Stora satsningar på kollektivtrafik i förslag till ny länsplan

Bygg ut kollektivtrafiken och de regionala cykelstråken.

Det är några av huvudpunkterna i förslaget till ny länsplan för åren 2014–2025 som Länsstyrelsen nu skickar ut på remiss.

– Det är viktigt att regionen kan växa utan att bilberoendet ökar, säger trafikdirektör Robert Örtegren.

Länsstyrelsens förslag till ny länsplan för åren 2014–2025 är nu klart. Det innehåller stora satsningar på utbyggnad av kollektivtrafiken samt åtgärder för att främja cyklandet.

– Infrastruktursystemet i Stockholms län är i dag underdimensionerat och vi ser ständigt exempel på hur små störningar får stora konsekvenser. Arbetet med ny länsplan har därför utgått från behovet av ökad framkomlighet i kombination med ökat bostadsbyggande, säger Robert Örtegren.

Förslaget innehåller statliga satsningar på drygt 8,4 miljarder kronor för åren 2014–2025. Av dessa satsas 69 procent på kollektivtrafiklösningar och åtta procent på cykelfrämjande åtgärder.

– När vi inför arbetet med länsplanen frågade kommunerna vilka projekt som var viktigast fick vi en bruttolista som skulle kosta drygt 185 miljarder. Prioriteringsarbetet har därför varit svårt, säger Robert Örtegren.

Förslaget har tagits fram på uppdrag av regeringen. Parallellt med detta arbetar Trafikverket med ett förslag till nationell transportplan. Tillsammans visar de statens investeringar i infrastruktur i Stockholms län för åren 2014–2025.

– Vår utgångspunkt har bland annat varit Stockholmsöverenskommelsen men vi har också prioriterat åtgärder som har koppling till bostadsbyggande där fler studentbostäder är prioriterat. Kollektivtrafik och cykelinfrastruktur har varit andra viktiga parametrar, säger Robert Örtegren.

Arbetet med förslaget till länsplan har präglats av länets strategiska inriktning med fokus på infrastruktur, bostäder, klimat- och energifrågan samt innovationskraft, arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

– Vi har också under arbetets gång förankrat grundtankarna i förslaget till länsplan med de berörda parterna i länet, och vi ser att det finns stort stöd för satsningar på cykel- och kollektivtrafik. Remissinstanserna har nu på sig till 4 oktober att svara innan det slutliga förslaget skickas in till regeringen i mitten av december, säger Robert Örtegren.

>> Läs förslaget till länsplan.

>> Snabböversikt av projekten i förslaget till länsplan.