Ny undersökning: Stockholms län bäst på kvinnors företagande

Stockholms län har flest företagande kvinnor i Sverige. Och en större andel av kvinnors företagande är genuint nya företag jämfört med mäns företagande, visar en rapport som Länsstyrelsen överlämnar till Tillväxtverket i dag.

– Även om det går långsamt går det åt rätt håll: fler och fler kvinnor startar och driver företag, säger Gunilla Sterner, jämställdhetsexpert på Länsstyrelsen.

I dag överlämnar Länsstyrelsen rapporten Heroiska män och pålästa kvinnor – en förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län.  

Rapporten är en genomgång av förutsättningarna för kvinnor och män när det gäller möjligheterna att ta del av det företagsfrämjande systemet i regionen.  

Den visar till exempel att Stockholms län är bäst i landet vad gäller såväl kvinnors etablerade företagande som nyföretagandet, och att antalet företagande kvinnor är dubbelt så stort i Stockholms län jämfört med Västra Götaland och Skåne.  

– Det har gjorts stora ansträngningar i Stockholms län för att öka kvinnors företagande och nu ser vi frukterna, säger Gunilla Sterner som ansvarat för studien.  

Av alla företag med mindre än femtio anställda drivs 69 procent av män och 31 procent av kvinnor. Inom nyföretagandet står kvinnorna för 34 procent, och en högre andel av kvinnors företag är genuint nya företag (som inte tillkommit genom sammanslagning eller delning) jämfört med mäns företag.  

– Båda dessa faktorer talar för att det håller på att ske en förändring. Visserligen har vi en ganska lång väg att gå innan vi till når upp till en europeisk nivå, men vi är på rätt väg, säger Gunilla Sterner.  

Undersökningen visar också att det bland företagarna i länet inte finns några tydliga skillnader mellan könen när det gäller intresse och lust för att driva företag och arbeta för att företaget ska växa. Däremot skiljer sig förutsättningarna åt en hel del:  

– Vi ser tecken på att kvinnor ibland inte ses som ”riktiga” företagare på samma sätt som män eftersom de inte har lika storslagna affärsidéer, säger Gunilla Sterner.  

– Män får fler och större lån, tillåts misslyckas i större utsträckning och ses som hjältar när deras affärsidéer förverkligas. Detta trots att det inte är någon skillnad mellan överlevnadsgraden hos kvinnors och mäns företagande, säger Gunilla Sterner.  

– En slutsats man kan dra av rapportens innehåll är att det behövs särskilda åtgärder för kvinnors företagande tills skillnaderna utjämnats och normerna förändrats, säger Gunilla Sterner.  

– Till exempel skulle vi behöva göra betydligt bättre uppföljningar av hur stödet till företagarna fördelas till män och kvinnor – så kallad ”gender budgeting”, säger Gunilla Sterner.  

Av rapporten framgår bland annat:  

  • Stockholms län har flest företagande kvinnor och män i hela landet.
  • 31 procent av länets företag leds av kvinnor, 69 procent av män.
  • Drygt var femte företagare i Stockholms län är född utomlands, vilket innebär att företagandet är högre bland utrikes födda än bland inrikes födda.

>> Läs rapporten (och kortversionen) Heroiska män och pålästa kvinnor – en förstudie av det företagsfrämjande systemet i Stockholms län.