Beslut om skyddsjakt efter en varg i Sjundaområdet

Länsstyrelsen i Stockholms län har idag beslutat om skyddsjakt efter varg i Sjundaområdet i Södertälje. Skyddsjakten gäller ett djur och är tillåten från och med idag till och med den 10 juni i år. Beslutet har fattats för att minska risken för skada på tamdjur.

– Länsstyrelsen bedömer att det finns en stor risk att fårbesättningarna i skyddsjaktsområdet utsätts för vargangrepp när de nu släpps ut på bete. Länsstyrelsen ser i nuläget inga andra möjliga lösningar för att förhindra allvarlig skada, säger Göran Åström som är miljödirektör på Länsstyrelsen.  

Skyddsjaktsområdet begränsas av länsgränsen i söder och väster, gränsen mellan Södertälje och Nykvarns kommuner i norr, i öster Nykvarnsvägen fram till E4:an samt E4:an till länsgränsen. Naturreservaten Stora Envättern, Vattgruvsmossen, Stora Alsjön, Skogstorp, Grottberget och Moraåns dalgång är undantagna från skyddsjaktsområdet.  

Skyddsjakten sker på initiativ av Länsstyrelsen, som också utser jaktledare.  

Område för skyddsjakt

Jaktområde för skyddsjakt på varg enligt beslut den 3 maj 2016  

Kartan ovan visar området för skyddsjakt. De röda markeringarna visar naturreservat där skyddsjakt inte får bedrivas.

Läs mer 

 Beslut om skyddsjakt, inklusive skäl till beslutet, villkor för jakten samt karta över skyddsjaktsområdet (PDF)

 Karta över jaktområdet (PDF).