Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 839 träffar
 • Utbrott av bi-sjukdom i Stockholms län

  Bi på blomma
  2014-07-23

  Ett utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Stockholms län. Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning. – Smittad...

 • Hur mår din sjö 2014?

  Vattenprovstagning
  2014-07-22

  Med start den 1 augusti undersöker Länsstyrelsen vattenkvaliteten i 85 sjöar i sexton av länets kommuner. Provtagningen görs med hjälp av sjöflygplan och båt.

 • Eldningsförbud i hela Stockholms län

  Skogsbrand
  2014-07-21

  Just nu är det extremt torrt i markerna och därför har brandcheferna i länet utfärdat eldningsförbud. Eldningsförbudet gäller tills vidare.

 • Havstulpaner på båten - tvätta nu!

  Havstulpaner
  2014-07-14

  Nu har havstulpaner börjat slå sig ner på båtbottnar. Dessa små kräftdjur ställer till det för båtägare genom att båten drar mer bränsle. Men de kan enkelt tvättas bort om man gör det i tid, v...

 • Satsning på observationsbesök under sommarens festivaler

  Festivalpublik
  2014-07-09

  Länsstyrelserna kommer i sommar att kartlägga hur Festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. God kunskap, samverkan mellan myndigheter, ansvarsfull...

 • Utö i stenhård konkurrens om geologiskt pris

  Utös historia skriven i sten.
  2014-07-08

  Nu ska det utses vilken plats i Sverige som bäst berättar hur vår del av världen formades. På Utö i Stockholms skärgård är spåren tydliga av hur vulkanutbrott pressade upp landmassorna över havsyta...

 • Handlingsplan för klimatanpassning överlämnad till regeringen

  Klimatanpassningsplansbild
  2014-06-25 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Stockholm överlämnar i dag länets regionala handlingsplan för klimatanpassning till regeringen. Planen ”Ett robust samhälle” innehåller konkreta förslag på 43 åtgärder som ska göra...

 • Ny statistik över jämställdheten i Stockholms län

  Ny statistik om jämställdhet
  2014-06-23

  Kvinnor har sämre inkomster, högre deltidsarbetslöshet och mindre pensionssparande än män. Det är en del av den bild som nya ”På tal om kvinnor och män” ger av jämställdheten i Stockholms län. –...

 • Ålandsskär blir naturreservat

  Äldre bevarad bebyggelse, Ålandsskär. Foto: Länsstyrelsen.
  2014-06-23

  Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda naturreservat av Ålandsskär i Haninge kommun. Därmed är hela den värdefulla natur- och kulturmiljön i Huvudskärs skärgård skyddad och fortsatt tillgänglig ...

 • Stöd till kvinnoledda företag som vill satsa på en internationell marknad

  Kvinnliga företagsledare. Foto: Jodi Womack/Flickr-CC
  2014-06-23

  Det finns nu åter möjlighet för företag i Stockholms och Gotlands län att söka pengar för internationalisering. Stödet riktar sig till företag med en kvinna som vd, 2-49 anställda, minst en miljon...

 • Kvinnofridssamordnare en framgångsfaktor för kommuner

  Detalj omslaget till rapport om kvinnofridssamordnare
  2014-06-18

  Sammanlagt 28 av Stockholms läns stadsdelar och kommuner har en särskild kvinnofridssamordnare, medan 12 saknar funktionen. En ny rapport från Länsstyrelsen visar nu att kvinnofridssamordnare lede...

 • Länets mest förorenade bottensediment

  Hammarby sjö.
  2014-06-16

  Länets mest förorenade sediment har inventerats och riskklassats. Populära rekreationsområden som Brunnsviken, Trekanten och Hammarby sjö bedöms utgöra en risk ur ett miljö- och hälsoperspektiv. ...

 • Nya regler för besökare i Ängsö nationalpark

  Ängsö nationalpark
  2014-06-13

  Från och med den 1 januari 2015 blir det tillåtet att tälta i upp till två dygn i Ängsö nationalpark. Besökare kan då också använda friluftskök i parken. Även tillståndsplikten för kommersiell verksam...

 • Ny statistik om inflyttningen till Stockholms län

  Befolkningen i Stockholms län ökar
  2014-06-13

  Människor från Västra Götaland och Skåne bor gärna i Stockholms län, men hallänningarna verkar mindre benägna att flytta hit. Det är en möjlig slutsats av nyhetsbrevet ”Nutid & framtid” som i sin s...

 • Magdalena Bosson ny länsöverdirektör

  Magdalena Bosson. Foto: Gustav Kaiser.
  2014-06-12

  Regeringen har i dag utsett Magdalena Bosson till länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm. Magdalena kommer närmast från AB Familjebostäder där hon varit verkställande direktör.

 • Rekordstort bostadsbyggande fortsätter

  Bild från rapportens framsida.
  2014-06-12 Pressmeddelande:

  Inte sedan miljonprogrammets tid har det byggts så mycket bostäder i Stockholms län som under 2013. Och trenden ser ut att fortsätta, första kvartalet i år påbörjades lika många bostäder som under ...

 • Sveriges nya strategi för oljeskydd klar

  Oljesanering. Foto: Kustbevakningen.
  2014-06-11

  Stora fartygsolyckor beräknas inträffa ungefär vart fjärde år på Östersjön och i Västerhavet, och risken för att olja ska läcka ut är därmed stor. För att minimera skador på miljö och andra områden...

 • Nordiskt Forum: Om jämställdhet, våld och människohandel

  Ett nationellt jämställdhetsmål - samma makt
  2014-06-11

  Den 12–15 juni i Malmö hålls den största kvinnopolitiska konferensen på 20 år; Nordiskt Forum. På plats finns Sveriges länsstyrelser med experter inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. – ...

 • Uppblåsbara hjärnor ska minska langningen

  #hejdåalkoholskador
  2014-06-10 Pressmeddelande:

  I dagarna får 3000 tjugoåringar i Stockholms län varsin uppblåsbar hjärna i brevlådan. Utskicket är en del av kampanjen #hejdåalkoholskador som syftar till att få unga vuxna att sluta bjuda eller ...

 • Hela världen bor i Stockholms län… nästan

  Världskarta
  2014-06-10

  I Stockholms län bor det människor födda i 193 av världens länder. Bara sju FN-länder saknas i regionen, visar det senaste numret av nyhetsbrevet Nutid och framtid som Länsstyrelsen publicerar i d...

Träffar per nyhetstyp