Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1090 träffar
 • Tydligare ägardirektiv kan stärka allmännyttans sociala roll

  Flygbild över hyreshus. Detalj av rapportomslag.
  2015-11-25

  Flera kommuner i Stockholms län utnyttjar möjligheten att låta sina allmännyttiga bostadsföretag underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer som riskerar att hamna utanför. Men mer behöve...

 • Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

  Bonde, hö, kor
  2015-11-24

  Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet. Resterande tre miljarder kommer att betalas ut från och med januari. Årets utbe...

 • Lyft blicken och se Oscarsteaterns nya glödande koppartorn

  Oscarsteaterns torn.
  2015-11-24

  Oscarsteatern och det intilliggande Kungsbropalatset på Kungsgatan i Stockholm är sedan 1982 ett av Stockholms läns byggnadsminnen. I dag börjar byggställningarna kring Oscarsteaterns torn att riv...

 • Stockholmsregionen kraftsamlar kring digital utveckling

  Laptop i knä.
  2015-11-23

  Nu har Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en regional digital agenda. Målet är att Stockholmsregionen och Sverige ska bli bäst i världen på att se och fullt ut använda digitaliseringens all...

 • Stockholm Fashion District får stöd för utveckling

  Stockholm Fashion District
  2015-11-20

  Länsstyrelsen har beslutat om 300 000 kronor i ekonomiskt stöd till Stockholm Fashion District i Nacka strand, som nu växer för fullt. Syftet är att bidra till utvecklingen av ett nytt handelsområ...

 • Länsstyrelsen har beräknat hur nyanlända fördelas mellan länets kommuner 2016

  Stockholm Fashion District
  2015-11-19

  Arbetsförmedlingen har nu fattat beslut om hur många nyanlända invandrare som varje län behöver ta emot under 2016. I Stockholms län kommer 6 689 nyanlända invandrare som fått ett uppehållstillstånd att behöva hjälp med bostad. Länsstyrelsen i Stockholm har nu gjort en fördelning av hur mång...

 • Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan

  skyddaantibiotikan.se
  2015-11-18

  Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen globalt. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra...

 • Yrkesutbildningar i Stockholms län kartlagda

  Studenters händer och studieböcker
  2015-11-17

  Sedan 2009 har cirka 53 000 personer utbildats på yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå (yrkesvux) och på yrkeshögskolorna i länet. Men var har de utbildats? Inom vilka områden? Och v...

 • Kartläggning av företag som omfattas av penningtvättslagen

  sedlar
  2015-11-17

  Länsstyrelsen genomför en kartläggning av de företag som står under tillsyn enligt penningtvättslagen och omfattas av Länsstyrelsens tillsyn.

 • De senaste veckornas angrepp på får i Sjundareviret

  sedlar
  2015-11-17

  Under veckorna 45 och 46 skedde flera angrepp på får vid en gård i Sjundareviret. Nedan finns en sammanställning över angreppen.

 • Länsstyrelsen och Tessinska palatset flaggar på halv stång i dag

  Svensk flagga
  2015-11-16

  Måndag den 16 november klockan 12.00 har EU utlyst en tyst minut för att hedra offren för fredagens terroristattacker i Paris.

 • Uppskattat stöd till företagare i skärgården

  Detalj ur rapportomslaget
  2015-11-16

  Länsstyrelsen i Stockholm har undersökt hur arbetet med att främja tillgången till kommersiell service och grundläggande betaltjänster i Stockholms skärgård påverkar jämställdheten.

 • Sex miljoner kronor till utbyggnad av laddstationer i Stockholm

  Klimatklivet - detalj från omslag på informationsbroschyr
  2015-11-11

  I dag har Naturvårdsverket fattat de första besluten i Klimatklivet, den nya satsningen på lokala klimatinvesteringar. Bland annat får Stockholm Stads Parkering AB drygt sex miljoner kronor till en ...

 • Otillräckliga skyddsåtgärder mot rovdjursangrepp polisanmäls

  Klimatklivet - detalj från omslag på informationsbroschyr
  2015-11-11

  Länsstyrelsen Stockholm lämnar i dag in en polisanmälan mot en djurhållare i den södra länsdelen för brott mot djurskyddslagen. Länsstyrelsens bedömning är att djuren inte i tillräcklig omfattning har skyddats från vargangrepp vilket har orsakat ett onödigt stort lidande.

 • Ännu ett angrepp på får i Sjundareviret

  Klimatklivet - detalj från omslag på informationsbroschyr
  2015-11-09

  Under söndagen konstaterade Länsstyrelsens personal att ytterligare lamm dödats på den angreppsdrabbade gården i Sjundareviret. – Vi har nu satt upp ljudskrämmor och skiljegrindar kommer att sättas upp, så att djurägaren snabbt ska kunna stalla upp de kvarvarande fåren, säger Länsstyrelsens rov...

 • Pressinbjudan: Romskt inflytande och delaktighet – på riktigt!

  Romska hjul
  2015-11-09 Pressmeddelande:

  De nationella minoriteterna har rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem. Romer och nyckelpersoner inom politiken är nu inbjuda till ett rundabordssamtal för att diskutera h...

 • Nationell hälso- och sjukvårdsmässa för nyanlända akademiker

  Sjukvårdspersonal. Foto: Arbetsförmedlingen
  2015-11-03

  Den 4 december anordnar Arbetsförmedlingen i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm en nationell hälso- och sjukvårdsmässa för nyanlända akademiker.

 • Minikampanj ska hjälpa barn och unga som utsatts för brott

  Jag vill veta - allt om dina rättigheter vid brott
  2015-11-02

  Den som utsatts brott har rätt till information om vilken hjälp som finns – och var det går att få den. Men barn som upplever brott nås alldeles för sällan av den informationen. Under veckan g...

 • Pressinbjudan: Konferens om våldsförebyggande med internationella föreläsare

  "En kommun fri från våld" logga
  2015-11-02 Pressmeddelande:

  Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Hur kan vi minska killar och mäns våld mot tjejer och kvinnor i Stockholms län? Under en konferens den 6 november låter Länsstyrelsen framstående...

 • Kraftig temperaturökning spås i ny klimatanalys

  Varm sol. Foto: Cimexus/Creative Commons
  2015-11-02 Pressmeddelande:

  SMHI har tagit fram ny data för Stockholms län som visar hur mycket klimatet kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Rapporten visar att vi får mer nederbörd och...

Träffar per nyhetstyp