Sök pengar för att berätta om det dolda kulturarvet

Vilka historier  vill du berätta om en plats? Nu finns möjlighet att söka pengar för att belysa historierna som kan bredda synen på vilka vi är – och varför.

Genom det landsomfattande projektet Kalejdoskop vill länsstyrelserna i Sverige föra en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används.

– Det handlar om att lyfta fram det förbisedda och dolda. Syftet är att skapa en mer inkluderande syn på vår historia, säger Hanna Gelotte Fernandez, förste antikvarie på Länsstyrelsen.
Kalejdoskop, logotyp

Projektet Kalejdoskop har bedrivits sedan 2010, dels på länsstyrelserna internt, dels genom utåtriktade insatser. Länsstyrelserna gav under hösten ut antologin "Platsens mänskliga berättelser" där en rad olika platser i landet beskrivs, platser där bortglömda händelser eller människoöden har utspelat sig.

Under 2012 fördelade Länsstyrelsen i Stockholm pengar till fem projekt som på olika sätt arbetade med att lyfta fram andra och kanske bortvalda berättelser, bland annat om:

  • sprängämnesindustrier längs med vattnet ifrån Nacka till Gröndal
  • det homosexuella Stockholms glömda platser        Fisksätrabornas globala kulturarv
  • ”Ett annat Stockholm” – bland annat om Beckomberga sjukhus, arbetsinrättningar på Södermalm och Kungsholmen och den rasbiologiska utställningen under Stockholmsutställningen 1930
  • Högdalstopparna som skapades av schaktmassorna från citysaneringen 

– Projekten är viktiga dels för att de lyfter fram dessa specifika berättelser, dels för att de kan göra oss medvetna om att det nästan alltid finns flera berättelser knutna till en plats om man tittar noga. Dessa berättelser är viktiga för att alla människor ska känna sig delaktiga i kulturmiljön och i samhället i stort, säger Hanna Gelotte Fernandez.

Så här söker du bidrag

Nu finns återigen möjlighet att söka pengar för projekt som berättar om det dolda kulturarvet i Stockholms län.

Senast 1 februari 2014 ska ansökningen vara hos Länsstyrelsen. Det här ska din ansökan till Kalejdoskop innehålla:

  • en ifylld bidragsblankett (se länk nedan)
  • budget uppdelad på arbetstid och övriga kostnader (bidrag kan inte beviljas till utrustning etc. som används i löpande verksamhet)
  • en projektbeskrivning som innehåller syfte, metod, tidsplan, förväntat resultat samt plan för spridning och tillgängliggörande.  

De projektet som beviljas bidrag ska redovisas senast 15 november 2014. Bidraget betalas ut i samband med redovisningen.  Redovisningen ska innehålla en budgetspecifikation samt en presentation av projektet.  

>> Folder om projektet Kalejdoskop (pdf)

>> Hämta bidragsblankett (pdf)

>> Om projektet på Länsstyrelsens webbplats

>>Läs mer om länsstyrelsernas bok "Platsens mänskliga berättelser"