Pris för nytänkande inom fiske till Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent Henrik C Andersson har blivit utsedd till ”Årets skarpsill” av Svensk Fisk och organisationen Kungsfenan – The Swedish Seafood Award.

Henrik delar priset med föreningen Stockholms Fiskmarknad för arbetet med att undersöka förutsättningarna för en fiskmarknad i Stockholmsregionen.

– Priset är ett viktigt erkännande och jag är mycket hedrad, säger Henrik C Andersson.
Henrik C Andersson med gös.

Organisationen Kungsfenan instiftades 2001 med Länsstyrelsen i Västra Götaland som initiativtagare och med Svensk Fisk som genomförare. Syftet är att inspirera och stimulera till en fortsatt sund utveckling av svensk mattradition, där fisk är en av huvudingredienserna.  

Kungsfenan delar varje år ut priser i tre kategorier: hållbart fiske, maritim gastronomi och årets skarpsill.  

Priset för årets skarpsill är juryns speciella pris för ”innovatörer och entreprenörer med skarpt nytänkande”, ett epitet som nu tillägnats Länsstyrelsens länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.  

– Jag är såklart oerhört hedrad över att bli omnämnd i detta sammanhang. Fiskens andel av den globala livsmedelskonsumtionen ökar snabbt och vi måste vara mycket innovativa för att fisket ska vara långsiktigt hållbart, säger Henrik.  

Priset som årets skarpsill delas med föreningen Stockholms Fiskmarknad. Föreningen är ett av de konkreta resultat som kommit ur projektet med samma namn som initierades och genomfördes av Henrik C Andersson.  

– Projektets målsättning är en marknadsplats för regionalt fångad fisk i Stockholm. Det finns en stor efterfrågan för fisken och det finns fisk. Problemet är att det inte finns någonstans där konsumenterna och fisket kan mötas.  

– En fiskmarknad med restauranger och annan verksamhet, där en ökad spårbarhet av fisken är en grundläggande faktor, skulle inte bara leda till ett hållbarare fiske och mera livskraftig landsbygd, det skulle dessutom göra regionen mer attraktiv för turister och andra besökare, säger Henrik C Andersson,

Projektet har nu tagits över av den ideella organisationen Stockholms Fiskmarknad där regionens yrkesfiskare arbetar för att förverkliga idéerna om att kunna sälja lokalt fångad färsk fisk till marknadsmässiga priser och utan onödiga transporter.   

>> Läs mer om Stockholms Fiskmarknad 

>> Läs mer om priset hos Svensk Fisk