Stockholms glömda, dolda och bortvalda kulturarv lyfts fram

Länsstyrelsen efterlyste i våras historier om människor och platser i länet som av någon orsak har valts bort, förbisetts eller hemlighållits.

Nu får fem projekt dela på 400 000 kronor för att dokumentera och visa olika delar av Stockholms mindre kända kulturhistoria.
Kalejdoskop, logotyp.

– Det är väldigt spännande. Genom att ta del av berättelserna om människor som levt eller verkat på vissa platser så ändras och vidgas platserna till att bli något mer än vad de var förut, säger Eva Dahlström Rittsél, antikvarie vid Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö.  

Till projektet ”Ett annat Stockholm” har Stiftelsen Kulturmiljövård i samarbete med Mångkulturellt centrum i Botkyrka fått medel för att berätta om platser som fångar och frihetsberövade människor har placerats på i länet. Exempelvis interneringslägret i Lissma i Huddinge där soldater ur Röda armén som flytt från tysk fångenskap internerades under andra världskriget. Eller Stockholms norra och södra arbetsinrättningar, fängelseliknande arbetsanstalter där människor som inte kunde försörja sig själva bodde ända in på 1900-talet.  

Ett annat projekt ska ta fram information till ett kombinerat promenad- och cykelstråk som visar Stockholm sett från den kemiska industrins utveckling. Sträckan går från Gäddviken i Nacka till Nitroglycerins anläggning vid Vinterviken.  

Svavelsyrafabriken i Vinterviken år 1900. Fotograf okänd.

Svavelsyrafabriken i Vinterviken år 1900. Fotograf okänd.

Fisksätra Museum får medel för att dokumentera livsberättelser från boende i Fisksätra.
– Projektet visar hur boende i ett mångkulturellt bostadsområde sätter sin prägel på och formar områdets eget kulturella arv, säger Eva Dahlström Rittsél.  

Synen på och användningen av den konstgjorda Högdalstoppen studeras i ett fjärde projekt. Toppen är en av flera konstgjorda toppar i Stockholmsområdet som byggdes av rivningsmassorna från utbyggnaden av tunnelbanan, miljonprogrammet och rivningarna i city. Topparna planerades från början som ett slags kulturyttringar eller konstverk men Högdalen har därefter kallats såväl topp som tipp och använts som skidbacke fram till 1990-talet.  

The Unstraight Museum får medel för att dokumentera platser som varit betydelsefulla för det homosexuella Stockholm. Till exempel så saknas det dokumentation om den lesbiska historien då kvinnor förr sällan befann sig på offentliga platser på samma sätt som män. Exempel på miljöer och händelser som projektet vill dokumentera är Södersjukhusets personalbostäder för sjuksköterskor och ockupationen av Socialstyrelsen 1979 (som ledde fram till att homosexualitet ströks ur det officiella registret över sjukdomar).  


Tabell. Kalejdoskop, fördelade medel 2012 i Stockholms län.
 

 Sökande 

 Projekt                                

 Bidrag   (kr)

         
Philip Wahren  Sprängämnespromenaden       35 000
Fisksätra museum                 Fisksätrabornas globala kulturarv   100 000
The Unstraight Museum         Det homosexuella Stockholms glömda platser  80 000           
Stiftelsen Kulturmiljövård Ett annat Stockholm  150 000
Karin Melinder Högdalstoppen   40 000 

              

 

 

 

 

 

 

 

Bidragen ingår i länsstyrelsernas satsning ”Kalejdoskop” som syftar till att bredda synen på vårt gemensamma kulturarv.    

>> Läs mer om Kalejdoskop här