Ovanligt lite algblomning vid kusten under 2013

Det var ovanligt lite problem med algblomning längs svenska Östersjökusten under förra året.

Det visar den årssammanställning som Länsstyrelsen publicerar i dag.

– De få ytansamlingar som bildades blandandes ner i vattenmassorna i samband med olika lågtryck, säger marinbiolog Sture Nellbring.
Algblomning vid Ale stenar

Förra årets algblomning började tidigt, de första tecknen kom 19 juni i södra Östersjön, och varade till 30 augusti. Blomningarna var störst i Finska viken och södra Östersjön.

– Totalt höll det på i elva veckor, vilket är ovanligt långvarigt. Men den huvudsakliga produktionen inträffade ute till havs, vilket lämnade den svenska kusten förhållandevis skonad från stora ytansamlingar av cyanobakterier, säger Sture Nellbring, marinbiolog vid Informationscentralen för egentliga Östersjön vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Detta framgår av den årssammanställning av miljöbevakningen vid informationscentralen för egentliga Östersjön som i dag publiceras.

– De ytansamlingar som bildades ute till havs, och som kunde ha drivit in mot svenska kusten, han i nästan samtliga fall blandas ner i vattenmassorna av passerande lågtryck. Kusten drabbades bara vid några få tillfällen. Stockholms skärgård drabbades inte heller i någon nämnvärd omfattning, men tidvis var det mycket grumligt i vattnet i ytterskärgården, säger Sture Nellbring.

Av rapporten framgår också bland annat att:

  • Syresättningen i Östersjön fortsätter att vara dålig. Endast få och mindre inflöden av syrerikare saltvatten från Nordsjön via Kattegatt och Skagerrak inträffade under 2013.
  • En ny främmande art registrerades i området, den amerikanska märlkräftan Gammarus tigrinus.
  • Den svartmunnade smörbulten Neogobius melanostomus fortsätter sin utbredning och hittades under förra året på en rad nya platser. Detta innebär att en viss risk för att fisken ska ta sig in i de stora sötvattensystemen Mälaren, Vättern och Vänern.

>> Läs sammanställningen.

>> Läs mer om algblomning.

>> Läs mer om informationscentralen för egentliga Östersjön.