Varg angrep får i Roslagen

Under natten mellan torsdag den 2 och fredag den 3 augusti angreps och dödades sammanlagt 31 får av varg mellan Åkersberga och Bergshamra. Det är det mest omfattande vargangreppet i länet hittills.

Länsstyrelsens besiktningsman och kvalitetssäkrare var på plats under fredagen för att besiktiga skadorna och bistå med akuta åtgärder för att förhindra upprepade angrepp. Besiktningsmannens hund markerade för varg och färsk vargspillning har samlats in.  

– DNA från spillningen kommer att analyseras så att vi förhoppningsvis kan fastställa vilken vargindivid som orsakat skadorna. När analysen sker vet vi inte i dagsläget, men prover som tas i samband med skador brukar prioriteras säger rovdjurshandläggare Hanna Dittrich Söderman.

Hagen där angreppet skedde har bra stängsel, men är öppen mot vatten.  

– Besiktningsmannen har konstaterat att vargen troligtvis kommit in i hagen från sjösidan, säger Hanna Dittrich Söderman.  

Utöver de 31 dödade och avlivade fåren kan ytterligare ett par djur behöva avlivas på grund av sina skador. De får som levde flyttades till en välstängslad hage som har kompletterats med lapptyg för att försöka förhindra upprepade angrepp. 

Lapptyg på fårstängsel

Mer information

Hanna Dittrich Söderman, 08-785 51 41
Anders Nylén, 08-785 46 08