Unga i prostitution ska få bättre hjälp på nätet

1000 Möjligheter har tillsammans med Novahuset beviljats 1,2 miljoner kronor i utvecklingsmedel av Länsstyrelsen i Stockholm.

Organisationerna ska effektivisera sin stöd- och informationsverksamhet på nätet för unga som har sex mot ersättning, bland annat genom en ny samtalsmetod.

Ett stöd på 1,2 miljoner går till organisationerna 1000 Möjligheter och Novahuset som tillsammans har cirka 80 volontärer. 

Genom utvecklingsprojektet kommer volontärerna att få vidareutbildning för att via internet kunna bemöta målgruppen på bästa sätt.  

Bland annat ska en samtalsmetod på nätet utvecklas, som är specifik för tonåringar och unga vuxna som har prostitutions- eller prostitutionsliknande erfarenheter. Samtalsmetoden kommer att tas fram i samarbete med prostitutionsenheten i Stockholms stad och socionomen och doktoranden Linda Jonsson.  

Utvecklingsprojektet kommer att pågå under ett år med start i september 2012. Organisationerna kommer också att erbjuda workshops för andra yrkesverksamma.  

– Det är viktigt att informationen och stödet på nätet stärks och utvecklas. Den kanalen är naturlig i de ungas vardag. Samtalsmetoden ska kunna användas av andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med unga människor i prostitution, säger Emma Stenberg Ribeiro på Länsstyrelsens enhet för sociala frågor.  

Genom utvecklingsmedlen kommer 1000 Möjligheter och Novahuset dessutom kunna erbjuda sin målgrupp fler chattillfällen än idag.  

Länsstyrelsen har uppdraget att fördela medel till utvecklingsprojekt som bedrivs av myndigheter och frivilligorganisationer mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Medlen ska stödja projekt som bidrar till att arbetet mot prostitution och människohandel på sikt ska ingå i ordinarie strukturer och processer hos de aktörer som medverkar i projektet.

>> Beslut