Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1173 träffar
 • Landshövdingen invigde projektet Hus utan sladd

  Landshövding Chris Heister
  2016-05-02 Pressmeddelande:

  Den 2 maj invigde landshövding Chris Heister koncepthuset Hus utan sladd, en självförsörjande villa som varken är kopplad till el, vatten eller avlopp.

 • Skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård 2016

  Skarvar
  2016-05-02

  Länsstyrelsen har nu fattat beslut om skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård. Beslutet innebär att högst 675 fåglar får skjutas på utpekade platser vid angivna tider och under noggrant formulera...

 • Stort grattis på 70-årsdagen H.M. Konungen önskar samtliga länsstyrelser!

  Kungen
  2016-04-30

  – Tillsammans gör vi det otillgängliga tillgängligt för alla.

 • Bostadsplanering: Myt nummer 5

  Byggkranar
  2016-04-29

  Det är den upplevda försämringen i närmiljön som är den helt dominerande orsaken till att detaljplaner överklagas och intresseorganisationerna har en mycket begränsad påverkan på själva överklagandepr...

 • Konferens om framtid, jämställdhet och schyst kommunikation

  Människor på Sergels torg
  2016-04-26

  Den 28 april hålls konferensen Jämställdhet i fokus – om framtid, jämställdhet och schyst kommunikation. Landshövding Chris Heister inleder med programpunkten Stockholm – en attraktiv och jämställd re...

 • Äldre kompisar vanligaste källan till alkohol för unga

  hejdå alkoholskador
  2016-04-26

  Närmare sex av tio 16-åringar skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag på den genom någon de känner. Det visar en undersökning genomförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikau...

 • Bostadslösningar vid mottagande av nyanlända

  Bostäder för nyanlända
  2016-04-21 Pressmeddelande:

  Närmare 6 700 nyanlända med uppehållstillstånd kommer i år att anvisas till kommunerna i Stockholms län med stöd av den nya bosättningslagen som började gälla 1 mars. Det är kommunernas ansvar att ord...

 • Beslut om fartbegränsning i Furusundsleden

  Furusundsleden
  2016-04-21 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har beslutat om fartbegränsning i den drygt tio kilometer långa delen av Furusundsleden i Österåkers kommun som utretts med avseende på stranderosionsskador orsakade av sjötrafiken.

 • Debattartikel: Bostadsbyggandet tar skada av vanföreställningar

  Chris Heister
  2016-04-20

  Inom de närmsta tio åren behövs 700 000 bostäder byggas i Sverige. För att möta det behovet är en bättre samverkan och ökad kunskap om förutsättningarna för bostadsbyggande nyckeln. Jag vill därför ri...

 • Länets unga röker och dricker allt mindre

  ungdomar som sitter på marken
  2016-04-20

  Stockholms läns unga röker och dricker allt mindre och våldet på krogen minskar. Men för narkotikaanvändningen ses inte samma positiva resultat. Det är några resultat i Länsstyrelsens uppföljni...

 • Solnaborna länets mest jämställda arbetspendlare

  Nutid & framtid om pendling och kön
  2016-04-19

  – men könsskillnaderna består. Såväl antalet kvinnor som män som pendlar inom och utom länet har ökat i antal jämfört med 2013, kvinnor något mer än män. Däremot är pendlingssträckan i stort sett o...

 • Besök Tessinska palatset under Kulturnatten

  Tessinskas fasad
  2016-04-18

  Promenera i den vackra barockträdgården eller följ med på en visning av den praktfulla paradvåningen – under Kulturnatt Stockholm lördag den 23 april är Tessinska palatset öppet ända till midnatt.

 • Årsrapport visar resultat av arbetet för romsk inkludering

  Grafiskt mönster med romska hjulet
  2016-04-15

  Länsstyrelsen har ansvar för att följa upp det nationella arbetet med romsk inkludering. I dag lämnas årsrapporten för 2015 till regeringen som redovisar de erfarenheter som är gjorda under strate...

 • Länsstyrelsen får uppdrag att samordna arbetet för utsatta EU-medborgare

  Eu-migrant
  2016-04-14 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsens i Stockholms län har idag fått i uppdrag av regeringen att nationellt samordna arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt.

 • Följ landshövdingen på Twitter och via bloggen

  Chris Heister
  2016-04-12

  På Twitter och via bloggen En landshövding kan du nu följa landshövding Chris Heister.

 • Nya riktlinjer för bebyggelse nära transporter av farligt gods

  Farligt gods - tankbil
  2016-04-11

  Länsstyrelsen har arbetat fram nya riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Syftet är att förtydliga hur Länsstyrelsen i Stockholms län ser på ris...

 • Romernas internationella dag firas 8 april

  Romernas flagga
  2016-04-06

  Fredagen den 8 april är romernas internationella dag. Länsstyrelsen uppmärksammar dagen genom att hissa den romska flaggan. Firande anordnas också på flera platser i Stockholm, bland annat på ...

 • Ökad pendling till och från länet

  Pendling 2014
  2016-04-05

  Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis och – efter en tillfällig inbromsning i inpendlingen...

 • Stöd för företag att växa internationellt

  jordglob från mostphotos
  2016-04-04

  Nu är programmet för affärsutvecklingscheckar – Internationalisering 2016-2017 öppet! Har du ett företag med 2–49 anställda och vill växa på en internationell marknad?

 • Rekordhögt bostadsbyggande väntas 2016–2017

  Studentlägenheter i Tallkrogen. Foto: Järntorget
  2016-04-01

  Nybyggnationerna av bostäder i Stockholms län fortsätter att öka – över 40 000 nya bostäder planeras att börja byggas de närmaste två åren. Det visar rapporten ”Bostadsmarknadsenkäten 2016” som Lä...

Träffar per nyhetstyp