Ny vargtik i Rialareviret

För ungefär ett år sedan försvann föräldratiken i Rialareviret i norra Stockholms län.

Nu verkar det som om hannen fått nytt sällskap.

– Vi har spårat två vargar som revirmarkerar tillsammans. Vi har också hittat löpblod vilket talar för att ett nytt vargpar bildats i Rialareviret, säger Hanna Dittrich Söderman.
Vargspår från Riala, fotade vid ett annat tillfälle.

Det så kallade Rialareviret mellan Norrtälje och Åkersberga är den enda platsen i Stockholms län med fast förekomst av varg. Reviret etablerades under sommaren 2009, och de första valparna föddes våren 2010. Ytterligare en kull föddes året efter.  

Förra vintern försvann dock föräldratiken i familjegruppen och inga valpar föddes under 2012. Nu ser situationen ut att förändras.  

– Under de sista dagarna i december spårade vår fältpersonal två vargar centralt i reviret i mer än sju kilometer. Båda vargarna revirmarkerar, och den ena har löpblod i urinen. Det tyder på att det handlar om två vuxna djur varav den ena är en tik som löper, säger rovdjurshandläggare Hanna Dittrich Söderman.  

Och det andra djuret?  

– Vi tror att det är den ursprungliga föräldrahannen i reviret. Vi kommer att fortsätta spåra i området under vintern och då samlar vi även spillning som vi hittar. Under sommaren görs DNA-analyser av de insamlade proverna. Då får vi bättre kunskap om vilka individer det handlar om.  

Om det verkligen är frågan om en ny tik, varifrån har den kommit?  

– Det kan vi bara spekulera om just nu. Den gamla tiken var född i Lokareviret i Västmanland. Vargar kan gå mycket långt när de söker efter en partner att bilda familj med. Ett bra exempel på det är den unge varghane som trafikdödades på Rådmansö i våras. Då låg det nära till hands att gissa att den kom från Rialareviret, men det visade sig efter DNA-analys att den hade vandrat hit från Brattfors i Värmland. Det skulle också kunna handla om en tik som är född i reviret, men det är inte det mest troliga. Det är ovanligt att vargar bildar föräldrapar med någon av sina egna valpar.  

Löpblod i urin från revirmarkerande vargtik, Rialareviret december 2012.

Kommer det att födas nya valpar i reviret nu?  

– Det är för tidigt att svara på den frågan. Vi behöver göra fler spårningar i området de närmaste månaderna. Om vi ser att tiken löper och vargparet är intakt i slutet av vintern är det en god prognos för att det kommer att födas valpar under våren.  

Det har under helgerna rapporterats flitigt i media om vargobservationer i Nacka och på Värmdö. Har antalet vargar i länet ökat?  

– Vi känner i nuläget bara till två vargar i länet, de i Rialareviret. Vi har försökt följa upp de aktuella händelserna i Nacka och Värmdö. I Värmdö var det en räv som hade dödat ett rådjur, och i Nacka har vi inte hittat något som talar vare sig för eller emot påståendet om att det är en varg som varit framme. Vi har inte kunnat göra någon längre spårning i Nacka och det går inte att säga om det är varg eller hund enbart från enstaka tassavtryck, särskilt inte på gammal snö.  

>>Rapportera rovdjursspår här.

Fakta: Varg    

Förekomst

Cirka 230–300 i Sverige (vinterstam 2011/12). Vargstammen finns i Mellansverige söder om renskötselområdet.    

Föda

I Skandinavien lever vargen mest av älg och rådjur. De kan även äta annat vilt samt, i brist på annat, allt från sork och grodor till sopor. Om de får tillfälle kan de även ge sig på tamdjur, framförallt får och ren.    

Storlek

Normala vikter för skandinaviska vargar är 35–55 kg. Hannar väger oftast mer än honorna.    

Vargfamiljen

Vargen är ett socialt djur som lever i flock. En vargflock motsvarar ungefär en kärnfamilj.  Varghonan föder vanligtvis fyra till sex valpar under april–maj. Redan efter ett år är valparna vuxna och lämnar vanligen flocken och ger sig ut på vandring efter en partner och ett eget revir. På ett dygn kan en varg förflytta sig sju till åtta mil, men i normalfallet oftast cirka två mil.    

Hotad art

Vargen omfattas av Bernkonventionen och betecknas där som starkt hotad. Det största hotet mot den skandinaviska vargstammen i dag är att den är kraftigt inavlad. Vargen anses inte ha gynnsam bevarandestatus i Sverige i dag och därför är endast skyddsjakt tillåten.