Fortsatt fiskeförbud vid Gålö i Stockholms skärgård

Havs- och vattenmyndigheten fattade i dag beslut om att fiskeförbudet i fredningsområdena vid Gålö i Stockholms skärgård förlängs.

– För att få bättre bestånd av gädda och gös är ett fortsatt fiskeförbud på dessa platser en viktig åtgärd, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.
Gädda

År 2009 beslutade dåvarande Fiskeriverket att Lännåkersviken och Blista fjärd vid Gålö i Stockholms skärgård skulle vara fiskefria områden. Bakgrunden var att dessa platser sågs som extra viktiga lekområden för flera fiskarter.

Beslutet gällde i fem år och Kustlaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har under den tiden gjort undersökningar som visar att fiskeförbudet haft bra effekt på fiskbestånden, särskilt när det gäller gädda och gös.

– Gös och gädda över 45 cm har ökat kraftigt i provfiskena och många inom fiskets organisationer ser gärna ytterligare begränsningar av fisket och fler fredningsområden, säger Henrik C Andersson.

Havs- och vattenmyndighetens förlängning av fiskeförbudet gäller till 1 juli 2015. Före dess kommer myndigheten att presentera ett förslag till femårigt fiskeförbud, men med vissa ändringar jämfört med i dag.

– Det handlar huvudsakligen om att harmonisera fredningstider under året med övriga områden. Dessutom kommer gränserna för fredningsområdet att ändras något, för att det ska bli tydligare var någonstans man faktiskt får fiska, säger Henrik C Andersson.

Under 2015 kommer Länsstyrelsen i Stockholm att initiera en översyn av fiskereglerna avseende kustarter som abborre, gädda, gös och havsöring.

Förslagen kommer att diskuteras brett bland fiskets olika intressenter, och målsättningen är bland annat fler fredningsområden och fångstbegränsningar.

– Därigenom kan vi få en bättre förvaltning och skapa underlag för ett bättre fiske. Sportfisket är stort i Stockholms skärgård och det krävs regleringar för att fisketrycket inte ska bli för högt på attraktiva arter. Regleringar av fisket är en viktig del av fiskevården, säger Henrik C Andersson.

>> Läs Havs- och vattenmyndighetens beslut.