Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 959 träffar
 • 11 miljoner kronor till lokala miljöåtgärder

  Miljömålen. Illustrationer, Tobias Flyglar.
  2015-03-31

  Länsstyrelsen har fördelat drygt 11 miljoner kronor till projekt kring lokala miljöåtgärder i länet. 19 projekt rör förbättringar av vattenmiljön, till exempel kalkning av åkermark, båttvättar, anl...

 • Två nya rapporter om människohandel och barn

  den långa resan, bild
  2015-03-27

  Länsstyrelsen har släppt två nya rapporter om arbetet med barn som kan vara utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Rapporterna ska leda till att fler barn får det stöd som de behöver ...

 • Förorenad mark vid nedlagda bilskrotar inventerad

  Bilskrot. Foto: Christina Fagergren.
  2015-03-26

  Länsstyrelsen har inventerat nedlagda skrotverksamheter i Stockholms län. I fyra fall anses det föreligga ”stor risk för oönskade effekter på miljö och människors hälsa”. – Situationen är inte a...

 • Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

  Kollektivtrafik
  2015-03-24

  Arbetspendlingen till, från och inom Stockholms län är fortsatt hög även om inpendlingen minskat något jämfört med 2012. Det visar ny statistik som i dag publiceras i den senaste utgåvan av Länssty...

 • Fynd av fågelinfluensa hos svanar i Stockholm

  Foto: Ari Helminen/Flickr-CC
  2015-03-20

  Fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i Stockholm. Svanarna skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som rutinmässigt kontrollerar upphi...

 • Pressinbjudan: Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering

  Foto: Ari Helminen/Flickr-CC
  2015-03-20 Pressmeddelande:

  Människohandel och sexuell exploatering är ett internationellt problem som drabbar barn, unga och vuxna – även i Sverige. Under den nationella konferensen 23–24 mars kommer de främsta experterna att redogöra för den senaste forskningen, nyaste rapporterna och bästa verktygen. Närvarar gör blan...

 • Ny rapport: Detta är regionens styrkor

  Foto: Neil Palmer/FlickrCC
  2015-03-20

  Verksamhetsområden med tydligt kunskapsfokus utgör kärnan av Stockholmsregionens styrkor. Det visar den kartläggning som Länsstyrelsen nu presenterar. – När det gäller bland annat hälso- och nat...

 • Regionala miljödagen: Mer miljö och hållbarhet i stadsplaneringen

  Regionala miljödagen 2015
  2015-03-17

  Tydligare hänsyn till miljö, hälsa och hållbarhet i den framtida stadsplaneringen. Det är temat på länets regionala miljödag den 14 april. – Detta är väldigt viktiga frågor – inte minst här i Stock...

 • Svag minoritetspolitisk utveckling under 2014

  Årsrapport nationella minoriteter
  2015-03-16 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag att följa upp hur lagen om de fem nationella minoriteternas rättigheter efterlevs. Den årliga rapporten, som nu lämnas till regeringen, ...

 • Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

  Rapportomslag
  2015-03-13 Pressmeddelande:

  Sexuella tjänster marknadsförs öppnare än någonsin i Sverige, visar Länsstyrelsens kartläggning. Trots det finns det inget som tyder på att prostitutionen skulle ha ökat i omfattning. – Jämfört ...

 • Länet växer och mångfalden ökar

  Världen finns i Stockholms län
  2015-03-12

  I Stockholms län bor det nu människor födda i 194 av världens länder. Bara sex FN-länder saknas i regionen, visar det senaste numret av nyhetsbrevet ”Nutid & framtid” som Länsstyrelsen publicerar ...

 • Rekommendationer för ny bebyggelse runt Mälaren

  Rapportens framsidesbild
  2015-03-10 Pressmeddelande:

  Mälaren har stor översvämningsrisk i dag. Därför har länsstyrelserna i regionen nu tagit fram gemensamma rekommendationer för på vilka nivåer ny bebyggelse runt sjön kan planeras. Rapporten pr...

 • Pressinbjudan: Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

  Bild från omslaget till rapporten
  2015-03-04 Pressmeddelande:

  I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige. Resultatet presenteras vid en presskonferens 13 mars...

 • Kungliga nationalstadsparken fyller 20 år

  Kungliga nationalstadsparken logotyp
  2015-03-02 Pressmeddelande:

  I år är det tjugo år sedan Kungliga nationalstadsparken bildades. Detta uppmärksammas med en rad aktiviteter i parken under hela året. Samtidigt pågår en utveckling av parken för 100 miljoner kr...

 • Hur möta den sydamerikanska marknaden?

  Kartbild, Sydamerika och Afrika
  2015-02-25

  Svensk export sker främst till länder inom EU och det är oftast större företag som är internationaliserade. Länsstyrelsen arrangerar därför frukostseminarier om hur små och medelstora företag ska k...

 • Ny statistik: Fler sysselsatta i Stockholms län

  Läget i länet, arbetsmarknad och ekonomi
  2015-02-24 Pressmeddelande:

  De flesta ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga indikatorer pekar åt rätt håll och antalet sysselsatta fortsätter att öka i Stockholms län. Allra bäst utveckling hade gruppen utrikes födda män, som...

 • Pressinbjudan: Det ekonomiska läget i Stockholms län just nu

  Läget i Stockholms län
  2015-02-23 Pressmeddelande:

  I morgon presenteras den senaste sammanställningen av det arbetsmarknadsmässiga och ekonomiska läget i Stockholms län.

 • 24 februari: Sverigefinnarnas dag

  Sverigefinnarnas flagga
  2015-02-23

  Drygt en halv miljon sverigefinnar utgör en av fem nationella minoriteter i Sverige. Sedan 2011 firas sverigefinnarnas dag den 24 februari. I Stockholm firas dagen på Finlandsinstitutet och Sverig...

 • Oxön och Skogstorp – två nya naturreservat

  Oxöns naturreservat.
  2015-02-23

  Länsstyrelsen har beslutat att bilda Oxöns och Skogstorps naturreservat i Norrtälje respektive Södertälje kommun. Totalt finns nu cirka 300 naturreservat att upptäcka i Stockholms län.

 • Befolkningsökningen 35 000 personer under 2014

  Befolkningen ökade i Sthlms län med 35002 personer under 2014
  2015-02-20

  Befolkningen i Stockholms län växte med 35 002 personer under 2014. Det framgår av den senaste utgåvan av nyhetsbrevet Nutid & framtid som Länsstyrelsen publicerar i dag. – Länets attraktionskra...

Träffar per nyhetstyp