Fler får rivna i Sjundareviret

Lördagen 8 augusti hittades sju rivna får på en gård i södra Stockholms län.

Det var det femte angreppet av vargarna i Sjundareviret, och totalt har 58 djur har dödats eller skadats så svårt att de måste avlivas.

– Vi har fått in en ansökan om skyddsjakt som ska behandlas skyndsamt, säger rovdjurshandläggare Arne Söderberg.

Sjundareviret är det enda kända vargreviret i Stockholms län just nu, och det till ytan minsta i Sverige.

Sedan i midsomras har det nu inträffat fem angrepp på får i området. Två djurbesättningar är drabbade, varav den större förlorat 57 får.

Länsstyrelsen har nu fått in en ansökan om skyddsjakt från Lantbrukarnas riksförbund i Mälardalen och Södermanland, som enlig uppgift ska kompletteras med fullmakt från drabbade djur- och markägare.

– Ett skyddsjaktsärende har upprättats på Länsstyrelsen, och det kommer att handläggas skyndsamt. Men innan beslut kan fattas måste det vara klarlagt om ett antal kriterier är uppfyllda, till exempel att andra möjligheter att kommat tillrätta med problemet är prövade, säger Arne Söderberg.

>> Om skador på tamdjur vid rovdjursangrepp, rovdjursavvisande stängsel med mera.