Minst två bekräftade vargvalpar i Sjundareviret

Länsstyrelsen har nu fångat två vargungar som har fötts i Sjundareviret på bild. Obduktionsrapporten från vargtiken som sköts i höstas visar att det som mest kan ha fötts sex valpar under våren 2015.

Inom ramen för rovdjursförvaltningen har Länsstyrelsen i uppdrag att inventera rovdjursstammen i länet.  

Sedan i våras har det funnits indikationer på att vargar valpar fötts i nybildade vargreviret, det så kallade Sjundareviret, som ligger i den södra länsdelen på gränsen till Södermanland.  

I försök att fastställa om en föryngring har skett har Länsstyrelsen bland annat satt upp viltkameror i reviret och samlat in spillning för att genom genetiska analyser försöka fastställa antalet olika individer. Arbetet har dock varit utan framgång, fram till nu.  

– Vi har foton på två vargar från våra viltkameror i Sjundareviret. Vår bedömning, vilken stöds av Viltskadecenter, är att det rör sig om två valpar. Det gör att vi nu kan fastställa att det varit föryngring i reviret, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen.  

Vargtiken i föräldraparet i reviret sköts av en hundägare tidigare i höstas. Enligt obduktionsrapporten som Statens veterinärmedicinska anstalt har sammanställt fanns sex implantationsärr efter foster hos vargtiken.

– Eftersom det inte går att se om det finns foster som tillbakabildats under fosterutvecklingen, så kan vi inte med säkerhet säga hur många valpar som har fötts. Vi kan endast konstatera att det som mest kan ha fötts sex valpar varav åtminstone två har överlevt, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen.

Bilder på vargungarna tagna med Länsstyrelsens viltkamera i december 2015 (finns endast lågupplöst i 72 dpi)

Vargungar i Sjundareviret, december 2015.

Vargungar i Sjundareviret, december 2015.

Läs mer

Länsstyrelsens arbete med rovdjursförvaltning

Tidigare nyhet om den skjutna vargtiken