Länsstyrelsen beviljar äggflytt

Fyra nylagda berguvsägg har flyttats från en balkong i ett pågående bygge vid Norra Djurgårdsstaden till Skansen.

Då berguven är en fridlyst art behövs dispens från Länsstyrelsen för att flytta dess ägg eller ungar.

– Föredömligt nog kontaktades vi så att vi kunde ta ett snabbt beslut om att samla in äggen och flytta dem, säger Mats Gothnier på Länsstyrelsen.

På skottdagen hittade byggjobbare vid gasverksområdet tre nylagda berguvsägg på en balkong i det blivande bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden. Efter samråd och inspektion på plats beviljade Länsstyrelsen dispens till flyttning av äggen. När äggen dagen därpå skulle samlas in visade det sig att ytterligare ett ägg hade lagts vilket visade att äggen sannolikt ännu var vitala.  

– På den här platsen fanns det mycket stor risk att berguven skulle störas och överge sina ägg. Nu kunde äggen flyttas till Skansen som har stor erfarenhet av berguv. Där ska man försöka maskinkläcka äggen. Om det lyckas kommer ungarna att födas upp i hägn för att därefter släppas fria på lämpliga platser i länet, säger Mats Gothnier, samordnare för arbetet med hotade arter vid Länsstyrelsen i Stockholm.  

Det är inte första gången som uvarna på gasverksområdet lägger ägg på ”olämpliga” ställen. Även 2013 fick äggen flyttas då de lagts på en stor kolhög nere i hamnen.  

– Eftersom årets kull lades så pass tidigt på säsongen, kan vi hoppas att berguvsparet försöker igen och då väljer en bättre plats. Häckningslådor har satts upp på två olika ställen i området sedan tidigare, men tyvärr inte ännu attraherat uvarna, säger Mats Gothnier.

Berguvarnas val av olämplig häckningsplats

Nicklas Hamrén från Skanska och Alar Broberg inspekterar häckningsplatsen. Foto: Mats Gothnier.

Berguvägg.

Tre ägg av berguv. Foto: Mats Gothnier.

Om du ser eller hör en häckande berguv

  • Stör inte fåglarna i onödan. Alltför närgångna eller upprepade studier, kan leda till att honan lämnar sina ägg som då riskerar att kallna eller bli rövade av något annat djur.
  • I nödfall kan ungar eller ägg behöva flyttas om de placerats på ställen som hindrar produktion eller byggnation. Det kan exempelvis gälla i täkter, asfaltsverk, på byggplatser eller liknande. Då måste du ta kontakt med Länsstyrelsen för att få ett speciellt flyttningstillstånd.
  • Om du hittar en död berguv ska den lämnas till Naturhistoriska riksmuseet. Fynd av skadade uvar lämnas lämpligen till Skansen.

Berguven – en rödlistad art

Berguv. Foto: Mattias Jansson.Berguven är världens största uggleart, med en vingbredd på upp till 1,6 meter. Arten är glest spridd över hela Sverige. I Stockholms län finns ett 30-tal kända aktiva revir. Ungproduktionen har dock varit mycket dålig de senaste åren, i synnerhet i skärgården. Berguven trivs i bergiga skogstrakter, på stupande bergsbranter och klippiga skärgårdsöar. I brist på detta kan den ibland söka sig till liknande platser i bebyggda områden. Äggläggning pågår vanligen under februari och mars. Det är även då det är störst chans att få höra den. Berguven ropar som intensivast under skymning och gryning under häckningssäsongen. Berguven är fridlyst sedan 1950. Den är även rödlistad som sårbar vilket innebär att det är en minskande art, men inte akut utrotningshotad.