Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 975 träffar
 • Vargtik skjuten norr om Edsbro

  2015-04-27

  En varg sköts i lördags i norra Stockholms län. Besiktningen visar att vargen sköts i samband med angrepp på tamdjur. – Vår bedömning är att det inte finns skäl att misstänka jaktbrott, säger besiktningsman Arne Söderberg på Länsstyrelsens enhet för naturvård.

 • Publikrekord på Tessinska palatset under Kulturnatten

  Tessinska palatsets trädgård
  2015-04-27

  Under Kulturnatten var det rekordmånga besökare på Tessinska palatset, och kön var lång för att få komma in och se paradvåningen. – Detta är ett mycket uppskattat arrangemang och självklart deltar ...

 • Förlängd fartbegränsning i Furusundsleden

  Hastighetsbegräsningen för skepp sänks i en del av Furusundsleden till tio knop.
  2015-04-24

  Förbudet för skepp att köra fortare än tio knop i Furusundsleden förlängs med högst ett år. Passagerarfärjor mellan Stockholm och Åbo och den turlistbundna skärgårdstrafiken undantas och får köra ...

 • Hälsa på hemma hos landshövding Chris Heister

  Tessinskas fasad
  2015-04-23

  Promenera i den vackra barockträdgården eller följ med på en visning av den praktfulla paradvåningen – under Kulturnatt Stockholm lördag 25 april 2015 är Tessinska palatset öppet ända till midnatt.

 • Utbildning om barn utsatta för våld

  Kursmaterial
  2015-04-20

  Länsstyrelsen inleder i dag en utbildning om åtgärder för att skydda barn som upplever våld i nära relationer. Det har varit stor efterfrågan på utbildningen och bara hälften av de som anmälde sig ...

 • Fler pendlar men kortare sträcka

  Pendling
  2015-04-16

  Allt fler personer i Stockholms län pendlar över kommun- och länsgränser, men sträckan är något kortare än tidigare. Det visar den senaste utgåvan av Länsstyrelsens nyhetsbrev Nutid & framtid som p...

 • Drastisk minskning av häckande kustfåglar

  Kustfågelinventering
  2015-04-15

  Inventeringar från 1975 och framåt visar att antalet häckande kustfåglar minskat med hälften i en del av Norrtälje kommuns skärgård. Framför allt är det en kraftig nedgång i antalet ejdrar som kunn...

 • Minikampanj ska hjälpa barn och unga som utsatts för brott

  minikampanj om barns rättigheter vid brott "jagvillveta.se"
  2015-04-13

  Den som utsatts brott har rätt till information om vilken hjälp som finns – och var det går att få den. Men barn som upplever brott nås alldeles för sällan av den informationen. Under veckan ge...

 • Kraftig ökning av påbörjade bostäder i länet

  Nyproduktion
  2015-04-13

  Kommunerna bedömer i årets Bostadsmarknadsenkät att antalet påbörjade bostäder fortsätter att öka. I år väntas 20 500 nya bostäder påbörjas, och nästan 22 000 under 2016. – Det är ovanligt hög...

 • Ny rapport om romsk inkludering

  Romsk inkludering
  2015-04-10

  Länsstyrelsen har ansvar för att följa upp det nationella arbetet med romsk inkludering. I årsrapporten för 2014, som nu har överlämnats till regeringen, listas en rad förslag för det fortsatta arb...

 • 34 500 länsbor får svara på frågor om miljö och hälsa

  Folk. Foto: Marianne R Berlin.
  2015-04-10

  Strax före påsken fick 34 500 invånare i Stockholms län hem ett brev om att delta i en enkätundersökning om hur miljön de bor i påverkar deras hälsa. Svaren från enkäterna kommer att ligga till gr...

 • Romernas internationella dag 8 april – då flaggar Länsstyrelsen

  Romernas flagga
  2015-04-08

  Romerna är en av fem erkända nationella minoriteter i Sverige. Tisdagen den 8 april är det romernas internationella dag, och det uppmärksammar Länsstyrelsen genom att hissa den romska flaggan.

 • Positiva erfarenheter av hur mottagandet av ensamkommande barn fungerar

  Romernas flagga
  2015-04-07

  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2015-04-01

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder nu ytterligare webbutbildningar i april för er som missade ...

 • Arholma-Idö naturreservat utvidgas

  Grund vik i Arholma-Idö naturreservat. Foto: Länsstyrelsen.
  2015-04-01

  Länsstyrelsen har beslutat om en utvidgning av Arholma-Idö naturreservat i Norrtälje kommun. I och med detta ingår nu hela Idö i reservatet.

 • Nio smala vikar i länet föreslås få ökat skydd

  Vatten.
  2015-04-01

  På uppdrag av regeringen och Naturvårdsverket pekar Länsstyrelsen nu ut ett antal smala havsvikar i länet som föreslås bli Natura 2000-område. Det rör sig om sammanlagt nio vikar i kommunerna Norrtä...

 • 11 miljoner kronor till lokala miljöåtgärder

  Miljömålen. Illustrationer, Tobias Flyglar.
  2015-03-31

  Länsstyrelsen har fördelat drygt 11 miljoner kronor till projekt kring lokala miljöåtgärder i länet. 19 projekt rör förbättringar av vattenmiljön, till exempel kalkning av åkermark, båttvättar, anl...

 • Två nya metodmaterial om människohandel och barn

  den långa resan, bild
  2015-03-27

  Länsstyrelsen har släppt två nya metodmaterial om arbetet med barn som kan vara utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Metodmaterialen ska leda till att fler barn får det stöd som de ...

 • Förorenad mark vid nedlagda bilskrotar inventerad

  Bilskrot. Foto: Christina Fagergren.
  2015-03-26

  Länsstyrelsen har inventerat nedlagda skrotverksamheter i Stockholms län. I fyra fall anses det föreligga ”stor risk för oönskade effekter på miljö och människors hälsa”. – Situationen är inte a...

 • Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

  Kollektivtrafik
  2015-03-24

  Arbetspendlingen till, från och inom Stockholms län är fortsatt hög även om inpendlingen minskat något jämfört med 2012. Det visar ny statistik som i dag publiceras i den senaste utgåvan av Länssty...

Träffar per nyhetstyp