Konferens: Gör mångfald företagen mer konkurrenskraftiga?

Nu är det dags för ”Regional mötesplats 2014”.

Lyssna på den senaste forskningen om mångfaldens betydelse för konkurrenskraft, och ta del av goda exempel.

– Det är uppenbart att vi som företagsfrämjare måste bli bättre på att nå företagare med utländsk bakgrund, säger Katarina de Verdier på Länsstyrelsens avdelning för tillväxt.

Bidrar mångfald till att företagen blir mer konkurrenskraftiga och tjänar mera pengar?

Möter företagsfrämjarna företagens behov?

Varför lyckas vi inte få mer mångfaldsorienterade företagsfrämjare och hur kan vi snabba på förändringstakten?

Det är några av de frågor som kommer att besvaras under Regional mötesplats 2014.

Konferensen kommer bland annat att handla om vad forskningen säger på området, och goda exempel från företag och organisationer kommer att presenteras.

Den ger också företagsfrämjare och företagare möjligheter att skapa kontakter och nätverk.

– Det är centralt att vi och andra företagsfrämjare blir bättre på att erbjuda kvalitativ rådgivning till entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund som bor i vårt län, när vi har som mål att fortsätta vara en tillväxtregion. På mötesplatsen delar vi med oss av kunskap om hur vi kan göra det, säger Katarina de Verdier.

Regional mötesplats 2014 vänder sig till beslutsfattare, rådgivare och affärscoacher i det innovations- och företagsfrämjande systemet, intresse- och branschorganisationer och personer som arbetar med näringslivsfrågor.

Ur programmet:

  • Företagande på lika villkor – en regionutmaning. Gunilla Thorstensson, programchef Kvinnors Företagande, Tillväxtverket.
  • IK-projektet. Scarlett Roa Brynildsen, ALMI företagspartner Stockholm-Sörmland.
  • Välkommen in? Resultat från följeforskning. Kajsa Rosén och Matilda Ardenfors, Ramböll.
  • Mångfald lyfter näringslivet? Paneldialog med Göran Lundvall (vd Almi Företagspartner), Gunilla Thorstensson (programchef för kvinnors företagande, Tillväxtverket), Åsa Nilsson Billme (Diversity Academy), Baker Karim (Svenska Filminstitutet) och Mats Hedenström (tillväxtdirektör, Länsstyrelsen Stockholm).
  • Härskarteknik – den fula vägen till makten. Elaine Eksvärd, retorikkonsult.
  • Interkulturell förståelse för ökade affärer och nätverksbyggande. Scarlett Roa Brynildsen, ALMI företagspartner Stockholm-Sörmland

Dessutom: Fyra valbara seminarier:

  • Normkritisk kommunikation
  • Hur går snacket och vem får pengarna?
  • Affärsnyttan med mångfald
  • Välkommen in? Praktiska metoder för att nå nya målgrupper”.

Tid: Fredag 5 december kl 8.30–15.30 (kaffe, smörgås och registrering från 7.45).

Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

>> Anmälan.