Seminarium: Framtidens lantbruk i ett förändrat klimat 

Publicerad
2012-05-04
Kategori
Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd
Ämnesområde
Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Djurhållning, Landsbygdsutveckling, Lantbruk

Varmare och blötare klimat påverkar jordbruk och djurhållning. Samtidigt måste jordbrukets utsläpp av växthusgaser minska.

Dessa frågor belyses under ett halvdagsseminarium på Länsstyrelsen 10 maj.

– Livsmedelsproduktionen från jord till bord har en stor klimatpåverkan och det är viktigt att diskutera hur den kan minskas, säger Länsstyrelsens lantbruksdirektör Ulrika Geber.

Ja 
Havre
Foto: Länsstyrelsen

Varmare somrar, mer nederbörd och nya växtsäsonger påverkar jordbruk och djurhållning. Samtidigt måste jordbrukets utsläpp av växthusgaser minska. Det är en ekvation som kan vara svår att få ihop.  

– Hur produktionen av mat ser ut i Sverige och globalt är något vi alla berörs av dagligen i mataffären eller vid köksbordet. Klimatets förändring innebär nya villkor för livsmedelsproduktionen och därför behöver vi föra diskussioner kring såväl anpassningsåtgärder som sätt att minska påverkan på klimatet, säger Ulrika Geber.  

Problemställningen belyses under ett halvdagsseminarium den 10 maj på Länsstyrelsen. Seminariet riktar sig främst till kommunala och regionala tjänstemän i länet som arbetar med lantbruk, klimat, miljö och planering. Branschorganisationer, forskare och övriga som är intresserade är också välkomna.  

– Länsstyrelsen vill med seminariet lyfta frågor om lantbruk och klimat utifrån ett brett perspektiv som berör både behoven av anpassning till ett förändrat klimat och begränsning av utsläpp av växthusgaser, säger Susanne Aristegui Adolphi, projektledare på Länsstyrelsens avdelning för samhällsskydd och beredskap.  

Under seminariet kommer experter från flera olika myndigheter och organisationer att tala under rubriker som ”Odlingssystemen – anpassning och påverkan”, ”Ökad smittspridning i ett förändrat klimat” och ”Hur ser framtiden ut?”.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion där samtliga föreläsare deltar.  

>> Inbjudan och program.

Senast uppdaterad: 2012-05-04    

Kontakta oss

Karin von Sydow
Klimatanpassningssamordnare
Enheten för samhällsplanering
010-2231658
Ulrika Geber
Avdelningschef
Avdelningen för landsbygd
010-2231329
Olle Castelius
Presschef
Enheten för kommunikation
Olle punkt Castelius snabela lansstyrelsen punkt se¤Olle punkt Castelius snabela lansstyrelsen punkt se
010-2231274
076-7854550