Vargtiken i Rialareviret misstänks vara borta

Länsstyrelsen har vid vinterns spårningar hittills hittat spår efter tre vargar i Rialareviret.

Enligt preliminära uppgifter är ett av spåren efter hannen, som revirmarkerar ensam, vilket talar för att tiken har försvunnit.

– I slutet av mars väntas vi få svar från analysen av DNA-prover, säger Andreas Zetterberg, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

I samband med snöfall har Länsstyrelsen vid två tillfällen spårat efter vargar i Rialareviret mellan Norrtälje och Åkersberga.  

Vid båda tillfällena hittades spår efter sammanlagt tre vargar, varav en revirmarkerar regelbundet.  

Det finns i nuläget inga säkra uppgifter om vilka vargar det handlar om, men mycket talar för att det är den vuxne hannen från Galven samt två valpar från 2010 eller 2011.  

– Om tiken fanns kvar i reviret borde vi ha hittat revirmarkeringar även från henne. Dessutom borde vi ha hittat löpblod, säger Andreas Zetterberg.  

Det finns vissa uppgifter som tyder på att vargparet i Riala fick valpar även 2011. Någon bekräftelse på detta har dock ännu så länge inte kunnat fås.  

– Vi vet därför inte heller om det är 2010 års valpar som nu går tillsammans med den varg vi tror är hannen, eller om det är två valpar som föddes våren 2011, eller en av vardera. Vi vet heller inte om det finns fler vargar än de tre som vi har spårat hittills, säger Andreas Zetterberg.

Flera spårningar kommer att behöva göras under februari och mars för att ytterligare klargöra status i Rialareviret. Inom någon månad kommer flera frågetecken ha rätats ut i samband med att Viltskadecenter gjort DNA-analys av prover tagna i reviret för att se om föryngring har skett.  

Vad kan ha hänt tiken?  

– Det kommer antagligen att spekuleras om allt från illegal jakt till drunkning. Men om tiken verkligen är död kan det ha berott på en mängd andra saker som inte alls behöver vara så dramatiska. Mycket kan hända i en vild vargs liv. 

Kan hon inte bara ha lämnat reviret?  

– Det är inte troligt att föräldratiken i en familjegrupp skulle göra det.  

Stannar hannen kvar med valparna om ledartiken försvunnit?  

– Ja, eftersom han revirmarkerar talar allt för det.  

Hannen och tiken i Rialareviret är sedan tidigare märkta med sändarhalsband. Batterierna i dessa slutade dock fungera för ungefär ett år sedan, vilket var väntat.