsatta – hur bedöma behov?

  Genrebild våld i nära relation
  2014-09-15

  Länsstyrelsen utbildar åter socialsekreterare i att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd. Syftet är att öka socialtjänstens förutsättningar att systematisera arbetet samt säkerhetsplanera i...

 • Seminarium: Är alla entreprenörer lika välkomna?

  Foto: Rob Deutscher/Flickr-CC
  2014-09-12

  Går Sverige miste om företagartalanger som inte känner sig välkomna? Det är en av de frågeställningar som ska besvaras under Länsstyrelsens seminarium om normkritisk kommunikation. – Om Sverige ...

 • Skyddade boenden för hedersvåldsutsatta får 3,1 miljoner kronor

  Foto: Rob Deutscher/Flickr-CC
  2014-09-11

  Drygt 3,1 miljoner kronor har fördelats till 13 skyddade boenden i Sverige. Tre boenden i Stockholms län delar på 475 000 kronor. Pengarna ska användas för att stödja personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Utbildning för ett lyckat föräldrastödsarbete

  Barn som leker.
  2014-09-10

  Föräldrar med barn under 18 år ska erbjudas stöd under barnets uppväxt. För den som jobbar med föräldrastöd finns nu möjlighet till distansutbildningen "Förebyggandets konst – föräldrastöd".

 • Kort men intensiv algblomning sommaren 2014

  Algblomning söder om Utö, juli 2014.
  2014-09-05

  Det var en kort men intensiv algblomning i Stockholms län sommaren 2014. Nu har höstblomningen tagit vid, framför allt i lugna sötvatten. Även den kan vara giftig. – Sådana småskaliga och kortva...

 • Lär om geologi i Nationalstadsparken

  På geologisk exkursion i Frescati.
  2014-09-04

  Den trettonde september är Geologins dag – en festdag för dig som är intresserad av sten, mineral, jord och bergarter. Naturhistoriska riksmuseet arrangerar då geologisk vandring i Kungliga nation...

Träffar per nyhetstyp