Så påverkas vår hälsa av klimatförändringarna

Stockholms län blir allt varmare och blötare. Hur påverkar det vår hälsa?

Länsstyrelsen, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting presenterar nu en ny rapport som belyser frågan om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Klimatförändringarna påverkar även vår del av världen och Stockholms län väntas få ett såväl varmare som blötare och mer extremt klimat.  

Regeringen gav i mars 2009 Länsstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till det förändrade klimatet.  

I samband med det arbetet har Länsstyrelsen tillsammans med Karolinska institutet och Stockholms läns landsting tagit fram rapporten Hälsoeffekter av ett förändrat klimat – risker och åtgärder i Stockholms län som presenteras vid ett seminarium den 8 mars.  

­– Varje år dör människor i Europa av värmeböljor. Det är bara ett exempel på hur vi kan drabbas av förändringar i klimatet. Hälsoeffekter handlar också om hur dricksvattenkvaliteten förändras, ökad spridning av smittsamma sjukdomar och hur en längre växtsäsong påverkar pollenallergiker, säger Elisabet Lindgren på Karolinska Institutet, enheten för miljömedicin.

– Stockholms län är inom vissa områden extra sårbart. Här finns redan idag landets högsta risker för fästingburna sjukdomar, huvudparten av dricksvattnet kommer från ytvattentäkter och smittämnen i Östersjövattnet skapar nya risker under varma sommardagar, säger Elisabet Lindgren.  

– Länsstyrelsen har inom klimatanpassningsuppdraget identifierat hälsofrågan som en av de viktigaste frågorna för länet framöver. Stockholms län utgör Sveriges mest tätbefolkade region och de problemområden som är kopplade till klimatförändringarna gör också därför den här frågan särskilt viktig för regionens fortsatta utveckling, säger Susanne Aristegui Adolphi på Länsstyrelsen.  

– Stockholms län växer, och om vi ska bygga en region där människor vill bo också i framtiden gäller det att skapa stadsmiljöer som är hälsosamma och höjer livskvaliteten för människorna som vistas där, säger Susanne Aristegui Adolphi. 

Rapporten presenteras vid seminariet Så påverkas vår hälsa av klimatförändringarna.

Tid: 8 mars kl 9–12.

Plats: Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, Stockholm. Lokal Murgrönan.  

 

>> För mer information och anmälan.

 

Välkommen!