Seminarium: Framtidens lantbruk i ett förändrat klimat

Varmare och blötare klimat påverkar jordbruk och djurhållning. Samtidigt måste jordbrukets utsläpp av växthusgaser minska.

Dessa frågor belyses under ett halvdagsseminarium på Länsstyrelsen 10 maj.

– Livsmedelsproduktionen från jord till bord har en stor klimatpåverkan och det är viktigt att diskutera hur den kan minskas, säger Länsstyrelsens lantbruksdirektör Ulrika Geber.
Havre

Varmare somrar, mer nederbörd och nya växtsäsonger påverkar jordbruk och djurhållning. Samtidigt måste jordbrukets utsläpp av växthusgaser minska. Det är en ekvation som kan vara svår att få ihop.  

– Hur produktionen av mat ser ut i Sverige och globalt är något vi alla berörs av dagligen i mataffären eller vid köksbordet. Klimatets förändring innebär nya villkor för livsmedelsproduktionen och därför behöver vi föra diskussioner kring såväl anpassningsåtgärder som sätt att minska påverkan på klimatet, säger Ulrika Geber.  

Problemställningen belyses under ett halvdagsseminarium den 10 maj på Länsstyrelsen. Seminariet riktar sig främst till kommunala och regionala tjänstemän i länet som arbetar med lantbruk, klimat, miljö och planering. Branschorganisationer, forskare och övriga som är intresserade är också välkomna.  

– Länsstyrelsen vill med seminariet lyfta frågor om lantbruk och klimat utifrån ett brett perspektiv som berör både behoven av anpassning till ett förändrat klimat och begränsning av utsläpp av växthusgaser, säger Susanne Aristegui Adolphi, projektledare på Länsstyrelsens avdelning för samhällsskydd och beredskap.  

Under seminariet kommer experter från flera olika myndigheter och organisationer att tala under rubriker som ”Odlingssystemen – anpassning och påverkan”, ”Ökad smittspridning i ett förändrat klimat” och ”Hur ser framtiden ut?”.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion där samtliga föreläsare deltar.  

>> Inbjudan och program.