Stopp för prickning av skarvägg

Naturvårdsverket har stoppat delar av den skyddsjakt på skarv som Länsstyrelsen fattade beslut om för två veckor sedan.

Beslutet innebär att all prickning av skarvägg i Stockholms skärgård ska upphöra omedelbart. Samma sak gäller för jakt på skarv vid utsättningsplatser för gös och öring.

Länsstyrelsen beslutade i mitten av april att tillåta skyddsjakt på skarv i skärgården. Beslutet togs för att minska skarvkoloniernas negativa inverkan på fiskbestånden.

Beslutet överklagades och under torsdagen 24 april 2014 beslutade Naturvårdsverket att delar av jakten ska avbrytas med omedelbar verkan, så kallad inhibering. All prickning av skarvägg ska därmed avbrytas.

Även den av Länsstyrelsen tillåtna skyddsjakten på vuxna fåglar vid utsättningsplatser för gös och öring ska omedelbart stoppas.

Den del av Länsstyrelsens beslut som under hösten tillåter jakt med gevär vid fiskeredskap och i de 27 fiskfredningsområdena är fortfarande giltigt.

>> Läs Naturvårdsverkets beslut.  

>> Läs Länsstyrelsens ursprungliga beslut om skyddsjakt.