Stockholms Fiskmarknad fem dagar i veckan

Stockholms Fiskmarknad är tillbaka.

Tisdag–lördag kommer det nu vara möjligt att köpa lokalt fångad färsk fisk på Stureplan – ända tills i mars.

– Förhoppningen är att en fiskmarknad ska leda till hållbarare fiske och mer livskraftig landsbygd, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.

Länsstyrelsen i Stockholm drev under 2011–2012 projektet Stockholms Fiskmarknad med målsättningen att skapa en permanent marknad för regionalt fångad fisk.

En avgörande fråga var om det fanns tillräckligt med aktiva yrkesfiskare i regionen. Projektet visade att det inom en 25-milsradie från Stockholm finns ett 80-tal fiskare som kan leverera 800 ton färsk fisk om året.

– Aktuella arter är till exempel torsk, gös, abborre, strömming, sik och flundra. Med utgångspunkt från detta resultat arbetade vi fram ett koncept till hur en permanent marknad skulle kunna åstadkommas, säger Henrik C Andersson som tog initiativ till projektet.

Länsstyrelsen överlämnade i fjol projektresultatet till fiskerinäringen och föreningen Stockholms Fiskmarknad. Föreningen har arbetat vidare med materialet och har nu inlett ett samarbete med restaurang Sturehof, och kommer under vintern driva Stockholms Fiskmarknad utanför restaurangen på Stureplan.

Stockholms Fiskmarknad, vid ett tidigare tillfälle.

– Det finns en stor efterfrågan på fisken och det finns fisk att leverera – problemet har varit att det inte funnits en plats där konsumenterna och fisket kan mötas. Fiskmarknaden är fortfarande temporär men med detta har de tagit ett steg mot en permanent marknad, säger Henrik C Andersson.

– En fiskmarknad med restauranger och annan verksamhet, där en ökad spårbarhet av fisken är en grundläggande faktor, skulle inte bara leda till ett hållbarare fiske och mera livskraftig landsbygd, det skulle dessutom göra regionen mer attraktiv för turister och andra besökare, säger Henrik C Andersson.

>> Läs mer om Stockholms Fiskmarknad.

>> Pris för nytänkande till Stockholms Fiskmarknad och Länsstyrelsen Stockholm.

>> Stockholms Fiskmarknad på Facebook.