Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på varg

Länsstyrelsen i Stockholm har i dag beviljat skyddsjakt på en av vargarna i det så kallade Sjundareviret.

Beslutet motiveras framför allt med att andra åtgärder inte längre anses hjälpa mot fortsatta angrepp.

– Vi har nått en punkt där det bara är skyddsjakt som bedöms kunna fungera, säger miljödirektör Göran Åström.

Sjundareviret ligger mellan Södertälje och Gnesta i södra Stockholms län. Det bildades någon gång under hösten förra året, och under vårvintern fanns (ännu så länge obekräftade) tecken på att vargparet fått valpar.

Sedan strax före midsommar har vargarna i reviret rivit 58 får så svårt att de dött eller behövt avlivas på grund av sina skador. Totalt har det varit fem angrepp som framför allt drabbat en stor fårbesättning i Södertälje kommun.

Ansökan om skyddsjakt lämnades för några dagar sedan in av Lantbrukarnas riksförbunds regionala organisationer i Mälardalen och Södermanland, kompletterad med fullmakt från de drabbade djurägarna.

Länsstyrelsen har i dag fattat beslut om att bevilja skyddsjakt på en vuxen varg i reviret, förutsatt att den inte är åtföljd av valpar.

– Med tanke på hur omfattande skadorna har varit och den oskygghet som vargarna har uppvisat anser vi att det finns tillräckliga skäl för ett skyddsjaktbeslut, säger Göran Åström.

Kräver inte lagen att andra metoder prövas innan skyddsjakt kan bli aktuellt?

– Det är ett komplicerat ärende där vi behövt ta hänsyn till en lång rad faktorer. Länsstyrelsen har vidtagit ett antal åtgärder utan önskat resultat och vår bedömning är att det i den situation som uppstått bara är skyddsjakt som kan förväntas ha tillräcklig effekt, säger Göran Åström.

– Man bör komma ihåg att skyddsjakt är en lösning på kort sikt, och det är viktigt att djurhållare ser över sina stängsel för att på bästa sätt skydda sina djur från rovdjursangrepp, säger Göran Åström.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Naturvårdsverket.

>> Beslut om skyddsjakt.